Gå till innehållet

Serien Sexuella rättigheter: Rätt till integritet

28.11.2022 14:35 - Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.

Den sjätte sexuella rättigheten är rätten till integritet.

Denna sexuella rättighet innebär att alla har rätt att själva fatta beslut om sin sexualitet. Var och en har rätt att bestämma vad, hur mycket och för vem hen berättar om sin sexualitet. Var och en har också rätt att bestämma hurdana bilder och hurdant innehåll om sig själv som delas offentligt.

Det är vars och ens eget beslut att berätta för andra om sin sexualitet. Sexualiteten är en privatsak och ingen annan kan diktera vad en individ ska berätta eller dela med sig av sin sexualitet till andra. Det är till exempel upp till var och en själv att besluta till vem och hur man vill berätta om till exempel sin sexuella läggning eller om man alls vill berätta om den. Var och en har rätt att skydda sin egen integritet.

Ingen får utsättas för påtryckningar, utpressning eller manipuleras för att berätta om sin sexualitet, utan berättandet ska alltid grunda sig på frivillighet. Ingen är heller skyldig andra information om sig själv eller sin sexualitet.

Det är bra att komma ihåg att sådana uppgifter som har betydelse för sexpartnerns sexuella hälsa ändå ska delges sexpartnern. Till exempel ska en sexpartner informeras om en könssjukdom, om det finns en möjlighet att den kan eller har kunnat smitta. Detta för att sexpartnern vid behov ska kunna söka sig till test och få vård för en eventuell könssjukdomssmitta.

Eftersom var och en har rätt att besluta om hurdana bilder och hurdant innehåll om sig själv som delas offentligt, får man inte publicera bilder av andra människor på sociala medier eller internet utan personens tillstånd. Kom alltså alltid ihåg att fråga om lov om du har för avsikt att publicera en bild som visar andra människor. De sexuella rättigheterna ska också tillgodoses i sociala medier.

Rätten till integritet omfattar också att var och en har rätt och å andra sidan skyldighet att utföra sexuella handlingar i lugn och ro, så att ingen annan ofrivilligt blir delaktig i sexuella handlingar. Ofta funderar de unga på om det till exempel är ok att onanera i skolan. Det är bra att komma ihåg att man alltid ska reservera en lugn och privat stund för onani, så att man inte stör andra.

 

Ämnesområdena:  Sexualitet

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Serien Sexuella rättigheter: Rätten till sexuella hälsovårdstjänster

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt att synas

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt att påverka

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...