Gå till innehållet
Uppmuntrande föräldraskap betyder föräldraskap som ger omvårdnad, bryr sig, anger gränser, är konsekvent, handleder barnet och tillmötesgår barnets behov. Syftet med det här avsnittet är att göra dig förtrogen med principerna för Uppmuntrande fostran.

Föräldraskapet bör syfta till att stärka det positiva bandet mellan förälder och barn. Positiva erfarenheter och en positiv relation till barnet är en bra grund för föräldern att lösa konfliktsituationer i fostran. Barnet är mer benäget att gå med på förälderns regler om det känner att det har en god relation till föräldern. Uppmuntrande fostran är därför uppfostran som syftar till att stödja barnets positiva självbild och goda självkänsla. Den är bland annat

 • en positiv inställning till barnet
 • förhandlingar och motiveringar
 • konsekventa och tydliga gränser
 • öm beröring, att man håller barnet i famnen eller nära till sig och klappar barnet
 • godkännande och uppmuntrande blickar och tal
 • att man identifiera barnets behov och ställer dem i främsta rummet
 • uppmuntrande tal och feedback
 • att stödja styrkor
 • att tacka
 • att identifiera känslor, klä dem i ord och acceptera dem

Fyrfältsmatris över uppmuntrande fostran

1. Handledning och bemötande av barnet / Fysiskt

Handledning och beröring:

 • Uppmuntrande handledning, rådgivning och reglering
 • Visning av kausalitetsförhållanden
 • Diskussion, förhandling och motivering
 • Konsekventa och tydliga gränser
 • Öm beröring, man håller barnet i famnen eller nära till sig och klappar barnet
 • Blickar och tonfall som är godkännande och uppmuntrande

2. Handledning och bemötande av barnet / Mentalt

Närvaro och mötande (Beskriver tilldragelserna/situationerna mellan barnet och en vuxen som står barnet nära):

 • Man blir intresserad av barnet och följer med barnets initiativ
 • Man lyssnar, klär i ord, är förebild
 • Uppmuntrande tal och feedback, stödjande av styrkor
 • Man tackar
 • Man identifierar känslor, klär dem i ord och godkänner dem
 • Stöd av utvecklingen av barnets förmåga att reglera känslor och verksamhet

3. Omsorg om barnets grundläggande behov / Fysiskt

God omvårdnad:

 • Omvårdnad, ekipering och föda i enlighet med åldersnivån
 • Stimulerande intryck i enlighet med åldersnivån
 • Det görs möjligt för barnet att röra sig på specifikt sätt
 • Trygghet, skydd och bostadsförhållanden
 • Utbildning
 • Hygien, hälsa och hälso- och sjukvård
 • Övervakning och ledning i enlighet med åldersnivån
 • Barnens behov i främsta rummet

4. Omsorg om barnets grundläggande behov / Mentalt

En uppmuntrande relation (Beskriver relationen och interaktionen mellan barnet och en vuxen som står barnet nära):

 • Närhet, värme och glädje
 • Föräldern är emotionellt tillgänglig för barnet
 • Man har barnets sinnesstämning i åtanke
 • En positiv attityd och inställning till barnet
 • En ur utvecklingssynpunkt lämplig interaktion med barnet
 • Förmåga att identifiera barnets individuella gränser
 • Förmåga att stödja barnets sociala utveckling
 • Glädje av barnet och av att vara med barnet
 • En sensitiv inställning. Man ger barnet utrymme
Ämnesområdena:  Föräldraskap , Relationer

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Webbkurs i uppmuntrande fostran

Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran...

Snippa och snopp – börja tala om kropp och sexualitet med barn

Barn är nyfikna på kroppen och hur allt fungerar. För att diskutera sexualitet behöver man hitta lämpliga ord för könsorganen, vilket här gås...

Storken – eller hur kan vi tala om sex med lågstadiebarn?

Sex kan kännas utmanande att tala om med barn. Vilka ord ska man använda, hur ingående behöver man vara? Vad om de frågar om p-piller eller har...