Siirry sisältöön
Täältä löydät Tukea äideille -itseopiskelukurssin lähteet sekä vinkkejä lisätiedon hakemiseen jaksottain.

Jakso 2: Perinataalimielenterveyden sairaudet sekä Jakso 3: Vanhemmuuden malli ja äitiys

Berg K. (2008). Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. Väestöliitto. Väitöskirja. Saatavilla 17.3.2020 https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/396c690b16a8c6f5652071924601cef1/1584453034/application/pdf/8644656/%C3%84itiys%20kulttuurisina%20odotuksina_Berg_2008.pdf

Hermanson E. (1.7.2012). Isäksi ja äidiksi kasvetaan, ei synnytä. Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla 17.3.2020 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00201

Hermanson E. (2012). Synnyttäneen äidin herkistyminen ja masennus. Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla 4.3.2020 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00207

Metsä-Simola N. (2018). https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179495

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lastenneuvolaopas. (1.6.2004). Isäksi ja äidiksi kasvaminen. Saatavilla 17.3.2020 https://www.ebm-guidelines.com/dtk/lno/avaa?p_artikkeli=lno00034

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Äitiys ja lastenneuvola. Lastenneuvola. Saatavilla 17.3.2020 https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/lastenneuvola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Äitiys ja lastenneuvola. Synnytyksen jälkeinen masennus. Saatavilla 4.3.2020 https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/synnytyksen-jalkeinen-masennus

 

Jakso 4: Mielenterveys ja “mielenterveyden käsi”

Aivoliitto. Mieli. Musiikki antaa aivoille siivet. Saatavilla 13.3.2020 https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/mieli/musiikki-antaa-aivoille-siivet

Aivoliitto. Ruoka. Suolisto─ toiset aivomme. Saatavilla 9.3.2020 https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/ruoka/suolisto-toiset-aivomme

Aivoliitto. Uni on aivojen aikaa. Saatavilla 13.3.2020 https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/artikkelit/uni-on-aivojen-aikaa/

Karila-Hietala R., Wahlbeck K., Heiskanen T., Stengård E., Hannukkala M. (2014). Mielenterveys elämäntaitona. Mielenterveyden ensiapu 1. Helsini: Suomen mielenterveysseura.

Krautsuk S. (8.10.2014). Yleinen ilmiö: Nuorta äitiä valvottavatkin vaihdevuodet, ei vauva. YLE uutiset. Kotimaa. Saatavilla 13.3.2020 https://yle.fi/uutiset/3-7513959

Liikunta. Käypä hoito -suositus. (13.1.2016). Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla 9.3.2020 https://www.kaypahoito.fi/hoi50075#K1

Mannerheimin lastensuojeluliitto. Vauva nukkuu. Saatavilla 12.3.2020 https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/27132413/Vauva-nukkuu.pdf

Seppälä, J., Kauppinen, A., Kautiainen, H., Vanhala, M., Koponen, H. (2014). Masennus ja ruokavalio. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. Saatavilla https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/9/duo11636

Suomen mielenterveys ry. Kulttuuri vahvistaa mielenterveyttä. Saatavilla 12.3.2020 https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/kulttuuri/kaikenkirjava-kulttuuri-ippolito-caffista-apulantaan-vahvistaa

Suomen Mielenterveys ry. Mielen hyvinvointia ruokakaupasta. Ruususen A. Väitöskirja: Diet and Depression. An Epidemiological Study. Itä-Suomen yliopisto 2013. Saatavilla 12.3.2020 https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ravinto/mielen-hyvinvointia-ruokakaupasta

Terveyskylä. Naistalo. Lisääntymisterveys. Uni. Saatavilla 12.3.2020 https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen/uni

UKK-instituutti. Ammattilaisille. Liikkumisen suositukset. Saatavilla 9.3.2020 https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus

UKK-instituutti. Tietoa terveysliikunnasta. Liikunta ja mieliala. Saatavilla 9.3.2020 https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunta_ja_sairaudet/mieliala.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2010. Terveyttä ruuasta. Saatavilla 10.3.2020 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Verkko haltuun. Kuuntelun eri tasot. Saatavilla 17.3.2020 http://www.verkkohaltuun.fi/kaikkien_kirjasto/kuuntelun_eri_tasot

www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio

 

Jakso 5: Tietoisuustaidot

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mielenterveystalo.fi)

Mitä ovat mindfulness -tietoisuustaidot? | MIELI Suomen Mielenterveys ry

 

Jakso 6: Kehollisuus ja tunnetaidot

Clarka A., Skouteris H., Wertheima E., Paxtona S. & Milgromc J. (2009). My baby body: A qualitative insight into women’s body-related experiences and mood during pregnancy and the postpartum. Journal of Reproductive and Infant Psychology Vol. 27, No 4, Nowember 2009

http://kepeli.metropolia.fi/2017/01/02/keho-kokee-tuntee-aistii/

Järvenpää H., Kilkki O. (2015). “Kai mä oon tämmösenä ihan ok” Kiva keho –ryhmä edistämässä nuorten naisten positiivista kehonkuvaa. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89559/OPINNAYTETYO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Puustinen E., Puustinen V. (2018). Toiminnallista ohjausta Hyvinkään neuvolassa asioiville äideille : Kehotietoisuuden edistäminen osana synnytyksestä palautumista

Van der Kolk B. (2017). Jäljet kehossa. Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon voimalla. Viisas elämä, Helsinki

 

Jakso 7: Tunnesäätely

Karila-Hietala R., Wahlbeck K., Heiskanen T., Stengård E., Hannuksela M. (2014). Mielenterveys elämäntaitona, mieleterveyden ensiapu 1. Suomen mielenterveysseura

Kauppila E. (2018). Huomaa hetki. Viisas elämä.

Larmo A. (2010). Mentalisaatio – kyky pitää mieli mielessä. Kustannus Oy Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo98674

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Jututtamo-mentalisaatiomenetelmä

 

Jakso 8: Itsetunto ja itsemyötätunto

ITSEMYÖTÄTUNTO? – ITSEMYÖTÄTUNTO (itsemyotatunto.com)

Keltinkangas L. (2018). Hyvä Itsetunto. E-kirja. WSOY

Keltinkangas-Järvinen L. (2012). Pienen lapsen sosiaalisuus. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö

Suomen mielenterveys ry. Itsetunto. Hyvä itsetunto on optimistista realismia. Saatavilla 18.3.2020 https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/hyv%C3%A4-itsetunto-optimistista-realismia

 

Jakso 9: Hyväksyminen ja omistautuminen

Joustava Mieli: Mitä HOT on?

Pietikäinen A. Joustava mieli tukena elämänkriiseissä

Pietikäinen A. Joustava mieli – vapaudu uupumuksen ja masennuksen ylivallasta

Pietikäinen A. Kohti arvoistasi – suuntaa mielekkäisiin muutoksiin

Russ H. Onnellisuusansa

 

Jakso 10: Parisuhde ja voimavarat

Parisuhdekeskus Kataja. Pariasiaa-luennot, virtaa parisuhteen hyvinvointiin.

Väestöliitto. Parit ja sinkut. Tietoa parisuhteesta. Saatavilla 13.3.2020 https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/

Väestöliitto. Vanhemmuus. Kohti riittävän hyvää äitiyttä. Saatavilla 17.3.2020 https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/parisuhteen-happy-hour/tietoa/kohti-riittavan-hyvaa-aitiytta/

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Joulun vietossa on vaarat mielen pahoittamiseen – annetaan kaikille joulurauha!

Jouluun liittyy paljon mukavaa ja odotettavaa, mutta joidenkin mieli pahoittuu joulunajan ihmisten välisissä kohtaamisissa. Lue tämä artikkeli,...

Konkkaronkka-toiminta

Ohjattua vertaisryhmätoimintaa ja yksilöllistä tukea ylivelkaantuneille yrittäjämiehille. Toiminnalla tuetaan osallistujien hyvinvointia ja...

Korennon vertaischat 21.12.2023

Tule juttelemaan gynekologisista sairauksista ja oireista muiden vertaisten kanssa!