Gå till innehållet

Emotionellt fokuserad parrelationskurs

Publicerad 30.04.2020 - Producerat av Befolkningsförbundet
Med denna nätkurs önskar vi ge verktyg för att förbättra närheten i er parrelation och ge verktyg för att kunna lösa konflikter. Det är gratis att delta i kursen. Du kan delta i kursen antingen tillsammans med din partner eller på egen hand. Ni drar bäst nytta av kursen om ni båda är villiga att delta i kursen och göra det tillsammans. Kursen baserar sig  på ett emotionellt fokuserat parterapeutiskt synsätt. Den här kursen är inte terapi. Kursen har utarbetats i samarbete mellan Befolkningsförbundet, Väestöliitto och Finlands Parterapiförening. Kursen passar inte för par där våld är ett problem i relationen.

Nätkurser

Nätkurserna är slutna och processrelaterade självhjälpskurser. Nätkurserna kan bestå av videor, ljudmaterial, inspelningar av nätbaserade föreläsningar, artiklar, länkar, pdf-filer och uppgifter. Dessutom kan man via nätkurserna samla in respons om kursens innehåll och effekt.

En nätkurs innehåller inga interaktiva element och deltagaren arbetar på egen hand och på sin egen tid. Kursdeltagaren ansvarar själv för kursarbetet och slutförandet av kursen. Det lönar sig att gå igenom kursen stegvis i enlighet med anvisningarna. Man behöver inte gå igenom kursen i sin helhet på en och samma gång, utan det går alltid att återkomma till materialet.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...

Fem tips för att stärka ett distansförhållande

Vet du hur ett LAT-förhållande ser ut? Kanske du själv är i ett sådant förhållande? Förkortningen ”LAT” används för ett fast...

När din partner drabbas av depression

Depression är en sjukdom som blir synlig i mötet med andra människor. Därför är det vanligt att partnern märker att något är fel innan...