Gå till innehållet
Vi börjar reagera när en bra kontakt till vår partner får sprickor eller bryts. En del klarar sig med att söka kontakt genom att brusa upp eller bli krävande. Andra igen tar paus i sitt behov av närhet och drar sig tillbaka. I det här avsnittet diskuterar vi hurudana cirklar som uppstår i er relation, när situationen mellan er blir besvärlig.

Vår sajt återsänder videor från YouTube. Du kan se en video bara om du har godkänt reklamkakor. Du kan anpassa ditt samtycke till kakor på sidan för administration av kakor; den öppnar sig via denna länk. Mitt på sidan väljer du Anpassa godkännandet och i vyn som öppnar sig kruxar du för Reklamkakor. Klicka sedan på Tillåt valda kakor. Läs mer om vår praxis i fråga om kakor och om hur data som vår tjänst samlar in sänds vidare.

Uppgifter

Identifiering av den onda cirkeln

Vad gör du vanligtvis när det inte känns bra mellan er?

1. Vad gör du vanligtvis när det inte känns bra mellan er? Sök dina mönster att reagera som beskriver dig bäst i listan nedan. Dela det här med din partner.

 • jag klagar
 • jag kritiserar
 • jag skuldbelägger dig  eller betonar dina fel
 • jag skriker
 • jag blir arg, jag  exploderar
 • jag pressar dig till att hålla med om mina synpunkter
 • jag uttrycker min frustration på ett argt sätt
 • jag uttrycker mitt ogillande
 • jag utpekar dig som problemet
 • jag kräver din uppmärksamhet
 • jag berättar hur du måste förändra dig
 • jag hotar
 • jag är irriterande
 • jag går bort
 • jag håller mig lugn och motiverar saker för dig
 • jag  lämnar dig uanför
 • jag avslutar diskussionen och börjar göra något annat
 • jag lyssnar inte
 • jag byter samtalsämne
 • jag försvarar mig och påvisar att du har fel
 • jag kallar dig ”hysterisk”
 • jag försjunker i mina egna tankar
 • jag försvinner in i mitt skal som en mussla
 • jag tar avstånd
 • jag vägrar prata
 • jag ger upp och drar mig undan
 • jag säger något elakt för att få tyst på dig

 

2. Försök nu komma på en ond cirkel som du tycker att är typisk för er. Gör uppgiften i lugn och ro och använd enkla uttryck i termer av att göra (t.ex. pressa, dra sig undan etc.) för att beskriva era sätt att reagera. Försök fylla i de tomma fälten i texten:

 

Ju mer jag ________________________________, desto mer __________________________________ du

 

Och sedan, ju mer du ______________________________, desto mer __________________________________ jag, och så uppstår vår onda cirkel.

 

3. Jämför era svar och försök utifrån svaren göra en gemensam version som känns rätt för er båda.

 

4. Diskutera:

Hur tror du att du framstår i din partners ögon i en sådan situation? Be din partner kommentera svaret.

Har den här onda cirkeln alltid varit en del av ert förhållande, eller har den uppstått i något visst skede?

Har du lärt ditt sätt att reagera i någon tidigare relation? Har ditt sätt att reagera varit till hjälp för dig?

Den mest allmänna demondialogen

Det är i allmänhet svårt att känna igen en ond cirkel som uppstår i en relation. Det är vanligt att tycka att antingen man själv eller ens partner gör fel. Det händer också att man generaliserar och förklarar beteendet med att ”vi är inte tänkta för varandra”. Ofta är det lättare att se hur den andra krånglar till det än att märka vad man själv gör. Det skulle vara viktigt att stanna upp och fundera över hur du bidrar till att en ond cirkel uppstår.  Hur ser er onda cirkel ut?

Nedan beskrivs de vanligaste typerna av negativa dialoger där man hamnar i en ond cirkel. Det är vanligt att en cirkel är återkommande, även om de alla nedan nämnda kan förekomma i en och samma parrelation:

Att söka en syndabock

I den här typen av cirkel anklagar båda varandra. Man tävlar om vem som har rätt och vem som får det sista ordet.

”Ju mer du attackerar…

… desto mer hotfull verkar du.

… desto mer försvarar jag mig.

… desto mer attackerar jag tillbaka.

… och desto mer attackerar du.”

 

Att kräva och att dra sig undan

Det här är är den vanligaste negativa demondialogen bland par. Ingendera av partnerna berättar rakt ut vad de behöver.

”Ju mer förbisedd eller avvisad jag känner mig tillsammans med dig…

… desto mer klagar, kritiserar, kräver och kontrollerar jag.

Ju ”farligare” jag verkar…

… desto mer försvarar du dig, sluter du dig och drar du dig undan från mig.”

 

Att stelna och att fly

I den här typen av ond cirkel drar sig båda undan och skapar avstånd för att skydda sig själva. Ingen vågar riktigt närma sig den andra, ta risker eller ta initiativ:

”Ju mer jag drar mig undan och stänger av mina känslor…

… desto mer reserverad och otillgänglig blir du.

Ju mer frånvarande du är…

… desto mer drar jag mig in i mitt skal och slutar försöka närma mig dig.”

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...