Siirry sisältöön
Tässä jaksossa käymme läpi kurssin sisällön yhteenvetoa. Jaksossa on tehtäviä, joiden avulla voit arvioida tämän hetken tilannettasi ja verrata sitä kurssin alussa arvioimaasi tilanteeseen. Voit myös suunnata katseesi tulevaisuuteen ja siihen, mitä se pitää sisällään. Toivottavasti tehtävistä on sinulle hyötyä, kun suunnittelet omaa jatkoasi tämän kurssin jälkeen. Toivomme saavamme sinulta palautetta kurssista, sillä se auttaa meitä kehittämään sisältöä ja toimintaamme myös jatkossa.

Edellisessä jaksossa käytiin läpi, mistä voit löytää tukea erilaisiin elämäntilanteisiin koronasta toipuessa.

Tämän jakson aiheet:

 • Yhteenveto ja kurssin kertaus
 • Elämäni pelimerkit -tehtävä
 • Postikortti tulevaisuudesta -tehtävä

______________________________________________________________________________________________________________

Yhteenveto ja kurssin kertaus

Kurssin ensimmäinen jakso: Koronasta kuntoon -hanke

  • Koronasta kuntoon -toipumisen polku on juuri sinua varten.
  • Löydä juuri sinulle itsellesi sopivat ja konkreettiset keinot tukemaan omaa toimintakykyäsi ja toipumistasi.
  • Hyödynnä hankkeen sisältöjä itsellesi sopivalla tavalla.

 

Kurssin toinen jakso: Akuutti koronavirusinfektio: kotihoito-ohjeet ja toipuminen

  • Akuutin koronainfektion oireet voivat vaihdella lievistä vaikeampiin, ja niiden kesto voi vaihdella.
  • On tärkeää kuunnella omaa vointiasi ja sen kehittymistä. Muista edetä maltillisesti.
  • Malta levätä ja juoda riittävästi nesteitä kotona. Oireiden pahentuessa tai pitkittyessä kysy tarvittaessa neuvoa terveydenhuollosta.

 

Kurssin kolmas jakso: Pitkittynyt tai pitkäkestoinen koronatauti ja toipuminen

  • Pitkittyneet oireet voivat olla moninaisia ja luonteeltaan aaltoilevia.
  • Suurin osa oireista on vaarattomia, mutta ne voivat haitata työntekoa sekä arkea toisinaan merkittävästikin.
  • Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna toipumista voi huomata tapahtuvan, vaikka joskus voinnin aaltoilu voi olla suurta.

 

Kurssin neljäs jakso: Aktiivisuus ja palautuminen tasapainoon toipuessa – tarvittaessa avuksi pacing

  • On tärkeää huomioida kaikki oman arjen kuormitustekijät ja näiden muodostama kokonaiskuormitus.
  • Muista arjessa myös palautumista edistävät tekijät. Voi olla, että joudut kokeilemaan myös uudenlaisia keinoja palautumiseen.
  • Kuormituksen ja palautumisen tasapainon löytämiseen voit hyödyntää omaseurantaa sekä pacingia.

 

Kurssin viides jakso: Aktiivisuuden ja palautumisen seuranta toipumisen tukena

  • Omaseuranta voi auttaa sinua löytämään tasapainon kuormituksen ja palautumisen välille.
  • Omaseuranta voi auttaa huomioimaan omassa voinnissasi tapahtuvia muutoksia ja löytämään syitä niiden taustalta.
  • Muista, että seurannan ja mittaamisen tulee tukea toipumista ja hyvinvointia, ei aiheuttaa stressiä tai huolta. Esimerkiksi fysioterapeutti voi auttaa sinua sopivan mittarin tai menetelmän valinnassa.
  • Yksittäinen mittaustulos ei kerro paljonkaan. Keskity pidemmän aikavälin trendeihin.

 

Kurssin kuudes jakso: Turvallinen liikkumisen aloittaminen ja jatkaminen

  • Sopiva määrä fyysistä aktiivisuutta on tärkeää ja tukee toipumista, mutta uupumukseen saakka ponnistelua tulisi välttää.
  • Huomioi omat voimavarasi ja pysyttele oman rasitusikkunasi sisäpuolella.
  • Löydä sinulle parhaiten sopivat keinot liikkua ja olla fyysisesti aktiivinen.

 

Kurssin seitsemäs jakso: Käytännön harjoituksia palautumisen, rentoutumisen ja toipumisen tueksi

  • On tärkeää, että löydät itsellesi sopivat keinot vireystilan säätelyn sekä palautumisen tueksi.
  • Erilaiset rentoutumis- ja hengitysharjoitukset voivat auttaa ja tukea palautumista sekä toipumista. Usein niistä myös löytyy jokaiselle sopivia vaihtoehtoja.
  • Ota harjoitteita osaksi jokapäiväistä arkeasi.

 

Kurssin kahdeksas jakso: Mikä minulle on tärkeää juuri nyt?

  • Sairastuminen on monelle pysähtymisen paikka. Omien arvojen pohtiminen voi auttaa havaitsemaan itselleen tärkeimmät ja merkityksellisimmät asiat elämässä.
  • Tämä voi auttaa voimavarojesi ja aikasi suuntaamista sinulle tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin.

 

Kurssin yhdeksäs jakso: Itsemyötätunto ja avoimuus tunteille

  • Itsemyötätunto ja omien tunteiden hyväksyminen ovat mielen työkaluja, joiden avulla sinun on mahdollista olla itsellesi läsnä ja tukena myös olosuhteiden muuttuessa.
  • Itsemyötätunto on ymmärtävää ja lämmintä suhtautumista itseen. Se on oman kokemuksen todesta ottamista ja arvostamista sekä taito, jonka jokaisen on mahdollista oppia.
  • Tunteiden hyväksynnän voi ajatella olevan itsensä kunnioittamista, vilpittömyyttä ja lempeyttä omaa kokemusta ja itseä kohtaan.

 

Kurssin kymmenes jakso: Työhön paluun tuki ja työn muokkaus

  • Työhön palaaminen sairasloman jälkeen asettaa usein haasteita jaksamiselle ja toimintakyvylle.
  • On tärkeää miettiä sekä itsenäisesti että työnantajan kanssa, mitä työhön paluu merkitsee ja mitä siinä tulee juuri sinun kohdallasi huomioida.
  • Olisiko arkeasi tai työtehtäviäsi/työnkuvaasi hyvä muokata nykytilanteeseen paremmin sopivaksi?

 

Kurssin yhdestoista jakso: Tukea eri elämäntilanteisiin koronasta toipuessa

  • Huomioi arkesi erilaiset osa-alueet, niiden erityispiirteet sekä omat roolisi niissä yksilöllisesti.
  • Tuen hakeminen ei ole aina helppoa, mutta se kannattaa aina.
  • Apua kannattaa pyytää, vaikkei sitä aina ensimmäisellä kerralla heti saisikaan.

______________________________________________________________________________________________________________

Tehtävät

Elämäsi osa-alueiden tasapaino kurssin päättyessä

Teit tämän saman tehtävän jaksossa 2. Tuolloin pohdit omaa jaksamistasi elämäsi eri osa-alueilla sekä millaisia muutoksia haluaisit tehdä omaan energian- ja ajankäyttöösi. Tee nyt sama harjoitus uudelleen ja katso, onko jokin muuttunut.

Kuvittele, että sinulla on käytössäsi sata pelimerkkiä. Ne kuvastavat energian ja ajan käyttöäsi eri elämänalueilla.

Pohdi, miten omat pelimerkkisi jakautuvat neljälle eri elämänalueelle:

 1. Ihmissuhteet (mm. kumppanisi, lapsesi, vanhempasi, sukulaiset, ystävät, työkaverit ja muut sosiaaliset kontaktit)
 2. Vapaa-aika (mm. kuinka rentoudut, otat aikaa itsellesi, hemmottelet itseäsi, harrastat tai pidät hauskaa.
 3. Työ ja opiskelu (mm. palkkatyö, ura, opiskelu ja taitojen kehittäminen
 4. Terveyden vaaliminen (mm. terveelliset elintavat, liikunta, ruokavalio, elämäntaidot, luonto, luovuus, henkisyys)

 

 

Jakautuvatko pelimerkit eri tavalla kuin silloin, kun teit tehtävän viimeksi? Mikä on muuttunut? Onko muutos tapahtunut siihen suuntaan, mitä toivoit ja suunnittelit aikaisemmin? Mistä mahdolliset muutokset mielestäsi johtuvat?

Voit edelleen pohtia, miten haluaisit aikasi ja energiasi jakautuvan eri elämän osa-alueille tästä eteenpäin. Millaisia muutoksia haluaisit vahvistaa? Mitä asioita haluaisit tehdä enemmän, mitä haluaisit tehdä vähemmän? Jaa pelimerkit kuten haluaisit niiden elämässäsi jakautuvan.

Tehtävä on mukailtu teoksesta: Pietikäinen, Arto. Kohti arvoistasi. Duodecim 2020. Alkuperäisen harjoituksen nimi: Hyödyllistä tasapainon vaalimista.

Tehtävät

Postikortin kirjoittaminen tulevaisuudesta itselle

Näkökulman vaihdon harjoittelu mahdollistaa myötätuntoisen ja omia arvoja palvelevan tavan tarkastella omaa tilannetta. Tässä tehtävässä sinun on mahdollista tarkastella nykyhetkeäsi tulevaisuudesta käsin, viisaamman ja kokeneemman minäsi silmin. Näkökulman vaihdon tuoma etäisyys voi auttaa sinua löytämään ja vahvistamaan turvan ja toivon kokemuksia.

Kirjoita itsellesi kirje tulevaisuudesta, viiden vuoden päästä. Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta voit vapaasti kuvitella mitä vain. Tarkoitus ei ole luoda ruusuista unelmatulevaisuutta, jossa olet voittanut kaikki ongelmasi. Kuvittele sen sijaan viisaampi ja kokeneempi minäsi.

Kirjoita kirjeeseen, mitä kokeneempi minäsi haluaa sanoa nykyminällesi. Voit käyttää apunasi alle koottuja kysymyksiä.

 • Millaista haluaisit elämäsi olevan tulevaisuudessa, kun siinä näkyvät sinulle tärkeät asiat?
 • Mitkä asiat auttoivat nykyisessä tilanteessasi?
 • Mitä olet oppinut ja millaisia asioita pidät tärkeänä?
 • Millä tavoin voit välittää myötätuntoa ja tukea?
 • Miten kerrot, että ymmärrät, tahdot auttaa, kenties lohduttaa nykyminääsi?

Voit käyttää apuna alla olevia lauseen alkuja, tai muotoilla kirjeen täysin luovasti omalla tavallasi.

Hei, (oma nimi)

 • Haluan sinun tietävän, että…
 • Tilanteesi tuntuu nyt todella vaikealta, ymmärrän että…
 • Tulevaisuus saattaa tuntua painavalta, haluan kuitenkin kertoa, että…
 • Sinulla on juuri nyt vaikeita tunteita, kuten…. ja ajatuksia, kuten…
 • Tässä tilanteessa kaikki tunteesi ja omat ajatuksesi ovat…
 • Haluan kertoa sinulle, kuinka…

Kun postikortti on valmis, tallenna se. Laita se sivuun muutamaksi päiväksi tai viikoksi. Sopivana hetkenä kaiva se uudestaan esiin ja lue, mitä kirjoitit. Palauta mieleesi, mitä se toi esiin, kun tarkastelit tilannettasi 5 vuoden päästä.

______________________________________________________________________________________________________________

Koronasta kuntoon -avoin verkkokurssi päättyy tähän. Haluaisitko lisätietoa tai tukea johonkin teemaan liittyen? Seuraavassa jaksosta löydät Koronasta kuntoon -hankkeen ohjatut toiminnat ja ohjeet niihin mukaan hakemiseen.

______________________________________________________________________________________________________________

Anna palautetta ja osallistu halutessasi tuotepalkintojen arvontaan!

Koko avointa verkkokurssia koskevaan palautekyselyyn pääset täältä: Koronasta kuntoon -avoimen verkkokurssin palautelomake

______________________________________________________________________________________________________________

Tämä avoimen verkkokurssin jakso on tuotettu osana Koronasta kuntoon -hanketta.

Koronasta kuntoon -verkkokurssit ja vertaistoiminta tarjoavat tietoa ja tukea pitkittyneestä koronataudista toipuville aikuisille. Koronasta kuntoon -hanke ei tarjoa hoitoa, kuntoutusta tai terapiaa. Jokainen osallistuja huolehtii omasta hoitosuhteestaan terveydenhuoltoon.

Hanketta hallinnoi Filha ry ja hankejärjestökumppanina toimii Hengitysliitto ry. Hanke toimii STEA-avustuksella vuosina 2022–2024. Sisältöjä kehitetään yhdessä toimintaan osallistuvien kanssa. Lisätietoja: Koronasta kuntoon – Filha

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä on astman hallinta? / Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoisku

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa keuhkolääkäri Antti Saarinen Filha ry:stä.

Digilaitteet ja keskittyminen, tehtäviä lapsen kanssa

Tässä osuudessa voitte käsitellä yhdessä lapsen kanssa digilaitteiden vaikutuksia keskittymiseen. Lue alapuolella olevat tehtävänannot....

Vertaistuesta voimaa astman omahoitoon

Astman omahoidolla tarkoitetaan sairastuneen osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Omahoidon toteuttamiseen saat tukea...