Gå till innehållet

Självhjälpskurs i levnadskonst

Publicerad 18.05.2022 - Producerat av Nyyti ry
Välkommen att lära dig nyttig levnadskonst! Kursen i levnadskonst vänder sig till dig som funderar på frågor om välmående och att orka i vardagen. På kursen kan du till exempel finna svar på frågorna: Vad behöver jag för att må bra? Hur får jag styrka att orka med min vardag? Kursen hjälper dig att finna sätt att hålla uppe och öka ditt välmående, att ta hand om dig själv och att fördjupa din självkännedom. Kursen är självständig och bygger på konceptet NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®. Bekanta dig med kursens principer och praktiska råd längst ner på sidan innan du börjar.

Kursens kärninnehåll 

Kursens bärande tanke är att våra tankar, känslor och handlingar är sammankopplade och påverkar varandra. Vi vet att det är svårt att påverka vårt humör och våra känslor bara genom viljestyrka. Vi kan inte befalla oss att vara glada. Däremot kan vi påverka vårt humör, våra handlingssätt och problemlösningsfärdigheter genom att arbeta med våra tankar. Genom våra handlingar kan vi påverka våra känslor, tankar och vår sinnesstämning. 

Kursen omfattar de mest centrala teman för vårt välmående. Förutom känslor och tankar, behandlas hur våra hälsovanor, rutiner och vår tidshantering påverkar vårt välmående i vardagen. Kursen behandlar också stress och olika sätt att hantera stress, såsom avslappning. Vi behöver andra människor i alla skeden av livet och vi interagerar ständigt med andra människor. Därför är sociala relationer och färdigheter också en viktig del av kursens innehåll. Alla kursens teman överlappar varandra och bildar en helhet. 

Hur slutför jag kursen? 

Meningen med kursen och övningarna är att du ska få insikter i hur en god och meningsfull vardag ser ut just för dig. Kursen innehåller inga ”rätta svar”, eftersom bara du vet vad som är bäst för dig. Övningarna spelar en viktig roll under kursen. Fundera över övningarna i lugn och ro, och kom ihåg att de är bara för dig. Du kan göra övningarna på nätet och spara dem för dig själv om du vill. Övningarna sparas inte i systemet. Vi rekommenderar att du först bekantar dig med avsnitt 1: Behov, värderingar och mål, och fortsätter med avsnitten i ordningsföljd. 

Om kursen väcker alltför svåra känslor, bli inte ensam, utan prata om dina tankar och känslor med någon du känner eller sök professionell hjälp.  

Att göra en förändring kräver självkännedom och uthållighet. Var nyfiken och öppen på din resa, och var din egen bästa vän. Tillåt att du gör misstag och misslyckas. Testa nya saker trots dina rädslor och börja med små steg. Kom ihåg att vi lär oss nya saker och färdigheter genom hela livet, och att ingen någonsin är färdig. Du har all den kraft som behövs – tro på dig själv! 

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Att fira jul innebär en risk att göra någon ledsen – låt oss ge alla julfred!

Julen är förknippad med många trevliga och efterlängtade inslag, men den sociala samvaron i juletid kan få en del att ta illa upp. Läs artikeln...

Är du oroad över coronaviruset?

Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer...