Gå till innehållet

Serien Sexuella rättigheter: Rätt till information om sexualitet

28.11.2022 klo 14:11 - Producerat av Befolkningsförbundet
I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och tillhör alla. Var och en är också skyldig att respektera andras sexuella rättigheter.

Den andra sexuella rättigheten är rätten till information om sexualitet.

Sexualundervisningens syfte är att erbjuda mångsidig information om sexualitet och sexuella rättigheter. Sexualundervisningen erbjuder de kunskaper och färdigheter som individen behöver för att förstå och njuta av sin sexualitet samt för att skapa trygga och tillfredsställande relationer och ta ansvar för sin egen och andras sexuella hälsa och välbefinnande. Sexualundervisningen är viktig genom livet, men i synnerhet i ungdomens utvecklingsskede är frågor som gäller sexualitet, uppväxt, mänskliga relationer, känslor, självbild och sexuell hälsa särskilt aktuella. Här kan du läsa mer om den sexuella utvecklingen i ungdomen (på finska)och här om puberteten(på finska). För de ungas välbefinnande och utveckling är det mycket viktigt att de får svar på frågor som de funderar på.

Sexualundervisningen bör vara övergripande eftersom sexualiteten är en mycket omfattande och mångdimensionell fråga. Det räcker inte med att sexualundervisningen koncentrerar sig på att informera enbart om den fysiska sidan av sexuellt umgänge eller förebyggandet av könssjukdomar och graviditet. En lika viktig del av sexualundervisningen är att fundera på mänskliga relationer, interaktionsfärdigheter, sexualitetens utveckling, könsroller och -normer samt sexuell identitet och könsidentitet ur olika synvinklar.

Med hjälp av sexualundervisningen kan man avveckla de skadliga könsnormer som råder i samhället och främja jämställdheten. När man till exempel talar om sex och preventivmedel är det viktigt att komma ihåg att beakta sexets mångfald. Det finns många olika former av sex och det är bra att komma ihåg att samlag bara är en av dem. I sexualundervisningen ska alla parters njutning, interaktion, samtycke och växelverkan lyftas fram. På så sätt blir bilden av sex, sexualitet och könsroller mångsidigare och individens möjlighet till ett lyckligare och mer njutningsfullt sexliv och mänskliga relationer ökar.

Kom ihåg att det är din sexuella rättighet att få information och svar på dina frågor. Ta också en titt på Befolkningsförbundets tjänster för ungdomar, där du hittar mycket information om sexuella rättigheter samt en chatt för sexualrådgivning där du kan diskutera frågor kring sexualitet med utbildade professionella.

Uppdaterad 15.03.2023

Ämnesområdena:  Sexualitet

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Sexualrådgivningschatt för unga

Sexualrådgivningschatten är riktad till 13-19 åriga unga. I sexualrådgivningschatten kan du diskutera kring frågor relaterade till sexualitet...

Vad är porr?

Porr eller pornografi framställer sex och nakenhet. Porren är en del av underhållningsindustrin. Avsikten med porren är att tittaren blir...

Vad är klitoris?

Klitoris finns i snippan i vulvans område. Den har samma mjuka svällkroppar som penisen. Klitoris har ingen annan egentligen fysiologisk funktion...