Gå till innehållet
Att motionera på ett sätt som är lämpligt för oss kan ge oss mycket glädje och njutning i livet. Genom att motionera tar vi inte bara hand om vår kropp, utan också vår själ. Vi kan motionera för att höja energinivån eller för att koppla av. För att vi ska få ut så mycket glädje som möjligt ur vår motion, är det viktigt att vi hittar motionsformerna som passar oss bäst.
Uppgifter

Uppgift att fundera över 4

Fundera över följande frågor innan du bekantar dig närmare med nästa avsnitt:
• Känner du igen vilka motionsformer ger dig mest glädje och njutning?
• Motionerar du tillräckligt enligt dig själv?

Motion eller idrott? 

Att motionera är bra för både kropp och själ. Om du känner att det är svårt att ordna tid för motion, är det bra att komma ihåg att det också räcker med korta motionspass och att all aktivitet är bra. Du behöver inte nödvändigtvis tänka på motion som en sportprestation, eftersom det finns otaliga sätt att motionera. 

Alla kan hitta sitt eget bästa sätt att motionera. Alla fysiska aktiviteter som förbrukar mer energi än att sitta still kan räknas som motion. Att motionera innefattar alltså, förutom att träna eller idrotta, också olika former av vardagsmotion, som att promenera eller cykla, gå i trappor eller göra hushållsarbete. 

Vilka är nyttorna med att motionera? 

 • höjer humöret och energinivån 
 • lindrar depressionssymptom 
 • lindrar stress 
 • förbättrar sömnkvaliteten 
 • förebygger sjukdomar 
 • ökar produktionen av signalsubstanser 
 • är bra för hälsan 
 • förbättrar koncentrationsförmågan, inlärningsförmågan och minnet 
En människa som går upp för trappor
Uppgifter

Motionens effekter

Motionens effekter
pdf

Övning 1. Motionens effekter

Hitta ditt eget sätt att motionera 

Våra tidigare erfarenheter av att motionera kan påverka våra motionsvanor som vuxna. Vissa av oss har obehagliga minnen av att bli tvingad att utöva någon idrottsgren, och som ett resultat bestämmer sig många för att aldrig mer ägna sig åt grenen, eller slutar motionera överhuvudtaget. Vi måste komma på lämpliga och meningsfulla motionsformer, och inte heller glömma vardagsmotionen. Det finns motionsgrenar som vi kanske inte ser som motion, trots att de är bra för att upprätthålla konditionen. Exempel på sådana är dans, bowling, yoga eller pilates. 

Vi kan göra det lättare för oss att hitta fungerande motionsformer genom att fundera på saker som ligger i vår komfortzon och där vi upplever framgångar. Det viktigaste är att vi känner igen vårt sätt att motionera, dess styrkor och fallgropar. Vad motiverar dig, vad inspirerar dig, eller vad får dig att tappa din lust att motionera? När du hittar en motionsform som du gillar ökar du sannolikheten att motion blir en bestående vana. 

Du kan också fundera på vad motion betyder för dig. Är upplevelser viktiga för dig, att du får fysisk och mental njutning av att motionera, eller är det viktigt att motionsformen passar din personlighet och din livsstil? 

Känslan av gemenskap kan också ge mening åt en motionsform. Om vi till exempel är medlemmar i ett idrottslag, motionerar vi inte bara åt oss själva, utan också för att stödja andras motionerande. Ju meningsfullare det känns att motionera, desto mer kommer vi förmodligen att vilja fortsätta med det. 

Vi kan ibland försöka prestera för mycket, och motionen blir då alltför påfrestande för kroppen. Det är viktigt att vi kommer ihåg att återhämta oss efter ett motionspass, att vi får tillräcklig sömn och vila. Också vår livssituation påverkar ofta hur mycket vi orkar motionera. Efter en dålig natts sömn eller under intensiv stress presterar våra kroppar inte lika bra. Det är därför viktigt att vi är lyhörda för vilken sorts motion vi behöver vid varje tillfälle. Efter en ansträngande dag kan en lätt promenad vara den bästa motionsformen för både kropp och själ. 

Vi kan alltså ha nytta och glädje redan av en liten mängd daglig motion. Om du känner att du motionerar för lite, fundera på hur du skulle kunna öka din dagliga motionsmängd. Skulle du till exempel kunna promenera eller cykla mer för att ta dig fram, eller välja trapporna i stället för hissen oftare? Dessa är enkla sätt att komma igång med motion, och kräver inte att du gör plats för nya hobbyer genast. 

Kom ihåg att det inte är snabbt och enkelt att ändra ett beteende eller en vana. Att göra en ny vana regelbunden kräver ofta många upprepningar. Det lättaste är att börja med små steg. Du kan använda listan nedan för att komma igång med förändringarna. 

Till stöd för att åstadkomma en förändring i ditt välmående: 

 • Sätt upp tillräckligt små mål. Ju mindre en förändring är, desto lättare är den att åstadkomma. Om det är svårt att komma igång med förändringen, är den troligtvis för stor. 
 • Gör en sak i taget. Om du vill ändra dina motionsvanor, gör inga andra förändringar samtidigt (till exempel i din kost). 
 • Följ med dina framgångar genom att notera dem i din kalender. Var stolt över och belöna dig själv för varje framsteg. 
 • Om möjligt, ingå ett löfte om förändring med någon annan, och lova att stödja varandra. 
 • Uppmuntra dig själv till exempel genom att klistra upp inspirerande post-it-lappar på dina väggar. 
 • Försök att bli av med borde göra-tänkande. Tänk i stället att du har lov att göra saker som främjar ditt välmående. Det är en gåva åt dig själv. 
 • Sluta inte om du kommer till korta, utan återgå till planen. Förlåt dig själv dina misslyckanden, för de är mänskliga och hör till saken. 
 • När man börjar med något nytt är det naturligt att man tröttnar ibland. 
 • Byt motionsgren om du tröttnar på att motionera. 
 • Tänk på dina värderingar – vad behöver du från och vad vill du uppnå med att motionera? 
 • Fundera på vad det är som hindrar dig från att göra bra beslut. Är det brådska, andra människor, din ekonomi, hälsa eller något annat? 

 

Kom ihåg att kost, sömn och motion är starkt sammanlänkade och påverkar kraftigt hur vi bygger en bra vardag. Motion ökar vår aptit och förbättrar vår sömnkvalitet. Genom att tänka på dina kost- och sömnvanor stöder du också dina motionsvanor. Vi behandlar kost i det andra avsnittet och sömn i det tredje.

Uppgifter

Hur motionerar jag

Hur motionerar jag
pdf

Övning 2. Hur motionerar jag

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Självhjälpskurs i levnadskonst

Välkommen att lära dig nyttig levnadskonst! Kursen i levnadskonst vänder sig till dig som funderar på frågor om välmående och att orka i...

Är du oroad över coronaviruset?

Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer...