Gå till innehållet

Kurserna

Kurserna är självhjälpskurser i flera avsnitt, relaterade till något givet ämnesområde eller en given livssituation. Kursen kan avläggas i egen takt. Avsnitten kan innehålla till exempel texter att läsa, videor att se, uppgifter, tester eller enkäter. Alla kurser produceras av organisationer. Vissa kurser är öppna för alla och andra riktar sig till en bestämd målgrupp. I informationen om en sådan kurs står det "Skyddat innehåll". I så fall ska du antingen ansöka om rätt att delta i kursen genom att fylla i ansökningsblanketten på kursens sida eller också väljer kursens producent ut deltagarna på något annat sätt. Den som är vald att delta i kursen får av kursens organisatör ett lösenord som öppnar kursens innehåll.
I det här avsnittet tar vi upp hur våra tidigare människorelationer påverkar parrelationen. Erfarenheter i det förflutna och i nuet påverkar oss. Vi har alla såväl goda som dåliga erfarenheter som vi bär med oss.
Producerat av Befolkningsförbundet
Målsättningen med det här avsnittet är att stoppa upp och bryta en cirkel av negativt samspel. I avsnittet går man tillbaka till en svår situation där ni hamnat i en ond cirkel i samspelet. Ni övar er att reparera den uppkomna situationen för att återskapa...
Producerat av Befolkningsförbundet
Vi har alla smärtpunkter. De har uppkommit som en följd av vår egen personlighet, tidigare livserfarenheter och besvikelser tillsammans med vår partner.
Producerat av Befolkningsförbundet
Halun puute heijastuu parisuhteen hyvinvointiin
Vi börjar reagera när en bra kontakt till vår partner får sprickor eller bryts. En del klarar sig med att söka kontakt genom att brusa upp eller bli krävande. Andra igen tar paus i sitt behov av närhet och drar sig tillbaka. I det här avsnittet diskuterar vi...
Producerat av Befolkningsförbundet
I avsnittet berättar man om vad kärlek är ur ett anknytningsperspektiv.
Producerat av Befolkningsförbundet
Med denna nätkurs önskar vi ge verktyg för att förbättra närheten i er parrelation och ge verktyg för att kunna lösa konflikter. Det är gratis att delta i kursen. Du kan delta i kursen antingen tillsammans med din partner eller på egen hand. Ni drar bäst...
Producerat av Befolkningsförbundet