Gå till innehållet

Serien Sexuella rättigheter: Rätt till den egna sexualiteten

28.11.2022 klo 14:01 - Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.

Den första sexuella rättigheten är rätten till den egna sexualiteten.

Var och en har rätt till sin egen sexualitet. Sexualiteten är en grundläggande egenskap hos människan och den kan inte separeras från resten av människan. Alla människor har rätt att känna sexuell lust, fantisera om och uppleva sexuell njutning samt definiera och uttrycka sin sexuella läggning och sitt kön på det sätt de önskar. Tillgodoseendet av de rättigheter som hänför sig till sexualiteten stärker individens identitet och självkänsla.

Förenklat kan man tänka att sexualitet är, vad vi är. Sexualiteten är individuell, mångsidig och den utvecklas under hela livet. Sexualiteten är både kroppslig och psykisk. Den är en resurs och grunden för välbefinnandet hos människan. Sexualiteten kan omfatta njutning och sökandet efter den egna sexuella identiteten. Sexualiteten kan också uttryckas på många olika sätt, till exempel genom olika handlingar, tankar, övertygelser och värderingar.

Att hitta sin sexuella identitet är centralt med tanke på den egna sexualiteten och ofta också en viktig del av individens självkänsla. Var och en har rätt till sin sexuella identitet och tillstånd att uttrycka den på önskat sätt. Den sexuella identiteten har olika dimensioner, såsom identifiering av de egna sexuella behoven, sexuell läggning och sexuella preferenser, sexuella värderingar och sätt att uttrycka sin sexualitet. Till dessa hör också rätten till sexuell njutning. De viktigaste faktorerna som möjliggör sexuell njutning är bland annat självbestämmanderätt, samtycke, säkerhet, förtroende och möjlighet att öppet tala om sin egen sexualitet.

Uppdaterad 15.03.2023

 

Ämnesområdena:  Sexualitet

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Sexualrådgivningschatt för unga

Sexualrådgivningschatten är riktad till 13-19 åriga unga. I sexualrådgivningschatten kan du diskutera kring frågor relaterade till sexualitet...

Vad är porr?

Porr eller pornografi framställer sex och nakenhet. Porren är en del av underhållningsindustrin. Avsikten med porren är att tittaren blir...

Vad är klitoris?

Klitoris finns i snippan i vulvans område. Den har samma mjuka svällkroppar som penisen. Klitoris har ingen annan egentligen fysiologisk funktion...