Gå till innehållet
Känslor är en del av vårt dagliga liv. Ibland är vi arga, ibland vemodiga, ibland känner vi att vi kiknar av skratt. Alla känslor har en plats i våra liv. Även de känslor som vi upplever som "dåliga". Känslor fungerar som budbärare av viktiga budskap som vi behöver lära oss att förstå. Glöm alltså skillnaden mellan bra och dåliga känslor och ta i bruk tanken: alla känslor är viktiga. Utan dina känslor skulle du inte vara du. Det är bra att känna till hur våra känslor uppstår. Varför kändes kompisens skämt dåligt? Varför är jag ledsen när jag flyttar in i min egen lägenhet? Vad är jag egentligen rädd för när jag blir spänd av att hålla tal? När vi lär oss lyssna på våra känslors budskap förstår vi oss själv bättre.
Uppgifter

Uppgift att fundera över 10

Fundera över följande frågor innan du bekantar dig närmare med nästa avsnitt:
• Hur känner du dig oftast?
• Kan du skilja dina känslor från varandra?
• Hur handlar du med dina känslor? 

Vad är känslor? 

Känslor är spontana, kortvariga och övergående reaktioner på en extern eller intern stimulans. Känslor styr hur vi mår och påverkar vårt humör starkt. Känslor skiljer sig från sinnesstämningar genom att de upplevs här och nu, och de har ofta ett objekt som kan namnges. En sinnesstämning är ett långvarigare tillstånd som inte nödvändigtvis har ett tydligt objekt. 

Känslor skapar eller beskriver vårt förhållande till olika saker, och fungerar ofta också som en energikälla. Till exempel främjar vår ilska vår självständighet i tonåren. Känslor har också ett slags “minne”. I många fall härrör känslor från våra tidigare erfarenheter. 

Det är bra att komma ihåg att alla är ansvariga för sina egna känslor. Om vi skyller en annan person för våra känslor, tar vi inte ansvar för våra egna reaktioner. Våra känslor kommer och går: under en enda dag kan vi uppleva känslor från den ena änden av skalan till den andra. Känslor smittar också lätt. Om du är sur eller irriterad över något så snäser, fräser, tjurar du. Det tar inte lång tid innan du får tillbaka med samma mått från någon i din omgivning, och grälet har brutit ut. 

Känslorna har en fysiologisk grund 

Känslor finns i hela kroppen. Känslor kan orsaka fysiologiska förändringar i kroppen, till exempel ökad av puls, höjt blodtryck, svettning, rodnad eller skälvningar. De flesta känslor innebär fysiologisk aktivering, eftersom de stimulerar kroppen. Känslor styr oss också att handla enligt situationen, och har spelat en viktig roll för människans överlevnad. Känslor kan ses som en kemisk händelse i kroppen, vars effekt uppfattas som en fysisk och psykisk upplevelse. 

Alla upplever känslor på sitt eget sätt 

Alla upplever känslor, och vi kan ofta uppleva känslorna i våra kroppar på ett liknande sätt. Å andra sidan är vi alla också individer. Vissa upplever ilska som ett pulserande i tinningarna, andra som stickningar på armarna, en tredje på hela huvudet och en fjärde på halsen och bröstet. Och glädje? Hos vissa bubblar det i hjärtat, hos andra i huvudet och en tredje upplever glädje som en strålande känsla i hela kroppen. Ångest? Känns den som ett tryck på halsen eller ett på bröstet, eller kanske en smärta i magen eller som en fälg runt huvudet? Alla är lika möjliga upplevelser, och dessutom kan samma känsla kännas lite annorlunda från en situation till en annan. 

Hur vi beskriver våra känslor kan variera från person till person. Två klasskamrater kan ha en lika stark känslomässig upplevelse av ilska, men den ena beskriver upplevelsen storslaget, dramatiskt och färgglatt och den andra behärskat och sansat. Bland annat påverkar vårt temperament hur vi upplever och uttrycker känslor. Nya situationer gör oss alla nervösa, men skillnader i våra temperament förklarar varför en person tolkar nervositeten som entusiasm, medan en annan tolkar den som ångest. 

Det är bra att komma ihåg att vår inre upplevelse av en känsla ofta är mer kraftfull än det som syns utåt. Detta gäller till exempel just nervositet. 

Det är viktigt att notera att känslan finns inom oss, som en del av upplevelsen: men inte hela personen eller hela sanningen. Det finns också en plats för de känslor som vi upplever som svåra, som just spänning. De tillhör oss, i bästa fall for de oss till och med att överträffa oss själva. När vi är medvetna om våra känslor och uttrycker dem uppriktigt, blir vi hörda och sedda som vi är. Vi kan då möta andra som de är. 

Känslor har nyansskillnader 

Det finns några universella känslor som hittas i alla kulturer: glädje, sorg, rädsla, ilska, avsky, förundran och skam. Istället för att alltid prata om dessa grundkänslor, är vår vardag ofta full med känsloupplevelser som tar fram en viss nyans av dessa grundkänslor. 

Det finns också känsloknippen som kombinerar många känslor samtidigt. Sådana knippen är till exempel svartsjuka, avund, skuld, ångest och kärlek. Snabbt utbyte eller blandning av känslor är också ganska vanligt. Till exempel kan vi i en situation, som vi upplever som farlig, uppleva både rädsla och ilska samtidigt. När vi bråkar med någon vi älskar kan vi uppleva ilska, skuld och kärlek på samma gång. 

Gula löv som hålls i handen

Bra och dåliga känslor? 

Känslor frigör eller binder energi. Ofta klassar vi dem som positiva eller negativa, rätt eller fel. Dessa klasser berättar dock inte hela sanningen om känslor och deras effekter. Många känslor som vi klassar som negativa leder till mycket positiva resultat när det gäller livskvalitet och välmående. Alla känslor är äkta, sanna och tillåtna. Istället för att tala om negativa känslor, kan vi prata om svåra. 

Positiva känslor 

 • Hjälper att knyta sociala relationer 
 • Ökar viljan att hjälpa andra 
 • Ökar modet att testa nya saker 
 • Ökar kreativiteten 

Positiva känslor som glädje, kärlek, entusiasm och acceptans skapar initiativ och frigör energi. Under inflytande av positiva känslor är det lätt för oss att handla. Vi befinner oss så att säga i omedelbar funktionell interaktion med världen. Positiva känslor bygger också på tillfredsställda behov, vilket får oss att känna oss glada och lyckliga. Svåra känslor inkluderar ilska, avsky, skam, rädsla, smärta, känslan att misslyckas och känslan att bli missförstådd. De är viktiga känslor och signalerar en motsättning mellan den aktuella situationen och ett behov eller mål som är viktigt för vårt välmående. Otillfredsställda behov ligger ofta bakom svåra känslor. 

 

Svåra känslor 

 • Hjälper att identifiera förändring. 
 • Skyddar från fara. 
 • Skapa förutsättningar för att avbryta och omorganisera en otillfredsställande verksamhet. 

Till exempel skapar ilska förutsättningar för att undanröja ett hinder, och rädsla förutsättningar för att dra oss tillbaka från en situation. Sorg, å andra sidan, förbereder oss för att avstå viktiga saker, människor, behov, eller mål. Ibland kan det vara svårt att dra nytta av känslor som vi upplever som negativa. De kan vara sammankopplade till mycket smärtsamma upplevelser som kräver tankemässig behandling. Känslor kan också få vårt tillstånd att fastna och skapa känslofällor. Vid behov är det värt att be någon utomstående om hjälp för att hantera känslor. 

Känsloverktyg för vardagen 

Här är några råd om hur du kan hantera dina känslor och hur du kan uppmärksamma dem bättre. Dessutom får du nya perspektiv på hur du kan handla när du upplever starka känslor. Slutligen finns det några saker som det är bra att undvika när du hanterar känslor. 

Vilka saker är bra att komma ihåg när man hanterar känslor? 

 • Känslor kan komma oväntat. Observera den och konstatera att den finns. Även om den din ångest inte försvinner kommer du ändå att känna dig bättre. 
 • Du kan lyssna på en känsla – hur den påverkar ditt humör och dina tankar, hur den känns i din kropp. 
 • Du har inte alltid möjlighet att hantera en känsla när den kommer. En ny situation eller händelse, ett ord, en gest eller röst kan få känslan att dyka upp igen. Du kan observera den då, eller om det är omöjligt, återkomma till den senare. 
 • Det är aldrig för sent att hantera en känsla som du inte har mött tidigare. 
 • Var noga med känslor som du fastnar i. Vad hjälper dig att bli av med dem (t.ex. motion, natur, andra aktiviteter)? 
 • Lyssna på och uppskatta sådana känslor som till exempel skyddar dig. 

Vilka saker är det bra att undvika när man hanterar känslor? 

 • Intellektualisera: Förklara med förnuft en sak eller händelse som har orsakat en känsla. 
 • Förneka: Förhindra dig att uppleva känslan. 
 • Undertrycka: Förbjudet dig att uppleva en känsla som redan har uppstått. Detta leder ofta till psykosomatiska symtom. 
 • Okritiskt uttrycka känslor: det måste finnas viss kontroll, alla känslor kan inte visas i varje situation. 
 • Flykt: Till exempel vid ett gräl, att lämna platsen och den andra med känslan att ha blivit övergiven. 
 • Skadliga handlingar som att kasta och slå sönder föremål, slå en annan, överhuvudtaget förstöra och använda våld. 

Observera att du alltid kan påverka vilket handlingssätt du väljer för att uttrycka dina känslor. Kom ihåg att alla känslor har sin tid och plats. De är ofta budbärare av något viktigt, kanske något vi förbisett eller ett tillfälle att växa som människa. Ibland kan det vara bra att träna vår ångestuthållighet och även se svåra känslor som ett vanligt fenomen i livet. Om våra livet inte är besvärligt ibland, kan vi inte heller veta när vi är lyckliga. Alla känslor är värdefulla. 

Ett orange löv i luften

Sätt att möta känslor 

Prata 

Att prata om känslor och dela med dig av dem är viktiga sätt att uttrycka känslor. Ju mer du pratar om dina känslor, desto bättre blir du på det. Samtidigt blir dina känslor också lättare för dig själv att acceptera och förstå. Förtroende är viktigt när du pratar om hur du verkligen känner. 

Skriv 

Att skriva är ett bra sätt att släppa ut starka känslor, speciellt om du inte kan prata med någon direkt. Att skriva kan hjälpa till att lugna ner och strukturera dina upplevelser. Att föra känslodagbok regelbundet kan hjälpa dig med din känslohantering. Att skriva om dina känslor dagligen under några veckor kan hjälpa dig att lägga märke till återkommande orsaker bakom känslorna. 

Lyssna på din kropp 

Du kan ofta ta reda på vad du känner genom att lyssna på din kropp. När du är upprörd kan det vara svårare att känna igen dina känslor. Att koncentrera dig på din andning hjälper dig att slappna av. När du är lugn kan du fråga dig själv: “Vad känner jag just nu?” Lyssna på den plats i din kropp där din känsla finns. Testa sedan om du kan namnge känslan. 

Motionera, rita, lyssna på musik 

Du kan också behandla dina känslor genom att motionera, rita eller genom musik. Du kan göra en lista över låtar som du brukar lyssna på när du är ledsen, ilsken eller glad. Musik väcker känslor och hjälper å andra sidan också att hantera dem. Motion för att frigöra dig från en känsla kan kännas olika beroende vilken känsla du bearbetar – frustration kan lindras genom att jogga och ångest till exempel genom att stretcha. 

Timeout 

När du känner en känsla kan du ta en timeout där du identifierar känslan utan att göra något mer. Gå någon annanstans eller gör något annat för att lugna dig. När din känsla blir jämnare, vänta och fundera över situationen. Vad hände? Varför känner du som du gör? Vilka är handlingsalternativen? Vilket skulle vara det bästa alternativet? Hur uttrycker du dig bäst? Fortsätt sedan på det sätt du valt. Att hålla en timeout hjälper till att skapa utrymme mellan känslor och handling. 

Visualisering 

Du kan använda visualisering för att hjälpa dig i en situation som väcker besvärliga känslor. Föreställ dig hur bra du kommer att känna dig efter att ha lyckats i den svåra situationen. Gå sedan igenom de olika möjliga handlingssätten för situationen och välj den bästa. Föreställ dig vad du gör och hur du gör det. Visualisera dig sedan i den situationen, självsäker, tillitsfull och lugn. 

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Självhjälpskurs i levnadskonst

Välkommen att lära dig nyttig levnadskonst! Kursen i levnadskonst vänder sig till dig som funderar på frågor om välmående och att orka i...

Är du oroad över coronaviruset?

Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer...