Gå till innehållet
Vi har alla smärtpunkter. De har uppkommit som en följd av vår egen personlighet, tidigare livserfarenheter och besvikelser tillsammans med vår partner.

Vår sajt återsänder videor från YouTube. Du kan se en video bara om du har godkänt reklamkakor. Du kan anpassa ditt samtycke till kakor på sidan för administration av kakor; den öppnar sig via denna länk. Mitt på sidan väljer du Anpassa godkännandet och i vyn som öppnar sig kruxar du för Reklamkakor. Klicka sedan på Tillåt valda kakor. Läs mer om vår praxis i fråga om kakor och om hur data som vår tjänst samlar in sänds vidare.

Smärtpunkter

Vi har alla våra ömma punkter. Dessa är beroende av vår personlighet, vad vi upplevt tidigare i livet och de besvikelser vi haft tidigare med vår partner. Minttus smärtpunkt är till exempel hennes känsla av att bli lämnad ensam och utanför. Sampos smärtpunkt är hans känsla av att han inte räcker till för Minttu.

I ett tryggt parförhållande kan man säga också svåra saker rakt ut till sin partner. Båda kan stöda och trösta varandra i sådant som är svårt. Det gör att det ömsesidiga förtroendet blir större. Om ett par inte lägger märke till varandras ömma punkter eller inte alls kan trösta varandra, hamnar de lätt i en negativ dialog och i en ond cirkel. Det händer lätt att man petar på varandras ömma punkter under gräl eller när man drar sig undan. När man träffar en öm punkt kan ens egen eller partnerns reaktion kännas överdimensionerad, häftig eller förvirrande. Då är man benägen att gå i försvarsposition: kräva, anfalla, förminska eller dra sig undan.

Oftast har smärtpunkterna anknytning till känslan att bli avvisad eller känslan av att vara övergiven.

Om vi avslöjar våra smärtpunkter kanske vi är rädda att det ger andra möjlighet att såra oss. Kanske är vi rädda för att andra ska förakta oss för denna sårbarhet. Problemet blir då att vår partner inte kan hjälpa oss med våra smärtpunkter om vi aldrig kan tala om dem. Det krävs mod att lyfta fram känslor av sårbarhet.

Uppgifter

Identifiering av smärtpunkter

Känner du igen någon utlösande faktor eller situation under gräl som får dig att dra dig undan och då känna dig speciellt sårbar eller på din vakt? T.ex. ”Min partner är försenad”. Vilka är de allra värsta tankarna som du kan tänka i en sådan stund? Vad är den värsta, mest katastrofala tanken om din partner, dig själv och ert förhållande? T.ex. ”Han/hon bryr sig inte”, ”Jag kommer att misslyckas med det här”, ”Vårt parförhållande klarar inte det här”.

Välj från listan det ord som bäst beskriver dina mjukare känslor i en sådan situation.

 • Ensam
 • Värdelös
 • Rädd
 • En känsla av Hopplöshet
 • Panikslagen
 • Otillräcklig
 • Skamfylld
 • Misslyckad
 • Isolerad
 • Betydelselös
 • Oönskad
 • Tillintetgjord
 • Hjälplös
 • Sårad
 • Skrämd
 • Övergiven
 • Sorgsen
 • Rådlös
 • Förvirrad
 • Besviken
 • Sårbar
 • Oroad

Visar du den här känslan för din partner? Om inte, vilken känsla visar du vanligen för honom/henne? Visa och dela svaren med din partner.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...