Gå till innehållet
Vi har alla smärtpunkter. De har uppkommit som en följd av vår egen personlighet, tidigare livserfarenheter och besvikelser tillsammans med vår partner.

Smärtpunkter

Vi har alla våra ömma punkter. Dessa är beroende av vår personlighet, vad vi upplevt tidigare i livet och de besvikelser vi haft tidigare med vår partner. Minttus smärtpunkt är till exempel hennes känsla av att bli lämnad ensam och utanför. Sampos smärtpunkt är hans känsla av att han inte räcker till för Minttu.

I ett tryggt parförhållande kan man säga också svåra saker rakt ut till sin partner. Båda kan stöda och trösta varandra i sådant som är svårt. Det gör att det ömsesidiga förtroendet blir större. Om ett par inte lägger märke till varandras ömma punkter eller inte alls kan trösta varandra, hamnar de lätt i en negativ dialog och i en ond cirkel. Det händer lätt att man petar på varandras ömma punkter under gräl eller när man drar sig undan. När man träffar en öm punkt kan ens egen eller partnerns reaktion kännas överdimensionerad, häftig eller förvirrande. Då är man benägen att gå i försvarsposition: kräva, anfalla, förminska eller dra sig undan.

Oftast har smärtpunkterna anknytning till känslan att bli avvisad eller känslan av att vara övergiven.

Om vi avslöjar våra smärtpunkter kanske vi är rädda att det ger andra möjlighet att såra oss. Kanske är vi rädda för att andra ska förakta oss för denna sårbarhet. Problemet blir då att vår partner inte kan hjälpa oss med våra smärtpunkter om vi aldrig kan tala om dem. Det krävs mod att lyfta fram känslor av sårbarhet.

Uppgifter

Identifiering av smärtpunkter

Känner du igen någon utlösande faktor eller situation under gräl som får dig att dra dig undan och då känna dig speciellt sårbar eller på din vakt? T.ex. ”Min partner är försenad”. Vilka är de allra värsta tankarna som du kan tänka i en sådan stund? Vad är den värsta, mest katastrofala tanken om din partner, dig själv och ert förhållande? T.ex. ”Han/hon bryr sig inte”, ”Jag kommer att misslyckas med det här”, ”Vårt parförhållande klarar inte det här”.

Välj från listan det ord som bäst beskriver dina mjukare känslor i en sådan situation.

 • Ensam
 • Värdelös
 • Rädd
 • En känsla av Hopplöshet
 • Panikslagen
 • Otillräcklig
 • Skamfylld
 • Misslyckad
 • Isolerad
 • Betydelselös
 • Oönskad
 • Tillintetgjord
 • Hjälplös
 • Sårad
 • Skrämd
 • Övergiven
 • Sorgsen
 • Rådlös
 • Förvirrad
 • Besviken
 • Sårbar
 • Oroad

Visar du den här känslan för din partner? Om inte, vilken känsla visar du vanligen för honom/henne? Visa och dela svaren med din partner.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Att förstärka den emotionella kontakten genom närhet och sex

Vad är det bästa gällande sex med din partner? Vad är mest betydelsefullt för dig när ni har sex? Kan ni båda turvis dela de här tankarna med...