Gå till innehållet

Gruppchattarna

Gruppchatttarna är skriftliga samtal i gruppformat och realtid. Du deltar i samtalet i skydd av din pseudonym. Samtalen leds av organisationernas sakkunniga eller utbildade kamratstödsledare. Man kan hoppa in i en chatt utan inloggning, genom att anta en pseudonym. Chatta kan man också som inloggad varvid pseudonymen är det användarnamn som finns sparat i systemet. Samtalet ska följa Finlands lag och god sed. Vid behov modereras diskussionen.

Nyytis chatt 23.3. kl. 15 - 17: Gör alla mer?

23.03.2021 klo 15:00 - 17:00

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en...

Producerat av Nyyti ry

Nyytis chatt 8.4. kl. 18 - 20: Hur identifiera psykiska svårigheter och söka hjälp?

08.04.2021 klo 18:00 - 20:00

Känner du oro för ditt eget, en närståendes eller en kompis mående? Funderar du på hur en kan...

Producerat av Nyyti ry

Nyyti chat 25.5. kl. 15 - 17: Hur vara bland människor?

25.05.2021 klo 15:00 - 17:00

En stor del av vår växelverkan med andra har den senaste tiden skett via nätet. En normalare...

Producerat av Nyyti ry

Nyytis chatt 10.6. kl. 18 - 20: Distansstudieåret var tungt - hur återhämta sig i sommar?

10.06.2021 klo 18:00 - 20:00

Läsåret 2020-2021 genomfördes främst på distans och många deltidsjobb, som studerande skött,...

Producerat av Nyyti ry