Gå till innehållet
Syftet med kursen är att du ska bli mer medveten om dig själv som fostrare. I det här avsnittet reflekterar vi över vårt eget föräldraskap. Syftet är att hjälpa dig som förälder att bättre förstå vad du vill att ditt barn ska lära sig. Syftet är att hjälpa dig att hitta sätt som fungerar för att stödja ditt barns lärande och utveckling.

En storlek passar inte för alla

Denna kurs ger allmänna perspektiv på uppmuntrande fostran. Dessa metoder har visat sig fungera i många familjer. Samtidigt är det dock viktigt att komma ihåg att varje barn och förälder är unik. Familjesituationerna och kulturerna är också unika.

Problemet med uppfostringsrådgivning är att den ibland kan få föräldrarna att känna sig otillräckliga. Att uppfostra ett barn kan också ge upphov till många olika debatter och åsikter om hur man ska göra det. Som förälder kan du utan att be om det få råd från överraskande källor. Det är viktigt att du i lugn och ro får utveckla din egen relation till ditt barn. En genuin nyfikenhet och ett intresse för vad ditt barn gör, tänker och känner är till hjälp.

Självmedkänsla i föräldraskapet

Föräldraskapet ger på en och samma gång glädje, varma känslor och en känsla av samhörighet, men det kan också ge upphov till svåra känslor och situationer, där man kan känna sig osäker. För småbarnsföräldrar handlar föräldraskap om att bry sig om, vara närvarande och tillgodose behov. Små barn som behöver ständig uppmärksamhet och närvaro kan ibland framkalla irritation och tristess hos föräldrarna. Trötthet är också en bekant känsla för många föräldrar. När man är mycket trött kan det vara svårt att agera på ett sätt som återspeglar de egna värderingarna. När man sedan inser att man har agerat på ett sätt som man tycker är fel kan man märka att man har börjat kritisera sig själv som förälder.

Varje förälder känner sig ibland misslyckad som förälder, till exempel när barnet inte beter sig eller agerar så som du som förälder skulle ha velat. Föräldraskap är något man växer upp till tillsammans med sitt barn, och man lär sig något nytt för varje ålder. Lite skuldkänslor är en bra känsla när man har en lämplig mängd skuldkänslor och det motiverar en att ändra sitt beteende. Ibland kan dock självkritiken bli för stark, vilket kan göra det svårt att orka som förälder. I detta fall kan sinnet bli upptaget av bekymmer eller misslyckanden och förmågan att vara närvarande med barnet blir lidande. Föräldrarna behöver också förståelse och medkänsla. När du har det svårt ska du uppmärksamma tre punkter.

  1. Försök att vara medkännande mot dig själv. Förneka inte att det finns problem, men prata med dig själv i en vänlig ton. Lägg märke till när du känner dig jobbig eller trött. Vad skulle du till exempel säga till en vän i en liknande situation? Hur skulle du trösta dem? Säg samma vänliga ord till dig själv och var medkännande.
  2. Kom ihåg att alla föräldrar från tid till annan ställs inför utmanande situationer med sina barn och sig själva. Alla föräldrar känner sig ibland hjälplösa eller trötta. Du är alltså inte ensam om dina känslor.
  3. Öka din självkänsla. Var medveten om vad som händer inom dig och runt omkring dig. Hur känner jag mig? Hur mår mitt barn? Vad tänkte jag på? Vad tänker hen? Vad är jag rädd för? Vad är hen rädd för? Vad saknar jag? Vad saknar hen?

Självmedkännande föräldraskap hjälper dig och ditt barn att inse att perfektion inte är målet, utan att det räcker att vara tillräckligt bra. Att rätta till missförstånd och återknyta kontakten med ditt barn är vad föräldraskap handlar om. Med återknytande av kontakten menas interaktion och kommunikationsförmåga mellan förälder och barn. Du kan till exempel återknyta kontakten med ditt barn när situationen eller känslosvallet är över. Berätta för barnet om dina iakttagelser om vad som just hände. Du kan beskriva hur du kände dig i situationen. Fråga barnet hur hen kände sig i situationen och vad hen tycker om situationen. Hjälp barnet att uttrycka sina känslor. Om du själv har betett dig illa, be om ursäkt. Detta är ett viktigt sätt att visa ditt barn att alla gör misstag, men att en ursäkt kan rätta till saker och ting.

Förälderns förflutna har betydelse

Föräldrarnas egna erfarenheter av mänskliga relationer påverkar hur de agerar som föräldrar. För att orka vara en uppmuntrande och trygg förälder måste även föräldern få tillräckligt med stöd och omsorg. Om en förälder inte har fått tillräckligt med stöd och trygghet i sin egen barndom kan det vara svårare för föräldern att reglera sina egna känslor och stödja barnet i att reglera sina egna känslor. Det är då svårare för föräldern att hitta rollen som en lugnande vuxen och att lugna sig själv. I många fall kan medvetenhet om negativa och positiva uppfostringsmetoder som upplevts i den egna barndomen hjälpa en att fatta medvetna beslut och t.ex. agera annorlunda än sina egna föräldrar. I enkäten Hyvä Kasvaa (på finska) samlade man in information om hur en förälders egen beslutsamhet att ändra inlärda uppfostringsmönster från den egna barndomen är möjlig. “Jag har gjort ett medvetet val att agera annorlunda, tvärtom mot hur man har gjort i mitt eget fall.”

Ibland väcker barn starka känslor hos en förälder, som oro, sårbarhet och ilska. När föräldrar överväldigas av svåra känslor är det svårt för dem att införa effektiva föräldrastrategier. Det är viktigt att en förälder söker stöd för sig själv när det behövs för att undvika att bli lämnad för ensam med föräldrauppgiften. Föräldrarna kan hitta hjälp själva, t.ex. vid kommunala familjerådgivningscentraler eller kostnadsfria tjänster som tillhandahålls av organisationer som Befolkningsförbundet och Förbundet för mödra- och skyddshem.

Utmaningar och styrkor i det egna föräldraskapet

Vi har alla våra egna styrkor och svagheter som människor. Detta gäller även för föräldraskap. Man behöver inte ändra det som fungerar bra.

Uppgift:

Ta en stund för att reflektera över din egen uppfostringsstil.

  • Vad gör du redan bra?
  • Vad är det som lyckas?
  • Vad är din styrka?
  • Vad tror du ännu behöver övas och förbättras i ditt föräldraskap?
  • Vilka förändringar skulle du vilja göra?

Källor:

https://psychcentral.com/blog/an-exercise-in-self-compassionate-parenting/ 
https://www.seleni.org/advice-support/2018/3/21/the-newest-parenting-skill-self-compassion

Ämnesområdena:  Föräldraskap , Relationer

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Unga människor och deras föräldrar behöver stöd

Barnets pubertet utmanar föräldraskapet. Hur kan en förälder låta bli att provoceras utan att ge tillbaka med samma mått? Hur ska man som...

Perhepulma - Gratis stöd för föräldrar

Befolkningsförbundet erbjuder samtalsstöd till småbarnsföräldrar.

Webbkurs i uppmuntrande fostran

Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran...