Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning | Överföring och överlåtelse av data

Användarens personuppgifter överlåts endast om den personuppgiftsansvarige är skyldig till detta enligt lag eller av annat tvingande skäl. När användarens uppgifter ska utnyttjas för annat ändamål begärs alltid användarens uttryckliga samtycke till överlåtelse av registeruppgifter.

Via kakorna sparas uppgifter om ditt besök på webbsajten och de görs tillgängliga för tredje parter beskrivna i kapitlet om vår praxis i fråga om kakor.  På våra sidor används dessutom kod för att analysera och till tredje part överföra de uppgifter som samlats in om dig. Överföringarna har ofta koppling till någon tjänst på sajten som du har använt.

Via Google Analytics får vi till exempel information om hur våra besökare beter sig, men Google kan som tredje part också utnyttja dem i egenskap av personuppgiftsansvarig. Nedan finns en beskrivning av dessa tredje parter med en generell bild av hur uppgifterna används och länken till varje tredje parts integritetspolicy eller motsvarande.

Nedanstående instanser kan utnyttja personuppgifter också för sin egen marknadsföring eller sälja uppgifterna om dig som marknadsföringen har gett.

Google Analytics

Analytics är ett verktyg som i första hand följer kontrollerar hur vår sajt används. Hur många gånger besöker användaren sajten, hur länge stannar besökaren kvar, vilken adress använder besökaren för att komma till sajten, data om webbläsare och operativsystem, skärmupplösning och stöd av viss programvara (t.ex. Javascript och Flash). Nätverksdata samlas också in, såsom webbadressen därifrån besöket görs och nätverkets geografiska position.

Analytics samlar också in följande uppgifter: Nedladdning av dokument från vår sajt, länkar som används för att lämna sajten, felaktig ifyllning av formulär, vilka videor du har tittat på, hur långt du läser på sidan och hur du använder sajtens olika funktioner.

Google Tag Manager

Verktyget samlar inte som sådant in några personuppgifter åt oss. Google Tag Manager används för att administrera den kod för fortgående kontroll och de verktyg som används på sajten.

Google Ads

Verktyget används i första hand för fortlöpande kontroll av hur sajtens besökare reagerar på våra annonser och hur reklamen inverkar på besökarnas beteende (s.k. omvandling, konversion). Med Ads kan man också kontrollera vad besökarna gör på sajten och när en annons används för att till exempel ringa upp oss.
Google Ads samlar in data om användaren via sajten Doubleclick.

Google Data Studio

Detta verktyg skapar sajtens rapporter. Tjänsten används inte för att samla in personuppgifter på sajten utan informationen sammanställs av de uppgifter som Google Analytics har samlat in. Integritetspolicyn för Googles tjänster kan på svenska läsas på adressen:
https://policies.google.com/privacy (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Facebook

Till Facebook överförs data om att du är på vår sajt och om det du delar, när du med mobilens funktion ”Dela” delar information från vår sajt till Facebook-sajten.  Facebook överlåter inte data om de enskilda besökarna till oss. Data om hur du bläddrar och vilken sändning du följer överförs i samband med en Facebook-livesändning också till Facebook och dessa data kan Facebook koppla till dig. Facebooks datapolicy kan du på svenska läsa på adressen:
https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Twitter

Till Twitter överförs data om att du är på vår sajt och om det du delar, när du med mobilens funktion ”Dela” delar information från vår sajt till Twitter-sajten. Twitter överlåter inte data om de enskilda besökarna till oss. Twitters integritetspolicy kan du på engelska läsa på adressen:
https://twitter.com/en/privacy (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

YouTube

Videoklippen på vår sajt återsänds från YouTube-tjänsten. Vi använder oss inte av YouTubes incognitoläge, vilket betyder att du måste godkänna reklamkakor för att kunna se videorna. När du har godkänt reklamkakor installerar YouTube en kaka på din enhet. Den gör att YouTube för sina egna syften kan utnyttja data om hur du söker och tittar på videor. Om du till exempel är inloggad på YouTube får YouTube information om att du har besökt vår sajt och om vilka videor som finns inbäddade där. Dessa data kan YouTube använda för att uppdatera din profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om besökarna från YouTube. YouTube är en av tjänst som ägs av Google, vilket betyder att dataskyddet regleras i Googles egen dataskyddsbeskrivning. Mer information om dataskydd i samband med YouTube finns på svenska på adressen: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sv (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

LinkedIn

Till LinkedIn överförs data om att du är på vår sajt och om det du delar, när du med mobilens funktion ”Dela” delar information från vår sajt till LinkedIn-sajten. LinkedIn överlåter emellertid inte data om de enskilda besökarna till oss.

LinkedIns integritetspolicy och mer information om personuppgiftsbehandling finns på engelska på adressen:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv (länken öppnas i nytt webbläsarfönster).

Övriga parter

Vår sajt använder också andra parters kod och innehåll. Likaså hämtas en del av sajtens innehåll från andra parters sajter. Internet fungerar enligt logiken att det alltid ditt besök på en server lämnar spår i denna server. Också när det bara var fråga om att hämta en enstaka kod, bild eller fil från det aktuella stället.

Orsaken till att tredje parter används för sådana ändamål är ofta att sajten ska laddas upp och fungera smidigt. Olika tjänster för innehållsdelning kan ge tjänster som laddas upp snabbare. Alla data behöver inte heller ackumuleras på ett och samma ställe. Så fungerar sajten lite effektivare.

Gå till ingångssidan för vår dataskyddsbeskrivning