Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Hyvä kysymys -verkkopalvelu ja saavutettavuus

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Saavutettavuuden määrittelyyn käytetään WCAG-kriteeristöä.  Verkkosivuston saavutettavuuden tasoja on kolme: A, AA ja AAA.

Hyvä kysymys -verkkopalvelun saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota kilpailutus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Sivuston saavutettavuudessa pyritään EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Suomen lainsäädännön velvoittaman mukaisesti WCAG 2.1 -ohjeiston A ja AA-tasoon. Lue lisää WCAG 2.1 – kriteeristöstä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sivuilta.

Hyvä kysymys -verkkopalvelu tuotetaan osin STEA:n (https://www.stea.fi/) myöntämällä, Veikkauksen tuotoista koostuvalla avustuksella. Siksi sitä velvoittaa EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä 1.4.2019 voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Hyvä kysymys -verkkopalvelun saavutettavuusseloste on laadittu 13.3.2019 ja sitä on päivitetty 11.11.2019. Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon, Annanpura Oy:n saavutettavuustestauksen raporttiin (17.12.2018) ja palvelun teknisen toteuttajatahon Geniem Oy:n korjausraporttiin.

Saavutettavuustestaus

Hyvä kysymys -verkkopalvelu julkaistiin kehitysversiona (beta) 9.11.2018. Verkkopalvelulle on tehty ulkopuolinen saavutettavuustestaus marras-joulukuussa 2018. Saavutettavuustestauksen toteutti Annanpura Oy.

Hyvä kysymys -verkkopalvelu testattiin siinä laajuudessa, jossa se oli testausajankohtana. Testaukseen sisältyi:

  • palvelun yleinen käyttö työpöytä- ja mobiiliselaimilla
  • rekisteröityminen ja kirjautuminen palveluun
  • chat-toiminto
  • sivuston käyttö ruudunlukuohjelmistoilla

Testauksessa huomiotiin aistivammaisten lisäksi erilaiset motoriset ongelmat ja kognitiiviset häiriöt.

Testauksessa arvioitiin sivuston teknisen toteutuksen esteettömyys, sivujen rakenne sekä sisällön saavutettavuus ja ymmärrettävyys. Sivustoa arviotiin sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten käyttämien apuvälineohjelmistojen kannalta, minkä lisäksi selvitettiin sivujen toimivuus heikkonäköisten hyödyntämien muiden menetelmien avulla. Viimeksi mainittuihin lukeutuvat muun muassa selaimen tekstin koon tai väriasetusten valitseminen käyttäjälle parhaiten sopiviksi. Sivuston helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä arvioitiin eri vammaisjärjestöjen laatimien ohjeistuksien ja testausheuristiikkojen avulla.

Sivut testattiin laajasti yleisimmillä näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, joita ovat Windows-ympäristössä Jaws ja NVDA sekä iOS-järjestelmässä Voiceover. Näiden lisäksi testauksessa käytettiin yhdistelmiä Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + Voiceover ja Android-järjestelmän Chrome + Talkback.

Ruudunlukuohjelma on apuvälinesovellus, joka tulkitsee visuaalisesti näytöllä esitettävän sisällön puheena käyttäjälle. Ruudulla olevien sisältöelementtien välillä voi liikkua näppäimistöä käyttämällä kohteesta toiseen, jolloin puhesyntetisaattori lukee ääneen aktiivisena olevan kohteen.

Suurennusohjelma on apuvälinesovellus, jonka avulla heikkonäköiset tarkastelevat ruudun sisältöä visuaalisesti. Ruudun sisällöstä on suurennettuna pieni osa kerrallaan koko näytön kokoiseksi ja zoomattua aluetta vieritetään tavallisesti hiiren avulla.

Motorisiin apuvälineisiin lukeutuvat erilaiset askellusohjaukseen perustuvat kytkinohjaimet, joiden toiminnassa hyödynnetään näppäimistörajapintaa samalla tavoin kuin yllä kuvattujen ruudunlukuohjelmien käytössä.

Testaus perustui WCAG 2.0 -saavutettavuusstandardiin. Sivustojen helppokäyttöisyyttä arvioitiin myös eri vammaisjärjestöjen laatimien ohjeistuksien ja testausheuristiikkojen avulla.

Testauksen tukena käytettiin Wave Web Accessibility Tool –Firefox-laajennusta (http://wave.webaim.org) sekä Achecker-verkkopalvelua (http://achecker.ca/checker/index.php), joka tarkistaa koneellisesti HTML-koodin saavutettavuuden.

Näiden menetelmien yhdistelmän avulla testauksessa pystyttiin tarkistamaan sekä sivuston tekninen esteettömyys että sen todellinen saavutettavuus erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien kannalta.

Saavutettavuustestauksen tulos

Hyvä kysymys -verkkopalvelu testatussa laajuudessa vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Testauksessa havaitut puutteet on korjattu 23.9.2019 mennessä.

Yhteenveto sivuston helppokäyttöisyydestä

Tutkitun sivuston visuaalisen suunnittelun ja helppokäyttöisyyden yleinen taso on hyvä. Vaikka palvelussa on erittäin paljon sisältöä, se on jäsennetty selkeästi ja käyttäjälle tarjotaan useita eri tapoja saavuttaa sama sisältö riippuen henkilön omasta tarpeesta ja näkökulmasta.

Useimmissa näkymissä sisältöä on kerrallaan tarjolla riittävän vähän, joten käyttäjän kognitiivinen kuorma ei kasva liian suureksi. Osa sisältötyypeistä on toteutettu vaiheittain eteneviksi.

Yhteenveto sivuston teknisestä toteutuksesta

Hyvä kysymys -verkkopalvelu vastaa teknisesti suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Testauksessa havaittiin puutteita, jotka määriteltiin kriittisiin, merkittäviin ja vähäisiin. Testauksessa havaitut puutteet korjattiin 23.9.2019 mennessä.

Jatkotoimenpiteet

Hyvä kysymys -verkkopalvelua on ensimmäisen auditoinnin jälkeen laajennettu ja kehitetty edelleen. Palvelu auditoidaan saavutettavuuden osalta uudelleen vuoden 2020 alussa. Palvelua kehitetään saadun arvioinnin perusteella siten, että se vastaa WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Jos huomaat Hyvä kysymys -verkkopalvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Palautetta voi antaa käyttämällä tätä palautelomaketta. Palautelomake löytyy myös

  • verkkopalvelun alatunnisteesta
  • päävalikosta sekä
  • etusivun ja listaussivujen alareunasta

Rastita palautelomakkeesta kohta ”Saavutettavuus” kysymykseen ”Mitä palautteesi koskee?”. Kirjoita tekstikenttään palautteesi. Saavutettavuuspalautteiden käsittelystä vastaa Väestöliiton NGO-digi hankkeen / Hyvä kysymys -verkkopalvelun projektipäällikkö.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Lue lisää oikeuksistasi Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000