Gå till innehållet
Vi klarar av vardagen bättre när vi inte känner oss ensamma med alla våra problem. Ibland behöver vi hjälp och stöd från andra, och ibland behöver vi bara prata avslappnat med någon. Våra sociala relationer är guld värda och värda att vårda. Å andra sidan kan det också finnas utmaningar i våra relationer. En av utmaningarna är ensamhet.
Uppgifter

Uppgift att fundera över 12 

Fundera över följande frågor innan du bekantar dig närmare med nästa avsnitt:
• Möter ditt sociala nätverk rätt dina behov?
• Får du energi och välbefinnande ur dina sociala relationer?
• Kan du skillnaden mellan ensamhet och att vara för dig själv? 

Det sociala nätverket 

Vårt sociala nätverk består av de människor som har betydelse för oss. Till exempel vänner, bekanta, partner, familj, släktingar och studie- och arbetskamrater tillhör vårt sociala nätverk. Dit kan också höra till exempel grannar, lärare, lagmedlemmar eller ett bekant butiksbiträde. Vi har alla våra unika nätverk som kan förändras genom åren. Vår nära vän kan med åren bli mer av en bekant, och en arbetskamrat bli närmare än våra egna släktingar. Det är också naturligt att vissa av våra relationer fortsätter livet ut medan andra försvinner. 

Det är viktigt att vårt sociala nätverk möter våra sociala behov. Nätverket behöver i sig inte vara särskilt omfattande och innehålla flera tiotals människor. Det viktiga är att nätverket uppfyller de förväntningar du ställer på det. Vi är också unika i det här avseendet. Vissa är nöjda med att ha få nära kontakter, medan andra behöver ett flertal relationer med olika nivåer av närhet. Det finns ingen modell som är rätt för våra sociala nätverk. 

Vi får också ut olika saker ur olika relationer. Alla meningsfulla relationer behöver inte vara djupa och nära. Även ytliga relationer kan vara bra och meningsfulla, och olika relationer möter våra olika behov: i vissa relationer kan vi dela med oss av våra djupaste känslor, i andra kan vi ha roligt eller dela ett intresse. Det viktiga är att vi får stöd när vi behöver det. 

Ibland kan det uppstå problem om våra sociala nätverk är för omfattande för våra behov. Då börjar kontakterna belasta och stressa oss. Om det händer, är det bra att vi stannar upp och funderar över hur vi kan minska på eller göra våra kontakter lättare, så att vi får tid över till vila och återhämtning. 

  • Lär dig att säga nej till sådant du inte vill delta i. 
  • Begränsa din tid på nätet om du spenderar mycket av din tid där. 
  • Berätta ärligt och direkt om vad du själv vill. 

För att ditt sociala nätverk ska stödja ditt välmående måste det ge dig glädje och energi. Det är viktigt att du får ut mer ur dina relationer än de kräver av dig. Ibland kan även nära relationer kräva mycket energi och vara för ansträngande. Fundera på din egen situation: får du ut mer energi ur dina relationer än de kräver från dig? 

En grupp med människor som kramar varandra vid solnedgången

Ensamhet berör många 

Ensamhet berör de flesta av oss. Hur vi upplever ensamhet är individuellt och inte alltid synligt för omvärlden. Vi känner ensamhet när vi saknar nära relationer eller upplever att vi inte bli sedda eller hörda. Vi kan också uppleva ensamhet i ett förhållande, som medlem i en stor familj eller en grupp. Ensamhet kan också vara en känsla av att inte ha tillräckligt många sociala relationer och att inte tillhöra någon gemenskap. 

Det är värt att notera att ensamhet är något annat än att vara för sig själv. Vi behöver alla vara för oss själva ibland – vissa mer, andra mindre. Däremot är ensamhet inte ett frivilligt tillstånd. Vi skulle aldrig välja ensamhet för oss själva. Trots det upplever vi alla ensamhet på individuella sätt. Vissa kan tillbringa långa perioder för sig själva, med endast en få kontakter med andra människor, och fortfarande vara extremt nöjda med sin situation och inte känna sig ensamma. Andra kan ha svårt att uthärda några timmar utan andras sällskap. 

I vilken utsträckning vi längtar efter att vara för oss själva varierar från person till person. Men att vara för oss själva är viktigt, och det är nyttigt att kunna njuta av det. Att vara för sig själv kan vara en tillgång. Det ger oss tillfälle till att slappna av och lugna ner oss inför oss själva och våra tankar. Det lönar sig inte att fly dessa tillfällen till exempel genom att hela tiden göra något. Ibland är det bra att vi stannar upp vid våra tankar och övar att vara för oss själva. 

Vi är ensamma av olika anledningar 

Ensamhet kan inte förklaras med en enda orsak. Att vi känner oss ensamma har ofta olika förklaringar beroende på person och livssituation. Våra ensamhetskänslor kan bero på att vi har blivit mobbade eller övergivna, att vi har förlorat vänner eller att vi känner oss annorlunda eller hämmade. Vi kan bli utsatta för saker som förändrar oss, våra värderingar och tankar eller våra möjligheter att upprätthålla sociala relationer. Våra känslor av ensamhet och utanförskap kan förvärras när vi börjar eller slutför studierna, skiljer oss, byter jobb eller blir arbetslösa. 

Bristande social kompetens 

Ibland kan bristen av social kompetens leda till en spiral som leder till ensamhet. Brister i viktiga sociala färdigheter, som att uppmärksamma och lyssna på andra eller att börja ett samtal, gör det svårt att fungera ihop med andra människor och knyta kontakter. Om vi inte övar våra sociala färdigheter i olika sociala situationer, utvecklas de inte heller. 

Mobbning 

Att bli mobbad kan göra det svårare för oss att hitta vänner även i vuxen ålder. Mobbning orsakar smärtsamma sår, och det kan vara svårt för oss att lita på andra i fortsättningen. Att knyta vänskaper känns skrämmande och erfarenheten av ensamhet väcker dåliga känslor. Då blir vi lätt cyniska och tänker att vi inte duger till någon. Det händer lätt att vi skyller oss själva för att ha blivit mobbade och förlorar hoppet om vänskap till och med senare i livet. Ibland kan mobbning lämna så djupa spår att vi inte komma över dem på egen hand. Då lönar det sig att söka samtalshjälp hos till exempel en psykolog. 

Erfarenheter i barndomen 

Om vi som barn inte får uppleva tillräckligt med närhet eller ofta blir avvisade, kan det kännas svårt att etablera nära relationer även som vuxen. Trygga upplevelser av att vara för oss själva är väsentliga i barndomen för att vi ska uppfatta ensamhet som en positiv kraft senare i livet. 

Personlighetsdrag 

Ibland är våra känslor av ensamhet relaterade till vår personlighet och vårt temperament. Om vi är timida, tysta, stela eller inte tycker om att väcka uppmärksamhet kan det vara svårt för oss att etablera sociala relationer. Då behöver vi tid för att lära känna andra. 

Också blyghet kan göra oss ensamma. Om vi är blyga kan det vara svårt att lära oss att känna andra och knyta kontakter. Sen som är mer utåtriktad till sitt temperament lyckas bättre. Blyghet betyder inte att vi är rädda eller saknar mod, utan snarare det att vi känner oss dåliga till mods i nya sociala situationer. 

Det är viktigt att vi känner till och accepterar vårt temperament. En blyg person behöver inte bli mer social, för blyghet är också en resurs. Den som är blyg kan istället fundera över enkla och naturliga sätt att ta kontakt med andra. Till exempel kan det vara lättare att kommunicera och dela med sig av sina känslor skriftligt. 

En vuxen som håller ett barn i handen

Att bryta ensamheten 

Det finns inte ett enda rätt sätt att bryta ensamheten. Det är viktigt att vi känner oss själva och de mest lämpliga metoderna för oss. Ensamheten kan ibland kännas smärtsam och deprimerande. Vi kan också skämmas för den och försöker dölja den för andra. Ett viktigt steg framåt är att vi accepterar vår situation som den är, utan att förringa eller förstora den. 

Delta 

Ofta blir vi av med vår ensamhet när vi beger oss ut och deltar i olika evenemang. Trots att det kan kännas svårt att lämna hemmet, påverkar det vårt humör ofta positivt. Det finns många olika, intressanta evenemang och fritidssysslor att delta i. Ett sätt är att anmäla sig som frivillig i någon organisation eller förening. Även om vi inte genast hittar nya vänner kan en ny hobby redan i sig hjälpa oss att må bättre. 

Ibland kan det kännas för besvärande eller ångestframkallande att delta i nya evenemang. Det är viktigt att vi lyssnar på oss själva och hurdana steg vi är färdiga att ta. Om det känns svårt att gå på evenemang eller prata med främlingar kan det vara klokt att handla lugnt och med självrespekt. 

Det finns många olika grupper för olika aktiviteter och diskussion på nätet där man kan lära sig att känna andra. Det finns också olika sociala medier eller appar som kan göra det lättare att knyta kontakter. 

Bryt skadliga och negativa tankemönster 

Erfarenheter av att ha blivit övergiven eller avvisad, eller i värsta fall mobbad, kan ligga bakom vår känsla av ensamhet. Sådana erfarenheter kan minska vårt mod att söka kontakt med andra, och vi tänker lätt: ”varför duger jag inte”. Ibland fastnar vi i sådana tankemönster och börjar tro att det är något fel på oss. 

Därför är det bra att bryta invanda och negativa tankemönster genom att fråga oss själva: har jag sådana förutfattade tankar och handlingsmodeller som gör det svårare att hitta vänner? 

Träna sociala färdigheter 

Även om vi har brister i våra sociala färdigheter går det att öva dem – precis som vilka andra färdigheter som helst. När vi ställer oss utmaningar av passlig storlek kan vi utsätta oss själva för en mängd olika sociala situationer. Vi kan använda dem för att träna många olika färdigheter, som att börja och upprätthålla en konversation eller lyssna på andra. Så småningom utvecklas våra färdigheter och sociala interaktioner börjar kännas lättare. 

Acceptera ensamhet som en del av livet 

Det är naturligt att vi behöver människor och vänner nära oss, men ibland kan känslan av ensamhet bli lättare när vi accepterar dem som en del av våra liv. Det är lättare att acceptera känslorna om vi lär oss att njuta av ensamhetens positiva sidor. 

Vi kan lära oss att leva med vår ensamhet. Vi måste alla spendera olika långa stunder ensamma i våra liv. Det lönar sig inte att tvångsmässigt fly dessa stunder eller att försöka fylla dem med något. Ibland är det bra att vi stannar upp vid våra tankar och övar att vara för oss själva. 

Sök hjälp om du lider av ensamheten 

Ibland kan våra ensamhetskänslor vara så starka att de försvårar vår vardag. I sådana fall är det bra att söka utomstående hjälp. Ensamheten kan vara relaterad till depression och värdelöshetskänslor som det finns skäl att söka hjälp för. Du kan söka hjälp hos 

  • En läkare 
  • En hälsovårdare 
  • En psykolog 
  • En psykoterapeut 

Det är viktigt att du inte blir ensam med dina känslor alltför länge. Ofta kan samtalshjälp från någon utomstående öppna nya perspektiv och hjälpa oss att komma vidare.  

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Självhjälpskurs i levnadskonst

Välkommen att lära dig nyttig levnadskonst! Kursen i levnadskonst vänder sig till dig som funderar på frågor om välmående och att orka i...

Är du oroad över coronaviruset?

Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer...