Gå till innehållet
Leken är en viktig del av barnets utveckling. Genom leken lär sig barnen att förstå sig själva, andra människor och världen runt omkring dem. I det här avsnittet får du tips om hur du som förälder kan stödja ditt barns lek.

Leken utvecklar fantasin och problemlösningsförmågan. När ett barn leker med en vuxen lär det sig nya ord. Sociala färdigheter som att dela med sig, turas om och uppmärksamma andra stärks genom leken. Barnets självförtroende och känsla av kompetens växer genom lek.

Lektips för vuxna

 • Låt ditt barn föra leken vidare. Följ ditt barns fantasi och idéer. Undvik att styra leken för mycket och att tala om för ditt barn genom instruktioner hur man ska leka rätt. Följ ditt barn och gör vad barnet ber om. Följ leken lite i bakgrunden och var en bra publik för ditt barn.
 • Lek i den takt som passar barnet. Det är viktigt för barnet att få upprepa saker och ting, eftersom det är genom upprepning som ett barn lär sig. För en vuxen kan upprepning kännas frustrerande. Det är dock bra att inte skapa för stor stress eller otålighet i leken. Det är bra att inse att ett barns tempo är långsammare än en vuxens och att anpassa dina egna aktiviteter till barnets rytm hjälper barnet att koncentrera sig.
 • Lyssna på ditt barns budskap och försök utröna vilken leknivå som passar ditt barn. Barnet kan motsätta sig en lek eftersom det tycker att den är svår och därför inte är redo att lära sig den. Om barnet motsätter sig en lek, ta ett steg tillbaka och lyssna på vilken lek barnet vill leka. Det är okej om ett spel som är för svårt blir till något annat, som att vrida runt spelbrickorna.
 • Undvik tävlan och maktkamp. Leken är viktig för att främja barnets upplevelse av självständighet och självkänsla. Barn är på många sätt under vuxnas kontroll. Leken får vara ett område där barnet kan påverka och kontrollera, så länge det sker på ett säkert sätt – utan att barnet utsätter sig själv eller andra för fara eller skada. Om en vuxen hela tiden talar om för barnet t.ex. hur man ska bygga med byggklossar och bygger själv, kan det sluta med att barnet frustrerat tittar på vid sidan om.
 • Beröm ditt barn att det är uppfinningsrikt. Det är viktigt att ett barn fritt kan använda sin fantasi och komma underfund med saker och ting när det leker, snarare än att en vuxen talar om för barnet hur det ska leka. Undvik att tillrättavisa och gräla. Ge barnen en chans att själva komma underfund och experimentera.
 • Delta i rollekar, för rollekarna lär barnet medkänsla. Att utveckla fantasin hjälper barnet att klara sig i världen och att förstå skillnaden mellan fantasi och verklighet.
 • Beskriv leken, ställ inte för många frågor. Du kan kommentera leken högt, till exempel: “Du satte grodan på tåget, nu går tåget”. Du kan också beskriva barnets känslor och beteende: “Du såg upprörd ut när slottet gick sönder, men du kan fortsätta bygga i lugn och ro”. Barnet kommer då att njuta av uppmärksamheten och lära sig ord för saker och händelser. Överdrivet frågande: “vad kommer grodan att göra härnäst?”, “vad är det här för ställe?” kan hämma ett barns kreativa lek och ge barnet en känsla av prestation i sin lek. Frågor kan få barnet att känna sig tvingat att förklara och veta vad som händer i leken, i stället för att man låter barnet utforska och lista ut saker själv.
 • Låt ditt barn experimentera och göra själv. I leken är det viktigt att ge barnen utrymme att göra egna ansträngningar och komma på lösningar. Det är vanligt att barn ger motstridiga budskap till föräldrarna. Ibland kan ett barn vara frustrerat för att det ännu inte vet hur det ska göra. Samtidigt kan ett barn förargas om en förälder gör något svårt på barnets vägnar. Att göra saker på barnets vägnar ökar beroendet av vuxna och minskar barnets upplevelser av att lyckas. Det är viktigt att hjälpa barnet och att göra saker tillsammans om det behövs, men att ge barnet möjlighet att göra egna ansträngningar, begripa och lyckas.
 • Stöd barn att leka tillsammans. Leken hjälper barnen att lära sig viktiga sociala färdigheter. Sociala färdigheter kan stärkas genom att till exempel positivt verbalisera ett barns konstruktiva beteende med kompisar: “du är så vänlig när du delar leksaker och väntar på din tur”. Samtidigt kan barnet vägledas och få hjälp att välja konstruktiva beteenden som att tacka, be om ursäkt och ge positiv feedback till andra. Var uppmärksam på barnens väl fungerande och lugnt flytande lek. Ofta använder föräldrarna denna tid för att fokusera på sina egna angelägenheter. Om du vill stödja ditt barns önskvärda och positiva beteende är det viktigt att du uppmärksammar och berömmer det. Då behöver ditt barn inte bete sig illa för att bli uppmärksammat.
 • Gör lekstunden till en regelbunden rutin. En förälders regelbundna närvaro under leken minskar barnens frustration och rastlöshet. Det är lättare för barn att vänta när de vet att deras egen tur kommer.
 • Ange vänligt en bestämd gräns för olämpligt beteende. Om ditt barn till exempel börjar knuffa dig under leken kan du avbryta leken och säga “när du knuffar måste vi sluta leka”.
 • Förbered slutet av leken. När man slutar leka kan du tacka barnet för lekstunden och berätta hur roligt det var att leka. Du kan föregripa lekens slut genom att meddela att leken måste avslutas om fem minuter. Föregripandet hjälper barnet att gå vidare till en annan aktivitet. Det är bättre att hålla fast vid beslutet att sluta leka än att ge efter för barnets övertalning att fortsätta leka. Beslutsamhet och vänlig fasthet minskar barnets rastlöshet.
Ämnesområdena:  Föräldraskap , Relationer

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Unga människor och deras föräldrar behöver stöd

Barnets pubertet utmanar föräldraskapet. Hur kan en förälder låta bli att provoceras utan att ge tillbaka med samma mått? Hur ska man som...

Perhepulma - Gratis stöd för föräldrar

Befolkningsförbundet erbjuder samtalsstöd till småbarnsföräldrar.

Webbkurs i uppmuntrande fostran

Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran...