Gå till innehållet

Förstärk det beteende som du önskar mer av - uppmuntra, beröm och belöna

Publicerad 27.06.2022 - Producerat av Befolkningsförbundets experter på föräldraskap , Centralförbundet för Barnskydd rf, Förbundet för mödra- och skyddshem rf , Befolkningsförbundet
Det är viktigt för barnets utveckling att det får beröm, uppmuntran och positiv feedback från en förälder. Beröm och tack stärker barnets självkänsla. Det här avsnittet handlar om hur du kan öka ditt barns önskvärda beteende.

Ett barn känner att det är viktigt att den egna föräldern är stolt över det. Beröm och tack är effektiva sätt att förstärka det beteende som du vill ha mer av hos ditt barn. Beröm hjälper också ditt barn att utveckla en positiv självbild. När en förälder berömmer och föregår med gott exempel är barnen mer benägna att ge beröm och uppskattning även till andra. Detta stöder barnets kompisfärdigheter. Det är också viktigt att barnen får behålla upplevelsen av att vara accepterade och älskade som de är. Barnet bör få en känsla av att hårt arbete och prestationer inte är en mätare för föräldrarnas omsorg och kärlek.

Lägg märke till det som är bra, tacka och beröm

När en förälder berömmer eller tackar ett barn för ett visst beteende motiverar det barnet att utveckla den färdighet som det berömts för. Att berömma och tacka har dock ingen omedelbar effekt, det krävs tid, konsekvens och uthållighet att tillägna sig beteendet. Därför måste det önskade beteendet lovordas och observeras under en längre tid. Om en önskad färdighet ännu inte behärskas är det viktigt att berömma barnet för att det försöker. Att berömma ett barn handlar om att lägga märke till det som är bra och kräver att man talar positivt i vardagliga situationer.

Beröm skämmer inte bort barnet

I den finländska kulturen är det inte nödvändigtvis något vi är vana vid att ge positiv feedback. “Beröm inte ditt barn, så att det inte blir stolt” är en fras som har odlats i många föräldrars egen barndom. Enligt dagens uppfattning är det dock så att beröm inte skämmer bort ett barn. I stället kan barn som blir utan en förälders positiva uppmärksamhet senare lära sig att vara arrogant för att skydda sig. Positiv uppmärksamhet bidrar till att stärka barnets självkänsla på ett sådant sätt att det inte behöver känna sig underlägset eller överlägset i förhållande till andra.

Som förälder kan det vara svårt att kunna göra något som man inte har fått som barn eller som känns främmande för en. Det är förståeligt. Men man kan ändå öva beröm och uppmuntran. Det blir mer naturligt när du ser hur det påverkar ditt barns beteende och uppbyggnaden av dess självförtroende.

Beröm för att barnet försöker

Att berömma ett barn för att det försöker är mer effektivt för att förstärka ett barns beteende än att uppmärksamma barnets färdigheter eller intelligens. Forskning har visat att barn som får beröm för att de försöker lär sig att hålla ut och att njuta av det de gör. Ett barn kan till exempel få beröm för att “det är bra att du orkar försöka lägga ett så svårt pussel”. Omvänt kan barn som får beröm för sina egenskaper eller prestationer, till exempel “du är så smart som gjorde det här pusslet”, lära sig att undvika nya utmaningar. De lär sig att vara rädda för att oskicklighet kommer att avslöja dem som dåliga, så de föredrar att utföra uppgifter som de redan kan.

Att berömma ett barn är en enkel, vardaglig liten handling som gör stor skillnad. Ofta tror föräldrar att de berömmer barnet först när det klart har uppnått något. Det är dock inte värt att spara beröm bara för utomordentliga prestationer, utan att anknyta det till allt som barnet försöker. Det är bra att komma ihåg att ditt barn fortfarande lär sig saker och ting och att det kan vara en lång väg till framgång. Det lönar sig inte heller att hålla inne med beröm när de önskade färdigheterna har uppnåtts. Man borde notera goda saker varje dag.

Det kan vara svårt att berömma barn med ett utmanande temperament. Ibland kan det vara så att barnet redan har anammat en negativ självuppfattning och söker sådan uppmärksamhet som förstärker denna uppfattning. I det fallet bör föräldern berömma barnet ännu mer, för de allra minsta sakerna och längre. Det är troligt att barnet till en början kommer att motstå beröm. Det är bra för föräldern att hålla ut och berömma trots barnets motstånd. Men berömmen bör vara äkta, eftersom barnet förnimmer vad som oäkta och tack och beröm då inte kommer att ha önskad effekt.

Hur ska man berömma?

  • Ge beröm på ett exakt sätt och helst omedelbart. Ge gärna beröm genast, i stället för till exempel nästa dag.
  • Kom ihåg att berömma just den verksamhet som du önskar av barnet. ”Fint att du orkade plocka upp alla färgkritor”.
  • Ge positiv uppmärksamhet och stöd, krama, vidrör, ge en puss, le.
  • Det är bra om tillfredsställelsen och lyckan syns i förälderns ansikte och gester. ”Oj vad fint du kunde borsta tänderna alldeles själv: stora applåder.” “Fint gjort.” “Jag är stolt att du försöker så ihärdigt.”

Uppgift 1:

Uppmärksamma under de kommande två dagarna allt som ditt barn gör bra. Lägg också märke till de små sakerna, till exempel om ditt barn leker snällt en stund, delar eller lånar ut sina leksaker till andra. Le, klappa, rör vid och tacka ditt barn. Tala noggrant om vad som gjorde dig glad över det hen gjorde.

Uppgift 2:

Tänk på två saker som du hoppas att ska öka i ditt barns beteende. Det kan handla t.ex. om att klä på sig, städa upp, vänta på sin tur eller dela med sig i lekarna. Under en vecka ska du sedan åta dig att berömma alltid när du märker minsta lilla förbättring i barnets aktiviteter på det området. Kontrollera efter veckan om ditt barn har gjort några framsteg i sina aktiviteter.

Belöning

Materiella belöningar är ett bra sätt att motivera barn att lära sig nya sätt att göra saker. Det är bra att använda beröm, tack och beundran i vardagen, medan materiella belöningar bör användas sällan och med eftertanke. Ständiga materiella belöningar kan leda till att barnet förväntar sig endast materiella gåvor för sina prestationer, och muntligt beröm kan förlora sin betydelse i barnets ögon.

Belöningar kan användas överraskande när barnet gör något önskat. Till exempel: “jag såg hur fint du delade leksaker med en kompis idag. För att hedra det får du i dag välja ett gemensamt brädspel för hela familjen.” Detta är lämpligt för barn i förskoleåldern när det önskade beteendet redan förekommer ganska ofta.

 

Källor:

Webster-Stratton, C. (2005). Ihmeelliset vuodet. Ongelmanratkaisuopas 2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille. ER-Paino: Profami Oy.

Triple P – Positive Parenting Program.

Ämnesområdena:  Föräldraskap , Relationer

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Unga människor och deras föräldrar behöver stöd

Barnets pubertet utmanar föräldraskapet. Hur kan en förälder låta bli att provoceras utan att ge tillbaka med samma mått? Hur ska man som...

Perhepulma - Gratis stöd för föräldrar

Befolkningsförbundet erbjuder samtalsstöd till småbarnsföräldrar.

Webbkurs i uppmuntrande fostran

Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran...