Gå till innehållet
Emotionell närhet och trygghet tillsammans med sin partner är ofta en förutsättning för en tillfredsställande sexuell närhet. Om både rädsla och sexuell attraktion förekommer sida vid sida, övervinner rädslan det lustfyllda.

Vår sajt återsänder videor från YouTube. Du kan se en video bara om du har godkänt reklamkakor. Du kan anpassa ditt samtycke till kakor på sidan för administration av kakor; den öppnar sig via denna länk. Mitt på sidan väljer du Anpassa godkännandet och i vyn som öppnar sig kruxar du för Reklamkakor. Klicka sedan på Tillåt valda kakor. Läs mer om vår praxis i fråga om kakor och om hur data som vår tjänst samlar in sänds vidare.

Bra sex börjar ofta utanför sovrummet med ömsint beröring och emotionell närhet. I ett tryggt förhållande är det möjligt att få stöd och förståelse också när fysisk sex inte av någon orsak  tillfredställer bådas önskemål. En människa som känner sig trygg är fri att leka och undersöka sexualitetens möjligheter samt ge sig hän erotiska upplevelser.

Uppgifter

Att förstärka den emotionella kontakten genom närhet och sex

Vad är det bästa gällande sex med din partner? Vad är mest betydelsefullt för dig när ni har sex? Kan ni båda turvis dela de här tankarna med varann?

Om det känns svårt för dig att tala om sex eller något speciellt gällande detta kan du låta bli att tala om det. Berätta i stället för din partner att du har svårt att tala om det. Försök med din partners stöd undersöka vad det är som oroar dig när det gäller tanken att tala om sex i er relation.

 • När känner du dig just nu mest osäker eller obekväm när du har sex med din partner? Kan du dela det med din partner?
 • Om du skulle skriva en ”Kort handbok för __________s (ditt namn) älskare”, vilka skulle vara de två viktigaste anvisningarna till din älskare? Kan du dela dessa med din partner?
 • Det finns ingen ”perfekt” älskare. När du beaktar detta faktum, hurdan älskare skulle du villa vara? Hur skulle du villa se dig själv som älskare? Kan du prata kring detta med din partner?
 • Hur hanterar ni båda det oundvikliga faktum att det kommer perioder när du vill ha sexuell närhet, men din partner inte är på det humöret eller är ”för trött” eller inte känner lust för sex? Vad säger du? Det är en mycket känslig situation för de flesta. Många balanserar på gränsen till att avvisa och såra. Vad borde hända i denna ytterst känsliga situation för att du ska känna dig älskad och känna att du har en trygg kontakt med din partner?

Min bakgrunds betydelse för sexualiteten och närheten i mitt parförhållande

Om du upptäcker svårigheter i sexualiteten kan det vara nyttigt att stanna upp och fundera över den egna bakgrundens betydelse. Använd dessa frågor som hjälp när du funderar:

 • Hur uttrycktes närhet och ömsinthet i din barndomsfamilj?
 • Hur förhöll man sig till sexualitet i din barndom? Var sexualiteten något negativt eller positivt i ditt hem?
 • Hurdan bild har du av dig själv som sexuell kvinna/man/människa?
 • Är din sexualitet förknippad med svåra eller otrevliga erfarenheter?
 • Vilka bra minnen med anknytning till din sexualitet har du från er relation?
Uppgifter

Att värna om kärleken

Att värna om kärleken
 • Planera en ritual som du kan göra varje dag för att visa din partner hur viktig han eller hon är för dig. Dela din plan med din partner.
 • Planera tillsammans en ritual för er parrelation.
 • När du tänker på er relations historia, kommer du att tänka på någon stund som speciellt har sammanlänkat er? Det kan vara en stund som du minns med värme och som ger dig en trygg känsla av samhörighet när du tänker på den. Kan du berätta för din partner om denna stund?
 • Skissa en berättelse i stora drag om er hållbara parrelation. Skriv ner de viktigaste händelserna som bidragit till att rädda ert förhållande – hur löste ni båda en svår situation i er relation och hur blev tryggheten större i ert förhållande?
 • Vad är du tacksam för idag gällande er parförhållande?
 • Skapa er en framtida kärleksberättelse på basis av hur ni vill att ert förhållande ska vara om fem eller tio år.

Hur håller ni kärleken levande?

 • Lär er att undvika de typiska fallgroparna i förhållandet.
 • Värna om minnen ni har av bra stunder.
 • Kom ihåg vardagliga närhetsritualer.
 • Diskutera öppet om egna rädslor och behov.
 • Ge varandra emotionell närvaro, trygghet och tröst.
 • Skapa en gemensam berättelse om vad som har hjälpt er att övervinna svårigheterna i  relationen.
 • Ha gemensamma drömmar.
 • Parterapi kan ge er ytterligare hjälp med att lösa knutarna i förhållandet.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...