Gå till innehållet
Att tycka om sig själv trots att man inte är perfekt är ett tecken på god självkänsla. Vår självkänsla utvecklas redan tidigt genom socialt samspel, men vi kan stärka vår självkänsla genom hela livet. Självkänslan bygger på äkta självkännedom. Lär dig alltså att känna dig själv och acceptera dina olika sidor – också dina svagheter och din ofullständighet.
Uppgifter

Uppgift att fundera över 13 

Fundera över följande frågor innan du bekantar dig närmare med nästa avsnitt:
• Kan du svara på frågorna: vem är jag och vad vill jag?
• Accepterar du svagheter i dig själv?
• Är du mestadels nöjd med att vara du? 

Självkännedom är allt 

Självkännedom är att förstå sig själv. Det är att känna sina egna behov, värderingar och mål. Med god självkännedom är vi mer medvetna om varför vi beter oss och tänker på ett visst sätt, och kan bättre förstå och hantera våra känslor. Genom självkännedom kan vi övervinna våra rädslor och förstå och acceptera skillnader inom oss själva och andra. 

Självkännedom hjälper oss att se inte bara våra styrkor, utan även de områden där vi ännu behöver utvecklas. Vi kan också acceptera dessa sidor av oss och arbeta med dem. God självkänsla bygger på att acceptera sig själv med alla sina egenskaper. 

Om vi inte vet vem vi är eller vad vi behöver för att bli lyckliga, är det också svårt att uppnå lyckan. Vi tror ofta att vi känner oss själva väl, men i praktiken handlar vi enligt våra vanor, det som förväntas av oss eller det vi tror att vi vill. Först när vi på riktigt stannar upp och ger oss utrymme för självbetraktelse kan vi komma nära sanningen. För att livet ska kännas meningsfullt och bra, måste vi leva på ett sätt som vi själva har valt. 

Du kan träna självkännedom genom att fundera på följande frågor: 

  • Vad är viktigt för mig? 
  • Vad behöver jag för att må bra? 
  • Vad är jag bra på och med vad brukar jag nå framgångar?   
  • Vilka är mina karaktärsdrag? 
  • Hur förhåller jag mig till andra? 
  • Hur förhåller jag mig till misslyckanden och motgångar? 

Genom att förbättra vår självkänsla lär vi oss att tydligare skilja våra riktiga egenskaper från egenskaper som inte är våra egna. Vi kan fråga: Är det där verkligen min egenskap? Hur visar den sig i mig eller i mina handlingar? Och är jag verkligen sådan som jag anses vara? Kan jag acceptera att jag inte är perfekt? 

Först när vi ärligt möter oss själva och är redo att acceptera också oönskade egenskaper hos oss själva, börjar vi närma oss en god självkänsla. Äkta självkännedom är grunden på vilken självkänslan kan börja byggas. 

Varje avsnitt av kursen hjälper dig att lära känna dig själv och fördjupa din självkännedom. 

Vi har alla självkänsla 

Självkänsla är mod att vara sig själv och att handla, tala, klä sig och tänka som man själv känner att är rätt. Det är också att acceptera sig själv, och att vara i grunden säker på att också bli accepterad av andra. Med god självkänsla förstår och accepterar vi oss själva sådana vi är. Vi litar också på oss själva. Självtillit betyder att vi till exempel vågar ta oss an utmanande uppgifter, som vi kanske inte klarar av, men som vi vågar försöka ändå.  

Självkänslan kan variera med livssituation, erfarenheter, motgångar och misslyckanden. Självkänslan bygger på hur vi uppfattar oss själva. Självförtroende och att uppskatta sig själv är båda en del av självkänslan, likaså att värdesätta sitt liv och att se det som unikt. 

Till god självkänsla hör också att känna till sina rättigheter, att hålla fast i dem och att ta hand om sitt eget välbefinnande. Med god självkänsla ökar vår tillfredsställelse med våra liv. Vi blir mer flexibla och toleranta, och känner att vi har kontroll över våra liv. 

Självkänslan är en av våra mest känsliga egenskaper. Den ärvs inte, utan utvecklas i nära relationer genom social interaktion. När vi blir älskade, omhändertagna och accepterade från tidig ålder, utvecklas vår självkänsla. Den visar oss vägen in i vår framtid – genom ungdomen till vuxenlivet. Om vi däremot inte accepteras och blir förringade och kritiserade av våra föräldrar eller andra nära och kära, kan vår självkänsla bli låg. 

God självkänsla är en bra grund för vår utveckling och har en positiv effekt på vårt humör och vår tillfredsställelse med livet. Ingen har perfekt självförtroende – och det borde inte ens vara målet – men var och en av oss har minst en gnutta självförtroende, och vi kan utveckla vår självkänsla i livets alla skeden. 

God självkänsla är inte 

  • Samma sak som självsäkert uppträdande eller yttre framgångar. 
  • Endast självsäkerhet och att ha en positiv bild av sig själv. 
  • Mod i sociala situationer, för också den som är blyg eller tillbakadragen kan ha en god självkänsla. Likaså kan kompiskretsens mittpunkt, en högljudd, synlig och social person i sitt inre lida av låg självkänsla. Självkänslan går inte alltid att se utåt. 
  • Att förverkliga sig själv på någon annans bekostnad. 
Mylla och en växt som hålls i handen då det regnar

Stärk din självkänsla 

Vi får inte en starkare självkänsla plötsligt genom någon insikt eller förändring, utan det sker gradvis. Vi kan alltså utveckla vår självkänsla, med det kräver att vi engagerar oss och arbetar aktivt med oss själva. Det finns många sätt att stärka självkänslan, och här är några viktiga. 

Ta hand om dig själv 

Vår självkänsla stöttas av är vår förmåga och vilja att ta hand om oss själva. Det innebär att vi känner igen våra behov, önskningar och mål och att vi anstränger oss för att möta och uppnå dem. Du kan börja med att tänka på vad du tycker om och hur du använder din tid. Vilka roliga, glädjande och inspirerande saker kan du göra redan idag? Skulle du till exempel ha lust med bio eller att baka något gott? Även den minsta handling för att glädja dig själv varje dag ökar din förmåga att ta hand om dig själv. 

Vår förmåga att ta hand om oss själva är särskilt viktig när vi upplever sorg och bekymmer. I sådana stunder kan du fråga dig själv: vad behöver jag just nu? Hur skulle jag kunna trösta mig själv? Skulle till exempel ett varmt bad eller en kram från en vän hjälpa? Genom små handlingar kan du visa dig själv att du stöttar dig även i svåra stunder. Du får stöd med att känna igen dina behov i kursens första avsnitt. 

Andras stöd och närhet 

Vi bygger vår självkänsla och självtillit inifrån, men det är viktigt att känna att andra människor också uppskattar oss. Även om vi aldrig uppnår känslan av att vara fullständigt tillräckliga i våra relationer, förstärks vår positiva inställning till oss själva när andra accepterar och respekterar oss. Sök dig alltså till sådant sällskap som får dig att känna dig bra och accepterad. 

Förutom närhet, är det också viktigt för vårt självförtroende att vi är bestämda och håller fast i våra gränser. Dessa egenskaper hjälper oss att uttrycka för andra vad vi vill eller inte vill, och sätta vårt eget välbefinnande först på ett hälsosamt sätt. Bestämdhet beskrivs närmare i avsnittet om social kompetens. 

Fysiskt välmående 

Det är svårare att må bra när vi är fysiskt trötta och utpumpade. God fysisk kondition ger näring åt självkänslan och energi till att också fundera över andra saker än självkänsla. Du får mer stöd med att upprätthålla dit välmående i kursens avsnitt om kost, sömn, motion och avslappning. 

Känn igen och uttryck dina känslor 

Att känna igen och uttrycka våra känslor hjälper oss att lära känna oss själva. Känslor är budskap om vad vi vill, önskar och behöver. Utan koppling till våra känslor är det svårt att veta vem vi är och vad vi vill. Känslan av ilska kan till exempel bero på att vi upplever att våra gränser överskridits eller att inte känner oss uppskattade. 

Känslor bär alltid ett budskap, och därför är det bra för utvecklingen av vår självkännedom och självkänsla att ge utrymme för våra känslor. Om vi är vana vid att undertrycka våra känslor kan det till en början vara svårt att möta dem. Men att möta en stark och svår känsla kan också betyda att vi är på rätt väg. I avsnittet om känslor introduceras en mängd olika verktyg som kan hjälpa dig när du tränar att hantera dina känslor. 

Positivt inre tal 

Våra föreställningar om oss själva och vårt inre tal påverkar hur vi upplever oss själva. Om vi ständigt har negativa och kritiska tankar i huvudet är det svårt att må bra. Till exempel tanken att vi aldrig kommer att lyckas med någonting. 

Genom att utforska och utmana dina tankar och att lära dig positivt inre tal kan du påverka hur mycket plats dina negativa tankar tar. Som stöd kan du använda olika positiva affirmationer. Du kan till exempel beslutsamt upprepa för dig själv: “Jag är värd att uppskattas och accepteras” eller “Om jag försöker har jag en chans att lyckas.” Att arbeta med tankar beskrivs närmare i kursens avsnitt nio. 

Viktiga mål och känslan av att lyckas 

Att uppnå mål som är viktiga för oss är bränsle för vår självkänsla. Det är omöjligt att stärka vår självkänsla bara med yttre prestationer som grund, men när vi uppnår sådant som vi själva värdesätter, påverkar det också vår uppfattning om oss själva positivt. När vi engagerar oss i våra mål tar vi ansvar för vårt eget liv och dess riktning. Vår självkänsla ökar när vi känner att riktningen för vårt liv ligger i våra egna händer. 

Reservera alltså tid för att fundera över dina mål och skapa en handlingsplan. Att sätta upp mål kräver också förmågan att göra val. Om du inte är van vid att vilja något, behöver du kanske träna att fatta minimala beslut till en början. Du kan också träna att sätta upp mål med hjälp av innehållet i kursens första avsnitt. 

Vi har ovan presenterat flera sätt som du kan använda för att stärka din självkänsla. Du kan ännu gå igenom alla sätt en gång till och fundera över vilka du redan kan och vilka du skulle kunna testa. Börja med att välja bara ett träningssätt. Kom ihåg att du också behöver ha tålamod och var snäll med dig själv för att åstadkomma en ändring. Be också dina nära och kära om stöd, och tveka inte att söka professionell hjälp om du känner att du behöver det. 

Uppgifter

Omdefiniera dina egenskaper

Omdefiniera dina egenskaper
pdf

Övning 3. Omdefiniera dina egenskaper

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Självhjälpskurs i levnadskonst

Välkommen att lära dig nyttig levnadskonst! Kursen i levnadskonst vänder sig till dig som funderar på frågor om välmående och att orka i...

Är du oroad över coronaviruset?

Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer...