Gå till innehållet
Var och en av oss sårar någon gång den vi har kär. Ingen är så perfekt att vi kan undvika att hamna i sådana situationer. Det väsentligaste är, hur vi lyckas reparera det som skett. Målsättningen för avsnittet är att hjälpa varann att reparera situationer, där den ena har sårat den andra.

Vår sajt återsänder videor från YouTube. Du kan se en video bara om du har godkänt reklamkakor. Du kan anpassa ditt samtycke till kakor på sidan för administration av kakor; den öppnar sig via denna länk. Mitt på sidan väljer du Anpassa godkännandet och i vyn som öppnar sig kruxar du för Reklamkakor. Klicka sedan på Tillåt valda kakor. Läs mer om vår praxis i fråga om kakor och om hur data som vår tjänst samlar in sänds vidare.

Det är viktigt att gå igenom situationer som har kännats sårande

Vi sårar alla ibland dem vi älskar mest. Ingen är så perfekt att de skulle kunna undvika sådana situationer. Det väsentliga är hur vi kan hantera situationen när vi sårat någon.

Ibland kan sådant som på ytan verkar obetydligt såra någon annan. En sårande händelse skadar ofta den trygga emotionella parrelationen eller känslan av att vara bra och värdefull.

Om man blir utan sin partners stöd och närvaro i en situation där man hade behövt sin partner allra mest, kan det påverka förhållandet under en lång tid. Upplevelsen av av att ha blivit övergiven och sviken i relationen kan betraktas som ett sår eller ett trauma i parförhållandet. Tiden läker inte dessa sår. Att mekaniskt be om ursäkt eller förlåta räcker inte för att återställa förtroendet och trygghetskänslan.

Sår i relationen gör att den som känner sig sårad blir på sin vakt. Man börjar ta avstånd från sin partner för att skydda sig själv: ”jag kommer aldrig mer att låta mig kränkas på det här sättet!”. Situationer som upplevs som sårande och som inte sköts om leder till att paret fjärmas från varandra, skapar gräl och destruktivitet i partnernas samverkan.

Det bästa sättet att läka dessa sår är att återskapa samhörigheten till sin partner. När man kommit fram till hur man kan läka såren i parförhållandet, lyckas man skapa en starkare relation som är lyckligare på lång sikt.

Steg till förlåtelse

 • Den som blivit sårad måste få uttrycka sin smärta och sina känslor kring det som hänt och vad som kännats sårande.
 • Den som sårat ska vara psykiskt närvarande och lyssna. Han eller hon ska leva sig in i hur obehaglig situationen har varit för den andra.
 • Den som blivit sårad berättar utan att skuldbelägga eller förlora kontrollen vad som kändes allra värst i den kränkande situationen. Vad gjorde ont, vad var skrämmande och sårande i situationen?
 • Den som sårat förstår det här och kan be om förlåtelse. Han eller hon kan leva sig in i den sårades upplevelse; ”jag är ledsen att jag sårade dig”. Han eller hon tar på sig ansvaret för situationen och undviker inte eller bortförklarar inte det som hänt.
 • Den som blivit sårad vågar lita på sin partner igen och vågar be om det han/hon behöver.
 • Den som sårat kan svara på den sårades behov. Den som sårat kan också framöver agera på ett förtroendeingivande sätt och ge tröst.
Uppgifter

Att förlåta den som sårat dig

Diskutera om den som sårat dig.

Hitta en lugn tid och plats att göra uppgiften. Gör uppgiften så att vardera partnern i tur och ordning intar rollen både av den som blivit sårad och den som sårat.

OBS! Om ni ännu inte klarar av att hantera situationer där den ena i relationen blivit sårad, utan att gräla och anklaga varandra, avbryt uppgiften.

 1. Beskriv någon situation när du upplevde att din partner sårade dig så att du hade svårare än förut att lita på din partner eller känna dig trygg. Det är svårt att behandla stora och vaga ämnen i den här uppgiften. Därför är det bra att vara så noggrann som möjligt i sin beskrivning. Försök berätta så tydligt som möjligt för din partner om dina känslor av att bli sårad.
 2. Om du har rollen som den som sårat sin partner ska du försöka lyssna empatiskt och få en tydlig bild av vad den andra känner. Du kan använda följande frågor som hjälp: ”Hur upplevde du situationen? Vad skulle du ha behövt? Vad skulle du ha önskat att jag skulle ha förstått?” Försök sedan granska dina egna reaktioner ärligt och öppet. Försök hjälpa din partner att förstå hur din egen reaktion uppstod i situationen. Här är det inte meningen att du ska försvara ditt beteende. Försök vara försiktig så att du inte börjar låta förklarande eller förminskar din partners upplevelse av att ha blivit sårad. Däremot är det din uppgift att hjälpa din partner att förstå ditt beteende i situationen. Då hjälper du också din partner att förutse ditt beteende i framtiden.
 3. Om du bara kan så ska du övertyga din partner om att du tar på allvar den smärta du förorsakat. Be om ursäkt på ett sätt som känns äkta för dig. Berätta om de känslor som händelsen väcker hos dig. De flesta av oss känner sorg och kanske skam, när vi hör att vi har sårat någon vi älskar. Om det är svårt för dig att be om förlåtelse ska du fundera på den här svårigheten och berätta om den för din partner.
 4. Om du har rollen av att vara den som sårats ska du försöka acceptera ursäkten. Be den andra förhålla sig till situationen på det sätt som du behöver just nu. Berätta vad som kunde minska din känsla av att ha blivit sårad eller kränkt. Vad hade du behövt i situationen där du blev sårad? Vad kunde hjälpa dig att känna att din partner verkligen vill förändra situationen?
 5. Om du är parten som sårade den andra, försök nu svara på den andras begäran.

Om ni inte har haft  situationer som sårat någondera, fundera över hur ni hjälper varandra att hantera de situationer som eventuellt kan uppstå i framtiden.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...