Gå till innehållet

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

29.11.2023 klo 12:07 - Skrivet av Sini Rantakari , familjerådgivare, par- och familjepsykoterapeut, utbildningspsykoterapeut , Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens och jämförelse. Diskussion, identifiering av behov, framförhållning, ömsesidighet och tolerans är nycklar till att bevara gemenskapen i svåra situationer.

Både arbetslivet och familjelivet är viktiga områden i livet för många. Möjligheten att fungera i olika roller ökar ofta vårt välbefinnande. I bästa fall har de framgångar, lärdomar, sociala relationer och andra resurser som vi fått inom ett livsområde en positiv inverkan också på andra livsområden. Arbetslivet och familjelivet kan då sägas berika varandra.

Arbetet och familjelivet berikar dock inte varandra i alla situationer. Ibland leder ett krävande arbete eller familjeliv till att det uppstår en konkurrenssituation mellan arbete och familj. Det här sker typiskt när både arbetet och familjen i stor utsträckning kräver resurser som är begränsade, till exempel tid eller ork. Kampen om den knappa tiden och den ökade belastningen försvårar både individens upplevelse av livskontroll och en konstruktiv växelverkan i parförhållandet.

När arbetet eller familjelivet tynger är det vanligt att man försöker skydda det livsområde som fungerar bättre eller är viktigare för en själv. Många talar till exempel inte om arbetet hemma eller om hem och familj i arbetet. Bakom det här kan ligga en strävan att hålla isär arbets- och familjefrågorna så att de inte påverkar varandra. Att inte kommunicera och tala om den rådande situationen hindrar i värsta fall partnerna att förstå varandra och kan leda till felaktiga tolkningar av den andras motiv.

Interaktionens betydelse vid samordningen av arbete och familj kan inte nog understrykas. I synnerhet när arbetet ställer villkor som man inte kan påverka eller påverka bara i begränsad utsträckning är viktigt att upprätthålla en öppen och ärlig diskussion. Här är några viktiga aspekter till stöd för diskussionen:

Möjlighet att påverka

Identifiera vilka saker ni kan påverka och vilka ni inte kan påverka. I alla situationer finns det något som man kan påverka själv. Det lönar sig att göra det även om det är något som inte syns utåt eller som kan vara ovanligt i utomståendes ögon. Känslan av kontroll är en viktig faktor som stärker resiliens.

Proaktiv planering

Diskutera alla familjemedlemmars behov – både barnens och de vuxnas. Det är viktigt att alla behov tillgodoses på något sätt, i viss mån, under någon tidsperiod. Ibland krävs det proaktiv planering för att man ska kunna tillgodose behov som är viktiga att möta då och då, eftersom de annars lätt i månader och år blir bortprioriterade av de dagliga behoven. Anteckna dem i kalendern så glöms de inte bort.  

Turvist

Upplevelsen av ömsesidighet är viktig i ett parförhållande. Diskutera hur ömsesidigheten kan ta sig uttryck i er vardag. Om den ena har ett krävande jobb som ibland ställer krav på större ansvarstagande och flexibilitet av den andra, är det viktigt att också den andra får möjlighet att göra sådant som hen vill och behöver. Här räcker inte enbart en god vilja, utan det behövs konkreta förslag av båda parterna. Att planera ömsesidigheten kräver tid och eventuellt också andra resurser, men effekten kan vara livslång.

Förmåga att glädjas över den andras framgång

När man mår tillräckligt bra själv och känner att man sitter i samma båt stärks förmågan att glädjas över den andras framgångar och prestationer. Avundsjuka och känslan av att vara missbytt kan däremot göra det svårt att glädjas med partnern. Man behöver inte bli rädd för avundsjukan. Den kan bli en kompass för att identifiera de egna behoven och en drivkraft att tillgodose dem för att stärka det egna välmåendet.

Tolerans och stöd

Att bekräfta och tolerera den belastning som partnern upplever är mycket viktiga sätt att stödja sin partner. Detta innebär i praktiken att man lyssnar på den andra med empati och genom att ge utrymme utan att försöka lösa situationen, ge råd eller annars förbigå den andras erfarenhet. Det här sker i bästa fall ömsesidigt. Särskilt när belastningen inom familjen är stor kan också vänner, släktingar eller yrkesmänniskor vara viktiga stöttepelare för familjen.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Fem tips för att stärka ett distansförhållande

Vet du hur ett LAT-förhållande ser ut? Kanske du själv är i ett sådant förhållande? Förkortningen ”LAT” används för ett fast...