Siirry sisältöön
Kannustava vanhemmuus tarkoittaa hoivaa antavaa, välittävää, rajoja asettavaa, johdonmukaista, lasta ohjaavaa ja lapsen tarpeisiin vastaavaa vanhemmuutta. Tämän jakson tavoitteena on tutustuttaa sinut Kannustavan kasvatuksen periaatteisiin.

Vanhemmuudessa olisi hyvä pyrkiä myönteisen siteen vahvistamiseen vanhemman ja lapsen välille. Myönteiset kokemukset ja positiivinen suhde lapseen ovat vanhemmalle hyvä pohja kasvatuksellisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Lapsi myöntyy helpommin vanhemman asettamiin sääntöihin, kun hän kokee olevansa hyvässä yhteydessä vanhempaan. Kannustava kasvatus on siis kasvatusta, jolla pyritään tukemaan lapsen positiivista minäkuvaa ja hyvää itsetuntoa. Se on muun muassa

  • myönteistä suhtautumista lapseen
  • neuvottelua ja perustelemista
  • johdonmukaisia ja selkeitä rajoja
  • hellää kosketusta, sylissä tai lähellä pitämistä ja silittelyä
  • hyväksyvää ja rohkaisevaa katsetta ja puhetta
  • lapsen tarpeiden tunnistamista ja niiden asettamista ensisijaiseksi
  • kannustavaa puhetta ja palautetta
  • vahvuuksien tukemista
  • kiittämistä
  • tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja hyväksymistä

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Bonusvanhemmuus Chat 27.11.2024

Bonusvanhemmille suunnattu vertaisohjattu keskustelu uusperheellisyyden teemoista, paineista, ratkaisuista ja rakkaudesta.

Bonusvanhemmuus Chat 30.10.2024

Bonusvanhemmille suunnattu vertaisohjattu keskustelu uusperheellisyyden teemoista, paineista, ratkaisuista ja rakkaudesta.

Bonusvanhemmuus Chat 25.9.2024

Bonusvanhemmille suunnattu vertaisohjattu keskustelu uusperheellisyyden teemoista, paineista, ratkaisuista ja rakkaudesta.