BETA Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Hyvä kysymys-verkkopalvelu ja saavutettavuus

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Saavutettavuuden määrittelyyn käytetään ns. WCAG-kriteeristöä.  Verkkosivuston saavutettavuuden tasoja on kolme: A, AA ja AAA. Hyvä kysymys-verkkopalvelun saavutettavuuteen on kiinnitetty huomio kilpailutus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Sivuston saavutettavuudessa pyritään EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Suomen lainsäädännön velvoittaman mukaisesti WCAG 2.1 -ohjeiston A-tasoon.

Hyvä kysymys –verkkopalvelu tuotetaan osin STEA:n (https://www.stea.fi/) myöntämällä, Veikkauksen tuotoista koostuvalla avustuksella. Siksi sitä velvoittaa EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Hyvä kysymys –verkkopalvelun tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukainen 23.9.2019 mennessä.

Saavutettavuustestaus

Hyvä kysymys- verkkopalvelun saavutettavuusseloste on laadittu 13.3.2019 ja päivitetään viikolla 14. Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon, Annanpura Oy:n saavutettavuustestausraporttiin (17.12.2018) ja teknisen toteuttajatahon Geniem Oy:n korjausraporttiin.

Hyvä kysymys-verkkopalvelu julkaistiin viikolla 45, marraskuussa 2018. Julkaistulle Hyvä kysymys-verkkopalvelulle on tehty ulkopuolinen saavutettavuustestaus marras-joulukuussa 2018. Saavutettavuustestauksen toteutti Annanpura Oy. Saavutettavuustestauksessa Hyvä kysymys-verkkopalvelu testattiin:

 • palvelun yleinen käyttö työpöytä- ja mobiiliselaimilla
 • rekisteröityminen ja kirjautuminen palveluun
 • chat-toiminnon testaus
 • ruudunlukuohjelmistojen käyttö.

Testauksessa huomiotiin aistivammaisten lisäksi erilaiset motoriset ongelmat ja kognitiiviset häiriöt.

Testauksessa arvioitiin sivuston teknisen toteutuksen esteettömyys, sivujen rakenne sekä sisällön saavutettavuus ja ymmärrettävyys. Sivustoa arviotiin sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten käyttämien apuvälineohjelmistojen kannalta, minkä lisäksi selvitettiin sivujen toimivuus heikkonäköisten hyödyntämien muiden menetelmien avulla. Viimeksi mainittuihin lukeutuvat muun muassa selaimen tekstin koon tai väriasetusten valitseminen käyttäjälle parhaiten sopiviksi. Sivuston helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä arvioitiin eri vammaisjärjestöjen laatimien ohjeistuksien ja testausheuristiikkojen avulla.

Sivut testattiin laajasti yleisimmillä näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, joita ovat Windows-ympäristössä Jaws ja NVDA sekä iOS-järjestelmässä Voiceover. Näiden lisäksi testauksessa käytettiin yhdistelmiä Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + Voiceover ja Android-järjestelmän Chrome + Talkback.

Ruudunlukuohjelma on apuvälinesovellus, joka tulkitsee visuaalisesti näytöllä esitettävän sisällön puheena käyttäjälle. Ruudulla olevien sisältöelementtien välillä voi liikkua näppäimistöä käyttämällä kohteesta toiseen, jolloin puhesyntetisaattori lukee ääneen aktiivisena olevan kohteen.

Suurennusohjelma on apuvälinesovellus, jonka avulla heikkonäköiset tarkastelevat ruudun sisältöä visuaalisesti. Ruudun sisällöstä on suurennettuna pieni osa kerrallaan koko näytön kokoiseksi ja zoomattua aluetta vieritetään tavallisesti hiiren avulla.

Motorisiin apuvälineisiin lukeutuvat erilaiset askellusohjaukseen perustuvat kytkinohjaimet, joiden toiminnassa hyödynnetään näppäimistörajapintaa samalla tavoin kuin yllä kuvattujen ruudunlukuohjelmien käytössä.

Testaus perustui WCAG 2.0 –saavutettavuusstandardiin. Sivustojen helppokäyttöisyyttä arvioitiin myös eri vammaisjärjestöjen laatimien ohjeistuksien ja testausheuristiikkojen avulla.

Testauksen tukena käytettiin Wave Web Accessibility Tool –Firefox-laajennusta (http://wave.webaim.org) sekä Achecker-verkkopalvelua (http://achecker.ca/checker/index.php), joka tarkistaa koneellisesti HTML-koodin saavutettavuuden.

Näiden menetelmien yhdistelmän avulla testauksessa pystyttiin tarkistamaan sekä sivuston tekninen esteettömyys että sen todellinen saavutettavuus erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien kannalta.

Saavutettavuustestauksen tulos

Hyvä kysymys-verkkopalvelu vastaa 13.3.2019 suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Viimeiset saavutettavuuskorjaukset tehdään viikolle 14, 2019 mennessä.

Yhteenveto sivuston helppokäyttöisyydestä

Tutkitun sivuston visuaalisen suunnittelun ja helppokäyttöisyyden yleinen taso on hyvä. Vaikka palvelussa on erittäin paljon sisältöä, se on jäsennetty selkeästi ja käyttäjälle tarjotaan useita eri tapoja saavuttaa sama sisältö riippuen henkilön omasta tarpeesta ja näkökulmasta.

Useimmissa näkymissä sisältöä on kerrallaan tarjolla riittävän vähän, joten käyttäjän kognitiivinen kuorma ei kasva liian suureksi. Osa sisältötyypeistä on toteutettu vaiheittain eteneviksi.

Yhteenveto sivuston teknisestä toteutuksesta

Hyvä kysymys-verkkopalvelu vastaa 13.3.2019 teknisesti suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Testauksessa havaittiin puutteita, jotka määriteltiin kriittisiin, merkittäviin ja vähäisiin. Sivuston teknisen toteutuksen yleistä saavutettavuuden tasoa korjattiin saavutettavuusarvioinnin seurauksena.  Kaikki saavutettavuuteen liittyvät ongelmat saadaan korjattua vk 14 mennessä 2019.

Mitkä verkkosivuston sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia?

 1. Sivujen yläosan kuvituskuva on suurikokoinen ja sivua tulee vierittää, jotta sivun muu sisältö tulee näkyviin. Tämä voi hidastaa sivun tarkastelua ja hahmottamista.
 2. Tekstirivien pituus on artikkelisivuilla melko pitkiä ja voivat hankaloittaa luettavuutta.
 3. Sivusto saattaa sisältää tekstivastineita, jotka eivät tuo käyttäjälle lisäarvoa. Nämä tekstivastineet voivat hidastaa sivujen luettavuutta.
 4. Chatin käyttö on mahdollista ruudunlukuohjelmilla, mutta vaatii käyttäjältä hyviä kognitiivisia taitoja sekä osaamista apuvälineen käytössä. Chatin viesti-ikkunaa joutuu selailemaan edestakaisin havaitakseen uusien reaaliaikaisten viestien päivittymisen. Runsaasti keskustelua sisältävien ryhmien seuraaminen voi olla työlästä.
 5. Chat-viestien kirjoituskentän yhteydessä ei ole lähetä-painiketta vaan viesti lähetetään painamalla enteriä.
 6. Chat-ikkunan alaosassa on puutteellisesti kuvattu @-painike. Painikkeesta voi kohdentaa vastauksen chat-ryhmän tietylle käyttäjälle.
 7. Palveluun rekisteröityminen ja kirjautuminen ei ollut saavutettava. -> korjataan viikolla 14.
 8. Sivusto sisältää linkkejä, jotka avautuvat osaksi uuteen ikkunaan ilman, että käyttäjä saa siitä etukäteen tiedon. -> korjataan viikolla 14.
 9.  Pikapalautteen arvostelupainikkeet on nimetty puutteellisesti. -> korjataan viikolla 14.
 10.  Chat-toiminto ei päivity iPhonella, chattiin kirjautuminen ei onnistu VoiceOver-ruudunlukijalla, liitetiedostoja ei voi avata Safari-selaimella.-> korjataan viikolla 18.
 11.  Mobiilikäyttäjän on vaikea löytää Omat tiedot sivulle. -> korjataan viikolla 14.
 12.  Chat-viestien kirjoituskenttää ei ole nimetty asianmukaisesti. -> korjataan viikolla 18.
 13.  Chatin yksityiskeskustelusta palatessa ryhmäkeskusteluun ruudunlukija kohdistuu chatin alkuun eikä tuoreimpaan viestiin. -> korjataan viikolla 18.
 14.  Videokehyksessä on linkki, joka avaa selaimeen uuden välilehden, mutta tästä ei mainita käyttäjälle linkin yhteydessä. Käyttäjä siirretään ilman ennakkotietoa Youtube-palveluun. -> korjataan viikolla 14.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Hyvä kysymys-verkkopalvelun käyttäjät voivat antaa saavutettavuuspalautetta verkkopalvelun footterin tai oikean yläreunan valikon ”Anna palautetta” kautta sekä sivujen alareunassa olevan ”Osallistu palvelumme kehittämiseen!” palautelomakkeen kautta. Palautetta pääsee antamaan osoitteesta: https://www.hyvakysymys.fi/anna-palautetta/ . Palautelomakkeeseen tulee raksittaa kysymykseen ”Mitä palautteesi koskee?” kohta ”Saavutettavuus” ja kirjoittaa tekstikenttään palauteteksti. Väestöliiton NGO-digi hankkeen projektipäällikkö vastaa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä.

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon (AVI) selvityspyynnön tai –kantelun tekemistä varten saavutettavuus@avi.fi . Selvityspyynnön tai kantelun voi tehdä vasta, kun siirtymäaika on ohi.