Siirry sisältöön
Sairastuminen voi saada ihmisen pysähtymään elämän isojen kysymysten äärelle. Saatat kysyä itseltäsi, että mikä minulle on tärkeää? Mitä asioita haluaisin tehdä enemmän? Mitä vähemmän? Tässä Koronasta kuntoon -kurssin jaksossa voit kirkastaa itsellesi tärkeitä asioita, tunnistaa omia arvojasi ja tehdä oman suunnitelman niiden mukaisen elämän vahvistamiseksi.

Edellisessä jaksossa tutustuttiin erilaisiin rentoutumis- ja hengitysharjoituksiin.

Tämän jakson aiheet:

  • Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja kirkastaminen
  • Tehtävä: Arvojen valintatalo
  • Tehtävä: Laadi suunnitelma arvojesi mukaisen elämän vahvistamisesta

___________________________________________________________________________________

Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja kirkastaminen

Sairastuminen on monelle pysähtymisen paikka. Koronasta toipuessa voi olla paljon oireita, jotka vaikuttavat fyysiseen toimintakykyyn. Tällöin voi joutua hidastamaan tahtia, vaikka ei halua. Tilanteet ovat jokaisella yksilöllisiä, joten myös toipuminen ja jaksaminen on yksilöllistä.

Pysähtyminen voi olla myös pysähtymistä itselle tärkeiden asioiden äärelle. Saatat pohtia, mitkä asiat ovat niitä kaikkein tärkeimpiä elämässäsi. Mitä asioita haluaisit tehdä enemmän? Mitä taas vähemmän?

Voimavarojen kohdentaminen itselle tärkeisiin asioihin ja ihmisiin

Toipumista voi tukea se, että käyttää aikaa itselleen tärkeiden asioiden toteuttamiseen. Tämä voi tarkoittaa niin arkisia askareita kuin harrastuksia tai läheisten ihmisten tapaamista. Jokaisen ihmisen kunto ja elämäntilanne on yksilöllinen ja näin ollen jokainen toimii tässäkin asiassa omien voimavarojensa mukaan.

Arkistenkin asioiden taustalla vaikuttavat ihmisen omat arvot ja ajatukset hyvästä elämästä. Tässä jaksossa olevien tehtävien avulla voit tunnistaa omia arvojasi ja tehdä suunnitelman niiden mukaisen arjen edistämiseksi. Tehtävät auttavat pohtimaan, millaista on sinun hyvä arkesi ja mistä asioista se rakentuu.

Mitä omilla arvoilla tarkoitetaan?

Omista arvoista puhuminen saattaa tuntua vähän etäiseltä ja epämääräiseltä. Niitä tarkastelemalla saattaa kuitenkin syntyä oivalluksia, joita ei osannut ennalta odottaa.

Arvojen voi ajatella olevan vastauksia kysymyksiin: Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Miten sinä haluat olla, elää ja toimia maailmassa muiden ihmisten kanssa?

Esimerkkejä arvoista ovat aitous, oikeudenmukaisuus, myötätunto tai uteliaisuus. Lisää esimerkkejä erilaisista arvoista löydät tämän jakson ensimmäisestä tehtävästä.

___________________________________________________________________________________

Tuntuuko puhe arvoista etäiseltä ja epämääräiseltä?

Arvojen pohdinnassa on kyse elämänlaadusta ja itselle tärkeiden asioiden vahvistamisesta omassa elämässä.

Sinä päätät, onko omien arvojen tarkastelu kokeilemisen arvoinen juttu. Tässä Koronasta kuntoon -kurssin jaksossa tarjoamme sen avuksi kaksi tehtävää. Toivottavasti saat niistä hyötyä arkeesi!

___________________________________________________________________________________

Tee seuraavaksi kaksi arvoihin liittyvää tehtävää. Ensimmäisessä tehtävässä tunnistat tärkeimmät arvosi.

Toisessa tehtävässä teet itsellesi niiden pohjalta suunnitelman, joka sopii sinun arkeesi.

Tehtävät

Arvojen valintatalo - Tunnista tärkeimmät arvosi

Tässä tehtävässä on 30 erilaista arvoa ja niiden kuvausta. Voit itse keksiä lisää arvoja listaan. Tehtävään ei ole olemassa ”oikeita” vastauksia. Teet tätä vain itseäsi varten. Sinä valitset omat arvosi.

Tehtävä:

1. Ota esille kynä ja paperia.

2. Aloita taulukon piirtäminen piirtämällä paperille 3 saraketta.

3. Kirjaa paperille sarakkeisiin otsikot: Erittäin tärkeä, Melko tärkeä ja Vähän tärkeä.

4. Tutustu alla olevaan arvojen listaan ja pohdi miten tärkeitä nuo arvot ovat sinulle.

5. Lajittele arvoja kirjaamalla niitä paperillesi aiemmin kerrottujen kolmen eri otsikon alle.

6. Voit myös itse keksiä arvoja ja listata niitä otsikoiden alle.

7. Valitse lopuksi arvoista 5 sinulle tärkeintä ja merkitse ne ympyröimällä.

8. Pidä nämä tärkeimmät arvosi tallessa tässä jaksossa olevaa toista tehtävää varten.

Esimerkkikuva taulukosta arvojen lajittelua varten.

Lista erilaisista arvoista ja niiden kuvauksista

1 Hyväksyntä: Olen avoin ja hyväksyvä itseäni, muita ja elämää kohtaan.

2 Seikkailunhalu: Etsin aktiivisesti uusia elämyksiä ja jännittäviä kokemuksia.

3 Jämäkkyys: Kunnioitan ja puolustan omia oikeuksiani, kieltäydyn ja teen pyyntöjä.

4 Aitous: Olen oma itseni esittämättä mitään, olen rehellinen itselleni.

5 Myötätunto: Toimin myötätuntoisesti sellaisia kohtaa, jotka kärsivät; myös itseäni.

6 Rohkeus: Olen rohkea ja urhea, pysyn oikeassa suunnassa vaikeuksista huolimatta.

7 Luovuus: Vaalin luovuutta tai kekseliäisyyttä tilanteissa.

8 Uteliaisuus: Olen utelias, avoin uudelle ja kiinnostunut uusista asioista.

9 Rohkaisevuus: Rohkaisen ja kannustan arvojen mukaisiin tekoihin niin itseäni kuin muita ihmisiä.

10 Oikeudenmukaisuus: Kohtelen itseäni ja muita reilusti ja oikeudenmukaisesti.

11 Kunnon ylläpito: Pidän yllä ja vaalin hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa.

12 Joustavuus: Toimin joustavasti muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa.

13 Vapaus: Elän vapaasti ja valitsen itse mitä teen, ja kannustan muitakin tekemään niin.

14 Anteeksiantavuus: Annan anteeksi niin itselleni kuin muille.

15 Hauskuus: Hauskuuttelen ja keskityn sellaiseen tekemiseen, mikä on hauskaa.

16 Rehellisyys: Olen rehellinen ja luotettava, niin itseäni kuin muita kohtaan.

17 Ahkeruus: Olen työteliäs. ahkera, uutterasti työskentelevä ja sitoutunut.

18 Läheisyys: Olen läheinen psyykkisesti ja fyysisesti, paljastan sisintäni läheisessä ihmissuhteessa.

19 Ystävällisyys: Olen ystävällinen, inhimillinen, huomaavainen ja välittävä itseäni ja muita kohtaan.

20 Rakkaus: Kohtelen itseäni ja muita rakastavasti ja lempeästi.

21 Läsnäolo: Olen tietoinen, huomaan omat tässä ja nyt -kokemukseni avoimesti ja läsnäolevasti.

22 Järjestys: Pidän yllä järjestystä ja selkeyttä.

23 Sinnikkyys: Jatkan sitkeästi, vaikka kohtaisin vastoinkäymisiä.

24 Kunnioitus: Kohtelen itseäni ja muita kunnioittavasti, olen kohtelias ja osoita arvostavaa huomiota.

25 Vastuullisuus: Kannan vastuun omista tekemisistäni.

26 Turvallisuus: Varmistan, suojelen ja turvaan omaa ja muiden turvallisuutta.

27 Seksuaalisuus: Ilmaisen ja vaalin omaa seksuaalisuuttani.

28 Taidokkuus: Pyrin kehittämään ja ylläpitämään taitojani ja käyttämään niitä.

29 Tukeminen: Olen tukea-antava, avulias, rohkaiseva ja autan itseäni ja muita.

30 Luottamus: Olen luotettava, lojaali, uskollinen, rehellinen ja uskottava.

31 Jokin muu arvo:

 

Tehtävä on mukailtu teoksesta: Pietikäinen, Arto. Kohti arvoistasi. Duodecim 2020. Alkuperäisen harjoituksen nimi: Johtavat arvot – valintatalo.

 

 

Tehtävät

Laadi suunnitelma arvojesi mukaisen elämän vahvistamisesta

Tässä tehtävässä teet itsellesi tärkeimpien arvojesi pohjalta suunnitelman, joka sopii sinun arkeesi.

Tehtävä: Laadi suunnitelma arvojesi mukaisen elämän vahvistamisesta

1. Ota esille kynä ja paperia.

2. Piirrä paperille 3 saraketta.

3. Kirjoita sarakkeisiin seuraavat otsikot 1. Arvoni / 2. Mitä haluan tapahtuvan? / 3. Mitä voin tehdä sen eteen?

4. Kirjaa 1. sarakkeeseen 5 tärkeintä arvoasi. Jätä jokaisen arvon jälkeen tilaa niin, että niiden alle mahtuu kirjoittamaan useamman rivin.

5. Kirjaa 2. sarakkeeseen, mitä haluat tapahtuvan kuhunkin arvoon liittyen.

6. Kirjaa 3. sarakkeeseen, mitä voit tehdä, jotta haluamasi asiat tapahtuvat?

7. Katso lopuksi suunnitelmaasi. Miltä se vaikuttaa? Voit jatkaa suunnitelmaasi kirjaamalla, milloin teet aikomasi asiat.

Esimerkki suunnitelmasta: Arvojesi mukaiset tavoitteet ja teot

ARVONI MITÄ HALUAN TAPAHTUVAN? MITÄ VOIN TEHDÄ SEN ETEEN?
Aitous Haluan elää omannäköistä elämää. Listaan minulle tärkeät asiat ja teen suunnitelman niiden toteuttamiseksi.
Ystävyys Haluan tavata ystäviäni enemmän. Kutsun heti huomenna ystävän kylään tai vaikka ulkoilemaan.
Kunnon ylläpito Haluan levätä enemmän. Teen nukkumapaikastani oikein kutsuvan ja mukavan.
Haluan aloittaa pitkään haaveilemani juoksukoulun. Katson netistä sopivan kurssin itselleni.

 

Tehtävä on mukailtu teoksesta: Pietikäinen, Arto. Kohti arvoistasi. Duodecim 2020. Alkuperäisen harjoituksen nimi: Johtavista periaatteista tavoitteita itsellesi / Taulukko: Arvoista johdetut tavoitteet.

Kaipaatko lisää keinoja erilaisten tunteiden kohtaamiseen ja itsemyötätunnon harjoittamiseen? Näihin voit tutustua seuraavassa jaksossa!

Anna palautetta ja osallistu halutessasi tuotepalkintojen arvontaan!

Voit antaa palautetta Koronasta kuntoon -avoimesta verkkokurssista täältä: Koronasta kuntoon -avoimen verkkokurssin palautelomake

_____________________________________________________________________________________

Tämä avoimen verkkokurssin jakso on tuotettu osana Koronasta kuntoon -hanketta.

Koronasta kuntoon -verkkokurssit ja vertaistoiminta tarjoavat tietoa ja tukea pitkittyneestä koronataudista toipuville aikuisille. Koronasta kuntoon -hanke ei tarjoa hoitoa, kuntoutusta tai terapiaa. Jokainen osallistuja huolehtii omasta hoitosuhteestaan terveydenhuoltoon.

Hanketta hallinnoi Filha ry ja hankejärjestökumppanina toimii Hengitysliitto ry. Hanke toimii STEA-avustuksella vuosina 2022–2024. Sisältöjä kehitetään yhdessä toimintaan osallistuvien kanssa. Lisätietoja: Koronasta kuntoon – Filha

___________________________________________________________________________________

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä on astman hallinta? / Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoisku

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa keuhkolääkäri Antti Saarinen Filha ry:stä.

Digilaitteet ja keskittyminen, tehtäviä lapsen kanssa

Tässä osuudessa voitte käsitellä yhdessä lapsen kanssa digilaitteiden vaikutuksia keskittymiseen. Lue alapuolella olevat tehtävänannot....

Vertaistuesta voimaa astman omahoitoon

Astman omahoidolla tarkoitetaan sairastuneen osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Omahoidon toteuttamiseen saat tukea...