Gå till innehållet

Artiklarna

Artiklarna är skrivet textinnehåll, producerat av organisationernas sakkunniga. Artiklar kan sökas med målgrupp eller ämnesområde som filter.

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.
Producerat av Befolkningsförbundet

Vad är könssjukdomar?

Könssjukdomar är smittsamma sjukdomar som orsakas av endera bakterier eller virus och som smittar vid oskyddat sex när slemhinnor eller skadad hud skaver mot varandra och sekret byts ut. De är ofta symtomfria och därför lönar det sig alltid att testa sig för...
Producerat av Befolkningsförbundet
Det är vanligt att känna sig nervös inför att använda kondom, särskilt under de första gångerna man har sex med en ny partner. Ibland kan det också kännas svårt att prata om kondomanvändning. Ofta blir det lättare att prata om kondomanvändning och sex med...
Producerat av Befolkningsförbundet
Precis som penisar, finns det lyckligtvis också kondomer i många olika storlekar och modeller. Om provkondomen som du fått från skolan eller någon annanstans inte sitter bekvämt lönar det sig att prova en annan slags kondom. När du väljer kondom är penisens...
Producerat av Befolkningsförbundet
Ladda ner mer