Siirry sisältöön
Täältä löydät Tukea äideille -itseopiskelukurssin lähteet sekä vinkkejä lisätiedon hakemiseen jaksottain.

Jakso 2: Perinataalimielenterveyden sairaudet sekä Jakso 3: Vanhemmuuden malli ja äitiys

Berg K. (2008). Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. Väestöliitto. Väitöskirja. Saatavilla 17.3.2020 https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/396c690b16a8c6f5652071924601cef1/1584453034/application/pdf/8644656/%C3%84itiys%20kulttuurisina%20odotuksina_Berg_2008.pdf

Hermanson E. (1.7.2012). Isäksi ja äidiksi kasvetaan, ei synnytä. Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla 17.3.2020 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00201

Hermanson E. (2012). Synnyttäneen äidin herkistyminen ja masennus. Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla 4.3.2020 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00207

Metsä-Simola N. (2018). https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179495

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lastenneuvolaopas. (1.6.2004). Isäksi ja äidiksi kasvaminen. Saatavilla 17.3.2020 https://www.ebm-guidelines.com/dtk/lno/avaa?p_artikkeli=lno00034

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Äitiys ja lastenneuvola. Lastenneuvola. Saatavilla 17.3.2020 https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/lastenneuvola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Äitiys ja lastenneuvola. Synnytyksen jälkeinen masennus. Saatavilla 4.3.2020 https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/synnytyksen-jalkeinen-masennus

 

Jakso 4: Mielenterveys ja “mielenterveyden käsi”

Aivoliitto. Mieli. Musiikki antaa aivoille siivet. Saatavilla 13.3.2020 https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/mieli/musiikki-antaa-aivoille-siivet

Aivoliitto. Ruoka. Suolisto─ toiset aivomme. Saatavilla 9.3.2020 https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/ruoka/suolisto-toiset-aivomme

Aivoliitto. Uni on aivojen aikaa. Saatavilla 13.3.2020 https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/artikkelit/uni-on-aivojen-aikaa/

Karila-Hietala R., Wahlbeck K., Heiskanen T., Stengård E., Hannukkala M. (2014). Mielenterveys elämäntaitona. Mielenterveyden ensiapu 1. Helsini: Suomen mielenterveysseura.

Krautsuk S. (8.10.2014). Yleinen ilmiö: Nuorta äitiä valvottavatkin vaihdevuodet, ei vauva. YLE uutiset. Kotimaa. Saatavilla 13.3.2020 https://yle.fi/uutiset/3-7513959

Liikunta. Käypä hoito -suositus. (13.1.2016). Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla 9.3.2020 https://www.kaypahoito.fi/hoi50075#K1

Mannerheimin lastensuojeluliitto. Vauva nukkuu. Saatavilla 12.3.2020 https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/27132413/Vauva-nukkuu.pdf

Seppälä, J., Kauppinen, A., Kautiainen, H., Vanhala, M., Koponen, H. (2014). Masennus ja ruokavalio. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. Saatavilla https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/9/duo11636

Suomen mielenterveys ry. Kulttuuri vahvistaa mielenterveyttä. Saatavilla 12.3.2020 https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/kulttuuri/kaikenkirjava-kulttuuri-ippolito-caffista-apulantaan-vahvistaa

Suomen Mielenterveys ry. Mielen hyvinvointia ruokakaupasta. Ruususen A. Väitöskirja: Diet and Depression. An Epidemiological Study. Itä-Suomen yliopisto 2013. Saatavilla 12.3.2020 https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ravinto/mielen-hyvinvointia-ruokakaupasta

Terveyskylä. Naistalo. Lisääntymisterveys. Uni. Saatavilla 12.3.2020 https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen/uni

UKK-instituutti. Ammattilaisille. Liikkumisen suositukset. Saatavilla 9.3.2020 https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus

UKK-instituutti. Tietoa terveysliikunnasta. Liikunta ja mieliala. Saatavilla 9.3.2020 https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunta_ja_sairaudet/mieliala.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2010. Terveyttä ruuasta. Saatavilla 10.3.2020 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Verkko haltuun. Kuuntelun eri tasot. Saatavilla 17.3.2020 http://www.verkkohaltuun.fi/kaikkien_kirjasto/kuuntelun_eri_tasot

www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio

 

Jakso 5: Tietoisuustaidot

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mielenterveystalo.fi)

Mitä ovat mindfulness -tietoisuustaidot? | MIELI Suomen Mielenterveys ry

 

Jakso 6: Kehollisuus ja tunnetaidot

Clarka A., Skouteris H., Wertheima E., Paxtona S. & Milgromc J. (2009). My baby body: A qualitative insight into women’s body-related experiences and mood during pregnancy and the postpartum. Journal of Reproductive and Infant Psychology Vol. 27, No 4, Nowember 2009

http://kepeli.metropolia.fi/2017/01/02/keho-kokee-tuntee-aistii/

Järvenpää H., Kilkki O. (2015). “Kai mä oon tämmösenä ihan ok” Kiva keho –ryhmä edistämässä nuorten naisten positiivista kehonkuvaa. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89559/OPINNAYTETYO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Puustinen E., Puustinen V. (2018). Toiminnallista ohjausta Hyvinkään neuvolassa asioiville äideille : Kehotietoisuuden edistäminen osana synnytyksestä palautumista

Van der Kolk B. (2017). Jäljet kehossa. Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon voimalla. Viisas elämä, Helsinki

 

Jakso 7: Tunnesäätely

Karila-Hietala R., Wahlbeck K., Heiskanen T., Stengård E., Hannuksela M. (2014). Mielenterveys elämäntaitona, mieleterveyden ensiapu 1. Suomen mielenterveysseura

Kauppila E. (2018). Huomaa hetki. Viisas elämä.

Larmo A. (2010). Mentalisaatio – kyky pitää mieli mielessä. Kustannus Oy Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo98674

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Jututtamo-mentalisaatiomenetelmä

 

Jakso 8: Itsetunto ja itsemyötätunto

ITSEMYÖTÄTUNTO? – ITSEMYÖTÄTUNTO (itsemyotatunto.com)

Keltinkangas L. (2018). Hyvä Itsetunto. E-kirja. WSOY

Keltinkangas-Järvinen L. (2012). Pienen lapsen sosiaalisuus. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö

Suomen mielenterveys ry. Itsetunto. Hyvä itsetunto on optimistista realismia. Saatavilla 18.3.2020 https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/hyv%C3%A4-itsetunto-optimistista-realismia

 

Jakso 9: Hyväksyminen ja omistautuminen

Joustava Mieli: Mitä HOT on?

Pietikäinen A. Joustava mieli tukena elämänkriiseissä

Pietikäinen A. Joustava mieli – vapaudu uupumuksen ja masennuksen ylivallasta

Pietikäinen A. Kohti arvoistasi – suuntaa mielekkäisiin muutoksiin

Russ H. Onnellisuusansa

 

Jakso 10: Parisuhde ja voimavarat

Parisuhdekeskus Kataja. Pariasiaa-luennot, virtaa parisuhteen hyvinvointiin.

Väestöliitto. Parit ja sinkut. Tietoa parisuhteesta. Saatavilla 13.3.2020 https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/

Väestöliitto. Vanhemmuus. Kohti riittävän hyvää äitiyttä. Saatavilla 17.3.2020 https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/parisuhteen-happy-hour/tietoa/kohti-riittavan-hyvaa-aitiytta/

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Nuorten aikuisten vertaisryhmächat

Vertaisryhmächat on tarkoitettu syöpää sairastaville tai syövän sairastaneille nuorille aikuisille, jotka pohtivat arkea ja omaa jaksamista....

Nuorten aikuisten vertaisryhmächat

Vertaisryhmächat on tarkoitettu syöpää sairastaville tai syövän sairastaneille nuorille aikuisille, jotka pohtivat arkea ja omaa jaksamista....

Nuorten aikuisten vertaisryhmächat

Vertaisryhmächat on tarkoitettu syöpää sairastaville tai syövän sairastaneille nuorille aikuisille, jotka pohtivat arkea ja omaa jaksamista....