Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Hyvä kysymys -verkkopalvelu ja saavutettavuus

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Saavutettavuuden määrittelyyn käytetään WCAG-kriteeristöä. Saavutettavuuden tasoja on kolme: A, AA ja AAA.

Hyvä kysymys -verkkopalvelu tuotetaan osin STEA:n myöntämällä, Veikkauksen tuotoista koostuvalla avustuksella. Siksi sitä velvoittaa EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä 1.4.2019 voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex).

Hyvä kysymys -verkkopalvelun saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota kilpailutus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Sivustoa kehitetään jatkuvasti pyrkimyksenä saavuttaa ja ylläpitää Suomen lainsäädännön velvoittama WCAG 2.1-kriteeristön A ja AA-taso. Lue lisää WCAG 2.1 – kriteeristöstä  W3C eli World Wide Web Consortiumin ja Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sivustolta.

Hyvä kysymys -verkkopalvelun saavutettavuusseloste on laadittu 13.3.2019 ja sitä on päivitetty 24.11.2019, 24.8.2020 ja 15.3.2021. Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat Annanpura Oy:n verkkopalvelun beta-versiolle tekemän saavutettavuustestauksen raporttiin (17.12.2018), Siteimprove-saavutettavuustyökalulla sivuston nykyisestä tuotantoversiosta saataviin automaattisiin auditointiraportteihin sekä palvelun teknisen toteuttajan Geniem Oy:n korjausraportteihin. Lisää saavutettavuuden testaamisesta ja valvonnasta voit lukea selosteen lopusta.

 

Hyvä kysymys –verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Hyvä kysymys -verkkopalvelu vastaa sille tehdyn auditoinnin sekä jatkuvan automaattisen seurannan perusteella suurelta osin A ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia.

Sivuston visuaalisen suunnittelun ja helppokäyttöisyyden yleinen taso on Annanpuran arvion mukaan hyvä. Vaikka palvelussa on erittäin paljon sisältöä, se on jäsennetty selkeästi ja käyttäjälle tarjotaan useita eri tapoja saavuttaa sama sisältö riippuen henkilön omasta tarpeesta ja näkökulmasta. Useimmissa näkymissä sisältöä on kerrallaan tarjolla riittävän vähän, joten käyttäjän kognitiivinen kuorma ei kasva liian suureksi. Osa sisältötyypeistä on toteutettu vaiheittain eteneviksi.

Hyvä kysymys -verkkopalvelu vastaa myös teknisesti suurelta osin A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia.

 

Tiedossa olevat ja korjattavat puutteet

Verkkopalvelun kehitysversiolle tehdyssä auditoinnissa havaitut puutteet saatiin korjatuksi 23.9.2019 mennessä. Nykyinen tuotantoversio on kehitysversiota laajempi kokonaisuus. Siinä on vielä puutteita palvelun havaittavuudessa sekä sivustolla julkaistuissa asiakirjoissa.

 

Seuraavat WCAG 2.1. A ja AA-tason havaittavuuteen liittyvät kriteerit eivät vielä täyty:

 

Kaikissa audiotiedostoissa ei ole tekstivastinetta.

 

Kaikissa videoissa ei ole tekstitystä tai tekstivastinetta.

 

  • Sähköiset tiedostot

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös verkkopalvelussa julkaistuja tiedostoja. Kaikki palvelussa julkaistut PDF-tiedostot eivät ole kaikilta osin vielä saavutettavia.

 

Jatkotoimenpiteet

Palvelun saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti automaattisesta seurannasta saatavien raporttien ja käyttäjäpalautteen perusteella siten, että se vastaa WCAG 2.1.-standardin mukaisia A- ja AA-tason kriteerejä.

 

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Jos huomaat Hyvä kysymys -verkkopalvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Palautetta voi antaa käyttämällä tätä palautelomaketta. Palautelomake löytyy myös

  • verkkopalvelun alatunnisteesta
  • päävalikosta sekä
  • etusivun ja listaussivujen alareunasta

Rastita palautelomakkeesta kohta ”Saavutettavuus” kysymykseen ”Mitä palautteesi koskee?”. Kirjoita tekstikenttään palautteesi. Saavutettavuuspalautteiden käsittelystä vastaa Väestöliiton NGO-digi hankkeen / Hyvä kysymys -verkkopalvelun projektipäällikkö.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Lue lisää oikeuksistasi Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Kuinka Hyvä kysymys -verkkopalvelun saavutettavuutta testataan ja valvotaan?

Hyvä kysymys -verkkopalvelu julkaistiin kehitysversiona (beta) 9.11.2018. Verkkopalvelun kehitysversiolle tehtiin ensimmäinen ulkopuolisen asiantuntijan saavutettavuustestaus marras-joulukuussa 2018. Saavutettavuustestauksen toteutti Annanpura Oy.

Hyvä kysymys -verkkopalvelu testattiin siinä laajuudessa, jossa se oli testausajankohtana. Testaukseen sisältyi:

  • palvelun yleinen käyttö työpöytä- ja mobiiliselaimilla.
  • hakutoiminto ja hakutulossivu, rekisteröityminen, kirjautuminen palveluun, omat tiedot -sivu, pikapalaute, sisältöjen jako sosiaalisen median kanaville.
  • etusivu, kohderyhmien, aihealueiden ja palvelujen koontisivut.
  • palveluista: chat-toiminto (ryhmächat ja ajanvarauschat), artikkelit, videot, podcastit, testit, tehtävät ja kurssit.
  • sivuston käyttö ruudunlukuohjelmistoilla.

Testauksessa huomiotiin aistivammaisten lisäksi erilaiset motoriset ongelmat ja kognitiiviset häiriöt.

Testauksessa arvioitiin sivuston teknisen toteutuksen esteettömyys, sivujen rakenne ja helppokäyttöisyys sekä sisällön saavutettavuus ja ymmärrettävyys. Sivustoa arviotiin sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten käyttämien apuvälineohjelmistojen kannalta, minkä lisäksi selvitettiin sivujen toimivuus heikkonäköisten hyödyntämien muiden menetelmien avulla.

Sivut testattiin laajasti yleisimmillä näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, joita ovat Windows-ympäristössä Jaws ja NVDA sekä iOS-järjestelmässä Voiceover. Näiden lisäksi testauksessa käytettiin yhdistelmiä Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + Voiceover ja Android-järjestelmän Chrome + Talkback.

Testaus perustui WCAG 2.0 -saavutettavuusstandardiin. Sivustojen helppokäyttöisyyttä arvioitiin myös eri vammaisjärjestöjen laatimien ohjeistuksien ja testausheuristiikkojen avulla.

Testauksen tukena käytettiin Wave Web Accessibility Tool -Firefox-laajennusta sekä Achecker-verkkopalvelua, joka tarkistaa koneellisesti HTML-koodin saavutettavuuden.

Näiden menetelmien yhdistelmän avulla testauksessa pystyttiin tarkistamaan sekä sivuston tekninen esteettömyys että sen todellinen saavutettavuus erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien kannalta.

Joulukuussa 2019 palvelusta julkaistiin ensimmäinen tuotantoversio, jossa verkkopalvelu oli täydentynyt seuraavilla palveluilla: puhelimet, palvelukortit, keskusteluryhmät, luennot, kysymys-vastauspalsta ja päivystyschat.

Helmikuussa 2020 palvelussa otettiin käyttöön Siteimprove-työkalu, joka käy läpi sivustoa ja muodostaa kahden viikon välein raportin palvelusta löytyvistä WCAG 2.1. standardista poikkeavista toteutustavoista. Raportti on pohjana verkkopalvelun jatkuville parannuksille.