Gå till innehållet

Serien Sexuella rättigheter: Rätt att synas

28.11.2022 14:41 - Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.

Den femte sexuella rättigheten är rätten att synas.

Rätten att synas innebär att alla har rätt att bli sedda och hörda precis som de är, oberoende av till exempel yttre egenskaper, sexuell läggning, bakgrund eller ålder.  Var och en har rätt att uttrycka sin sexualitet, sitt kön, sin sexuella läggning på önskat sätt.

Rätten att synas omfattar också rätten att uttrycka sina egna åsikter. Rätten att uttrycka sin åsikt ger dock inte rätt att kränka en annan människa.

Samhället består av olika människor och alla har rätt att vara precis som de är. En central del av människans välbefinnande är att var och en blir accepterad och sedd som sig själv. Denna sexuella rättighet strävar efter att säkerställa att var och en till exempel kan klä sig och uttrycka sig på det sätt hen önskar. Alla har rätt att bli skyddade mot diskriminering, trakasserier och våld som riktar sig mot sexualitet och kön.

 

Ämnesområdena:  Sexualitet

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Serien Sexuella rättigheter: Rätten till sexuella hälsovårdstjänster

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt till integritet

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt att påverka

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...