Gå till innehållet

Att gå tillbaka till en jobbig händelse

Publicerad 01.06.2020 - Producerat av Befolkningsförbundet och Finlands Parterapiförening , psykolog Lotta Heiskanen , Befolkningsförbundet
Målsättningen med det här avsnittet är att stoppa upp och bryta en cirkel av negativt samspel. I avsnittet går man tillbaka till en svår situation där ni hamnat i en ond cirkel i samspelet. Ni övar er att reparera den uppkomna situationen för att återskapa kontakten till den andra.

Vår sajt återsänder videor från YouTube. Du kan se en video bara om du har godkänt reklamkakor. Du kan anpassa ditt samtycke till kakor på sidan för administration av kakor; den öppnar sig via denna länk. Mitt på sidan väljer du Anpassa godkännandet och i vyn som öppnar sig kruxar du för Reklamkakor. Klicka sedan på Tillåt valda kakor. Läs mer om vår praxis i fråga om kakor och om hur data som vår tjänst samlar in sänds vidare.

Uppgift

 

1. Läs först Minttus och Sampos diskussion. I det här avsnittet visas ingen video med Sampo och Minttu.

 

En ond cirkel

Det är nyårsafton. Sampos och Minttus dotter Asta har halsfluss. Asta har för första gången i sitt liv ordinerats en antibiotikakur av en läkare. Sampos föräldrar är på besök. Asta har varit ute med sina farföräldrar. När Minttu kommer hem märker hon att Asta har utslag i ansiktet. Minttu blir orolig. Hon berättar för Sampo att Asta har fått en allergisk reaktion och genast måste åka till akuten.

Sampo: Nu? Menar du på allvar? Jag tycker Asta mår helt ok. Försök nu lugna ner dig. Jag tycker hon ser ut att må helt bra. Asta springer ju omkring här och är helt nöjd. Det finns ingen orsak att få panik. Asta har bara några prickar i ansiktet. Det är inte värre än så. Det går säkert över.

Minttu: Nej, lyssna nu! Jag vet vad det här är frågan om! En sådan här reaktion kan vara farlig!

Sampo: Nu håller vi oss lugna och funderar på det här. Det är inte lätt att hitta en läkare på nyårsafton. Det är lång kö vid jouren. Jag tycker att du jagar upp dig för ingenting.

Minttu: Du lyssnar ju inte alls på mig. Nu är vi här igen. Du negligerar min oro och behandlar mig som om jag skulle vara galen. Vad är det för fel på dig? Bryr du dig inte alls om att Asta kan vara ordentligt sjuk? Du borde vara ett stöd för mig, men det klarar du inte av.

Sampo: Vad menar du? Det där är ju löjligt. Du gör en höna av en fjäder. Var inte dum. Jag tycker att vi ska lugna ner oss nu och följa med situationen i lugn och ro. (Vänder sig om för att lämna rummet.)

Minttu: (Med högre röst) Det vad jag känner betyder ingenting! Eller hur?

Sampo: Nu är du helt orimlig och hysterisk.

Minttu: Jag tänker inte gräla om det här med dig. Jag ringer till jouren (vänder sig om för att ringa).

 

Att stoppa den onda cirkeln

Sampo: (Andas djupt och vänder sig till Minttu) Vänta lite Minttu. Jag har på känn att vi igen hamnat i den onda cirkeln, såsom det går för oss ibland.

Minttu: (kommer tillbaka in i rummet och tittar mot Sampo) Jag tycker bara inte det är rätt, att du alltid… (en stund av tystnad och sedan med en lugnare röst) Okej, du har rätt. Vi håller igen på att hamna i cirkeln. Jag upplever, att du förringar mig och jag blir rasande. Sen säger du att jag är hysterisk och orimlig. Och jag blir ilsken och kastar skulden tillbaka.

Sampo: Det börjar alltid så snabbt. Men nu börjar jag redan lite känna igen när det händer. Jag känner i min mage en känsla av att sjunka ner någonstans. Jag håller benhårt fast vid min ståndpunkt, och du blir än mer ångestfull.

Minttu: Jag kände att du förringa min oro och det är för mig ett rött skynke. Jag försöker få dig att reagera ens på något sätt. Jag vill bli hörd.

Sampo: Kanske jag inte lyssnar tillräckligt på dig. Jag försvarar mig, drar mig undan och blir irriterad när du reagerar så starkt. Jag förstår, att du är oroar dig mycket för hur Asta mår. Vi ringer till jouren och försäkrar oss om att Asta inte är i nöd.

Minttu: Sampo, jag är på riktigt rädd att det är något allvarligt.

Sampo: Vi frågar jouren, vad det lönar sig att göra.

 

Kontakt

Sampo: Sköterskan sade, att vi får träffa en läkare inom ett par timmar. Astas utslag ser inte ut att ha blivit värre. Hur mår du Minttu? Bra att vi kom hit för säkerhets skull. Det blev nog så att jag inte lyssnade på dig där hemma. Jag märker att jag har svårt att lyssna, om jag hör att du är besviken och arg. Nu tänker jag också att jag borde ha märkt utslagen. Jag var rädd att du skulle  sätta skulden på mig för det.

Minttu: Jo, det är din ömma punkt. Alldeles som det för mig är, att jag inte ska bli tagen på allvar och att man inte lyssnar på mig. Och så börjar jag prata med dig på ett skuldbeläggande sätt och ger goda råd. Men nu känner jag mig betydligt lugnare. Det känns som om du lyssnar. Jag skulle inte ha velat sköta den här sjukhusresan ensam.

Sampo: Inte behöver du vara ensam. Jag är här med dig. Jag går och frågar  sköterskorna vad situationen är.

 

Om en liten stund…

Sampo: Sköterskan sa, att vi inte behöver stanna för att vänta på läkaren. Sköterskan berättade, att läkaren byter till en annan antibiotika. Vi kan åka hem, och komma tillbaka om situationen blir värre. Passar det?

Minttu: Det är säkert klokast att göra så. Det känns också bättre, att vi kunde stoppa upp grälet som var på gång.

Sampo: Är du ännu orolig för Asta?

Minttu: Nej, det är jag inte. Jag hoppas du lyssnar på min oro, speciellt när det gäller barn.

Sampo: Jag ska försöka komma ihåg, att det är viktigt för dig. Jag är också lättad över att inte behöva fira nyåret med gräl.

 

2. Sök i Sampos och Minttus diskussion de ställen där någondera av dem klarar av att:

 • stoppa upp demondialogen
 • ta ansvar för sin egen andel i den negativa dialogen
 • känna igen de känslor som uppstår – både de som skyddar (ex   irritation) och mjukare känslor (t.ex. rädsla)
 • lägga märke till hur de påverkar den andras känslor i den onda cirkeln som uppstår där båda påverkar varann i dialogen.
 • fråga vad den andra känner på ett aktivt och stödjande sätt
 • berätta om sina egna ”mjukare” känslor
 • märka, att de är möjligt att tillsammans vara allierad med sina problem som fiende.

 

3. Återkalla i ert minne någon händelse, där ni hamnat i en negativ ”spiral” i ert samspel. Välj en situation, som inte längre är helt akut och problematisk.

Obs! Försök att tillsammans titta på situationen så här efteråt lite utifrån och lugnt. Försök inte lösa oenigheten. Försök beskriva situationen som om ni tittade på det från ett videouppspelning och berättar vad där händer. Ifall det finns en risk att ni hamnar i en ond cirkel när ni gör er övning så stoppa situationen. ”Märker du, att vi lätt hamnar in i demondialogen. Vi går inte in i det nu”.

 

4. Hittar ni metoder i Sampos och Minttus samspel som ni kunnat använda er av och som skulle ha kunnat lugna ner situationen och hindrat er från att hamna in i den onda cirkeln?

 

5. När under händelseförloppet och med hurdana ord hade ni kunnat stoppa den negativa ”spiralen”?

 

6. Med vilka ord kunde du ha tagit ansvar för din egen del i den onda cirkeln.

Fundera hur du med ditt beteende påverkade din partners beteende. Exempelvis: ”Jag började skrika åt dig. Det gjorde att du drog dig undan”.

 

7. Med hurudana ord kunde du ha kunnat berätta om dina skyddande och mjukare känslor?

 

Hur stoppar man upp ett negativt samspel, en ond cirkel?

 • Man känner igen den onda cirkeln. Man övar sig i att medvetet stoppa upp den negativa dialogspiralen: ”märker du att vi igen hamnar i den onda cirkeln, och vi vet att det inte för oss någonstans. Vi följer inte det spåret nu.”
 • Båda tar ansvar för sitt beteendemönster som drar den andra in i ett negativt samspelsmönster.
 • Båda känner igen sina egna känslor när de hamnar i den onda cirkeln.
 • Man lär sig förstå hur det egna beteendet påverkar den andras känslor.
 • Man frågar om sin partners känslor på ett aktivt och stödjande sätt.
 • Man berättar om sina sårade känslor.
 • Man ser på demondialogen som en gemensam fiende som man kämpar emot för att vinna. Den egna partnern är inte fienden.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...