Gå till innehållet

Gruppchattarna

Gruppchatttarna är skriftliga samtal i gruppformat och realtid. Du deltar i samtalet i skydd av din pseudonym. Samtalen leds av organisationernas sakkunniga eller utbildade kamratstödsledare. Man kan hoppa in i en chatt utan inloggning, genom att anta en pseudonym. Chatta kan man också som inloggad varvid pseudonymen är det användarnamn som finns sparat i systemet. Samtalet ska följa Finlands lag och god sed. Vid behov modereras diskussionen.

Nyytis chatt 12.10. kl.18-20: Har ditt liv blivit ett enda stort presterande?

12.10.2021 klo 18:00 - 20:00

Känns det som att din tid går till saker som tar resursser från din vardag? Har glädje och...

Producerat av Nyyti ry

Nyytis chatt 9.11. kl. 18-20: Ätstörning - hur ser och behandlar jag min kropp?

09.11.2021 klo 18:00 - 20:00

Är du missnöjd med din kropp? Kontrollerar du ångestkänslor genom att straffa kroppen? Skulle du...

Producerat av Nyyti ry

Nyytis chatt 7.12 kl. 18-20: Hur mår du - på riktigt?

07.12.2021 klo 18:00 - 20:00

Frågan vi tenderar att ställa oss själva eller till andra alltför sällan. Hur kommer det sig?...

Producerat av Nyyti ry