Gå till innehållet

Webbkurs i uppmuntrande fostran

Publicerad 27.06.2022 - Producerat av Befolkningsförbundets experter på föräldraskap , Centralförbundet för Barnskydd rf, Förbundet för mödra- och skyddshem rf , Befolkningsförbundet
Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran stärker man den positiva relationen till barnet samt ett gott uppförande från barnets sida. I den undviker man att bestraffa barnet inkonsekvent eller att bestraffa barnet för att det ger uttryck för sina behov. Man vet att en positiv uppfostringsstil sammanhänger med att ett barn klarar sig bättre i skolan, med mindre beteendeproblem, bättre psykisk hälsa, bra självkänsla och sociala färdigheter. På den här kursen kan du bekanta dig med principerna för uppmuntrande fostran och du får tips för att agera med ditt barn. Kursen har i samarbete producerats av Befolkningsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd samt Förbundet för mödra- och skyddshem som en del av kampanjen Hyvä Kasvaa. Kampanjen har avslutats, men kursen har uppdaterats i maj 2022. Helheten på nio avsnitt baserar sig på program för uppmuntrande fostran som bygger på forskningsrön.
Ämnesområdena:  Föräldraskap , Relationer

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Unga människor och deras föräldrar behöver stöd

Barnets pubertet utmanar föräldraskapet. Hur kan en förälder låta bli att provoceras utan att ge tillbaka med samma mått? Hur ska man som...

Perhepulma - Gratis stöd för föräldrar

Befolkningsförbundet erbjuder samtalsstöd till småbarnsföräldrar.

Snippa och snopp – börja tala om kropp och sexualitet med barn

Barn är nyfikna på kroppen och hur allt fungerar. För att diskutera sexualitet behöver man hitta lämpliga ord för könsorganen, vilket här gås...