Siirry sisältöön
Väkivallan kokeminen voi olla niin rankkaa, että se ylittää omat selviytymiskeinot. Oireet voivat olla monenlaisia.

Liki puolet miehistä on saanut masennusoireita väkivallasta

Miessakkien Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen -kyselyyn vastanneista miehistä yli 60 prosenttia kertoi parisuhteessa tapahtuneen väkivallan aiheuttaneen heille ahdistusta ja liki puolet raportoi masennusoireista. Unettomuudesta kertoi kärsineensä 40 prosenttia vastanneista.

Itsetunto laskee, kun syyllistetään

Väkivallan kokemisen johtaa usein itsearvostuksen heikkenemiseen. Tämä on usein seurausta kumppanin harjoittamasta tietoisesta syyllistämisestä. Väkivalta voi synnyttää avuttomuuden tunteita, kun perheen tilanne huolestuttaa. Nämä tunteet voi nähdä väkivallan aiheuttamaksi traumatisoitumiseksi, jonka vuoksi väkivaltaisesta suhteesta on vaikea irrottautua.

Moni vaikenee väkivallasta

Oireilua pahentaa se, että väkivallasta usein vaietaan. Tällöin parisuhteessa väkivaltaa kokenut voi kokea olevansa harvinainen tapaus, koska kukaan muu ei ole kertonut kokeneensa mitään vastaavaa.

Parisuhteessa koettu väkivalta koetaan tavallisesti häpeällisenä. Väkivallan uhriksi joutuminen on ristiriidassa perinteisen mieskuvan kanssa, jota leimaavat vahvuus, pärjääminen ja aktiivisuus. Kuitenkin Miessakkien kyselytutkimukseen vastanneista miehistä valtaosa oli sitä mieltä, että keskusteluun ammattilaisen kanssa olisi ollut tarvetta.

Ahdistavat mielikuvat voivat vaivata

Väkivallan uhriksi joutuminen voi olla traumaattinen kokemus. Mies voi kokea toistuvasti ahdistavia mielikuvia tai painajaisia, jotka liittyvät väkivaltatilanteisiin.

Väkivallan kokija saattaa pyrkiä välttelemään tapahtumiin liittyviä ajatuksia ja tunteita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi väistelemällä väkivallan tapahtumapaikkoja tai yrittämällä pitää ajatuksia loitolla tekemällä rankasti töitä, liikkumalla ylenpalttisesti tai käyttämällä päihteitä.

Käsitys itsestä muuttuu kielteiseksi

Väkivallan kokijalle on tyypillistä, että hänen käsityksensä itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta voivat muuttua kielteisiksi. Oma mieliala voi muuttua aikaisempaa pelokkaammaksi, ahdistuneemmaksi tai masentuneemmaksi. Miehen voi olla vaikea luottaa, että uusi parisuhde voisi olla turvallinen.

Ylivireys saattaa vaivata

Väkivallan kokijan yleinen vireystila voi olla joko ylivirittynyt tai alivireinen. Vireystilaan vaikuttaa autonominen hermosto, joka reagoi ylivireästi ärsykkeisiin. Käyttäytymisen tasolla tämä tila voi näkyä esimerkiksi ärtyneisyytenä, unettomuutena tai pelokkuutena.

Alivireys näkyy lamaantuneisuutena

Alivireys puolestaan näkyy esimerkiksi turtuneisuutena, lamaantuneisuutena tai kyvyttömyytenä puhua väkivaltakokemuksesta. Moni kokee tässä tilassa, etteivät he voi vaikuttaa omaan tilanteeseensa juuri millään tavalla. Tämä kuitenkin pitää harvoin tai ei koskaan paikkaansa.


Sivusto toistaa videoita YouTubesta. Videot näkyvät vain, jos hyväksyt Hyvä kysymys -sivuston markkinointievästeet. Pääset muokkaamaan evästesuostumustasi tästä linkistä avautuvalla sivulla. Valitse sivun keskikohdasta tekstilinkki Muokkaa hyväksyntääsi ja rastita avautuvasta näkymästä Markkinointievästeet. Klikkaa sitten Salli valitut evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

Pohdintakysymyksiä:

  1. Moni väkivaltaa kokenut tuntee, että oma itsearvostus on jopa romahtanut väkivallan seurauksena. Mikä sen aiheuttaa?
  2. Miksi parisuhteessa koettu väkivalta tuntuu miehestä erityisen häpeälliseltä asialta?
  3. Jos olet kokenut väkivaltaa, oletko huomannut itsessäsi joitain haitallisia oireita, jotka voisivat johtua väkivallasta?

Lisätietoa:

Miessakit ovat selvittäneet miesten kokema väkivaltaa. He ovat kokeneet väkivallan haavoittavana.
Lisätietoja Miessakkien verkkosivujen Väkivaltaa Kokeneet Miehet -raporttien osiosta.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...