Gå till innehållet

Emotionellt fokuserad parrelationskurs

Publicerad 30.04.2020 - Producerat av Befolkningsförbundet
Med denna nätkurs önskar vi ge verktyg för att förbättra närheten i er parrelation och ge verktyg för att kunna lösa konflikter. Det är gratis att delta i kursen. Du kan delta i kursen antingen tillsammans med din partner eller på egen hand. Ni drar bäst nytta av kursen om ni båda är villiga att delta i kursen och göra det tillsammans. Kursen baserar sig  på ett emotionellt fokuserat parterapeutiskt synsätt. Den här kursen är inte terapi. Kursen har utarbetats i samarbete mellan Befolkningsförbundet, Väestöliitto och Finlands Parterapiförening. Kursen passar inte för par där våld är ett problem i relationen.

Nätkurser

Nätkurserna är slutna och processrelaterade självhjälpskurser. Nätkurserna kan bestå av videor, ljudmaterial, inspelningar av nätbaserade föreläsningar, artiklar, länkar, pdf-filer och uppgifter. Dessutom kan man via nätkurserna samla in respons om kursens innehåll och effekt.

En nätkurs innehåller inga interaktiva element och deltagaren arbetar på egen hand och på sin egen tid. Kursdeltagaren ansvarar själv för kursarbetet och slutförandet av kursen. Det lönar sig att gå igenom kursen stegvis i enlighet med anvisningarna. Man behöver inte gå igenom kursen i sin helhet på en och samma gång, utan det går alltid att återkomma till materialet.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Att förstärka den emotionella kontakten genom närhet och sex

Vad är det bästa gällande sex med din partner? Vad är mest betydelsefullt för dig när ni har sex? Kan ni båda turvis dela de här tankarna med...