Siirry sisältöön
Tämä jakso käsittelee niitä tapoja, joilla voi omalta osaltaan pyrkiä ehkäisemään parisuhdeväkivaltaa.

Rajojen asettaminen

Puolisolle on hyvä kertoa suhteen alusta alkaen, jos hänen käytös, huumori tai sanomiset ovat epäsopivia tai loukkaavia.

Suhteen alussa rakastumisen tunne voi estää näkemästä kumppanin huonoja puolia tai käytöstä. Tuolloin tulee myös helpommin hyväksyttyä uudelta puolisolta jotain sellaista, mitä ei muilta hyväksyisi. Mikäli itselle tai läheisille haitallisista sanomisista tai teoista ei anna alusta alkaen selkeää palautetta, voi rajojen asettaminen myöhemmin olla vaikeampaa. Vallitsevaan tilanteeseen totutaan yllättävän nopeasti, oli se millainen tahansa.

Jokaisen sietokyvyllä on rajat

Mikäli tulee loukatuksi, eikä puolustaudu ja tee loukkaajaa tietoiseksi tapahtuneesta, negatiiviset tunteet kasaantuvat. Käsittelemättömät tuntee alkavat nakertaa hyvinvointia. Voi myös käydä niin, että provosoituu lopulta niin paljon, että hyökkää puolisoa vastaan. Sortuu käyttämään henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

Omat tarpeet on hyvä tiedostaa

On tärkeä pohtia ja tulla tietoiseksi, mitä hyvään parisuhteeseen tarvitaan. Ollessaan tietoinen omista tarpeista, on helpompi alkaa toteuttaa toivomansa näköistä elämää. Omat toiveet ja näkemykset hyvästä parisuhteesta kannattaa kertoa myös puolisolle. Avoin ja selkeä kommunikaatio niin haluissa, toiveissa kuin ongelmissa auttaa pitämään suhteen kunnossa.

Oletusten varaan ei kannata laskea. Kukaan ei voi tietää asioita ilman auki puhumista. Puolisolle on tärkeä kertoa millainen käytös ei omasta mielestä ole sopivaa. Tärkeää on pitää huolta myös siitä, että arvioi jatkuvasti myös oman käytöksen sopivuutta.

Kaikissa parisuhteissa on toisinaan riitaa. Anteeksi on hyvä pyytää, kun se on tarpeen. Sitä ei kannata tehdä vain miellyttääkseen kumppania. Mikäli näin tekee toistuvasti, elintila pienenee ja joutuu potemaan turhaa syyllisyyttä.

Parisuhteissa, joissa esiintyy henkistä väkivaltaa, riitoja ei usein saada sovituksi. Mikäli sovitaan, anteeksipyytäjä ja riidan liennyttäjä saattaakin usein olla juuri väkivaltaa kokevat osapuoli. Pahimmassa tapauksessa väkivaltaa käyttävä puoliso pyytää anteeksi vain, jos väkivallasta on jäänyt havaittavat jäljet, tai kun muut ihmiset ovat todistaneet tilannetta. Äärimmäisissä tapauksiossa väkivaltaa käyttävä puoliso saattaa esittää katuvaa ja pyrkiä hyvittelemään tapahtunutta. Lupauksia avun hakemisesta ja väkivallan loppumisesta voi myös sadella.

Jo kertaalleen sovittuihin riitoihin ei ole hyvä palata uusien riitojen yhteydessä. Yksi toimivan parisuhteen perusneuvo on; älä koskaan sano, minähän sanoin.

Parisuhteessa molemmat ovat vastuussa omista tunteista ja varsinkin niiden vallassa tehdyistä teoista. Kumpikin kantaa vastuun omasta käytöksestään ja tarvittavasta muutoksesta. Kumppanin esittämät jatkuvat muutosvaatimukset voivat olla merkki valtakamppailusta.

Itsearvostus kuuluu asiaan

Parisuhteessa on kaksi ihmistä omine arvoineen, toiveineen ja haluineen. Joskus esimerkiksi lapsuudenperheen tai edellisen suhteen omien arvojen vastainen toiminta seuraa uuteen parisuhteeseen.

Mikäli tavat, toiveet ja halut ovat omien arvojen mukaisia, niistä on hyvä pitää kiinni, vaikka puoliso olisi eri mieltä. Turha myötäily ja mukautuminen vähentää liikkumavaraa. Jatkuva myötäily ja muiden mielipiteiden mukaan eläminen rikkoo sisäisiä rajoja. Toimiessaan vasten omia arvoja voi alkaa potea syyllisyyttä. Syyllisyys jättää ikkunan auki hyväksikäyttäjälle.

Ollessaan tietoinen omista arvoista on kykenevämpi toimimaan niiden mukaan. Tekemällä kumppani tietoiseksi siitä, mikä on oma mielekäs tapa elää, tukee parhaiten myös hänen muutosprosessiansa. Muista kuitenkin, vain itseään voi muuttaa. Pyrkimys muuttaa muita voi olla vallankäyttöä ja manipulointia.

Vaikeista asioista voi oppia puhumaan

Erimielisyydet kuuluvat parisuhteeseen. Asioista voidaan olla eri mieltä ja silti tulla hyvin toimeen keskenään. Molemmat ovat vastuussa kompromissin rakentamisesta. Molemmat joustavat tarpeen mukaan. Joskus pitää tehdä asioita, jotka eivät ole itselle niin mielekkäitä. Mikäli puoliso ei koskaan tule vastaan ja ole kykenevä kompromisseihin, on hyvä tehdä hänet tietoiseksi tilanteesta.

Mikäli puoliso ei innostu jostain ehdotuksesta, ei ole syytä ajatella sen aina johtuvan itsestä. On hyvä keskustella, miksi hän ajattelee niin kuin ajattelee. Ihmissuhteissa ei ole järkevää laskea oletusten varaan.

Kysymällä saa lisää tietoa

Puolison ollessa eri mieltä, kannattaa kysyä lisää ja olla kiinnostunut hänen näkemyksistään ja toiveistaan. Mikäli hänen tapansa ja toimintansa eivät ole itselle sopivia, kumppani kannattaa tehdä tietoiseksi, miksi ei halua toimia hänen toivomallaan tavalla. Tämän jälkeen voi esittää, mikä on omasta mielestä järkevin tapa asian ratkaisemiseksi. Asioiden ratkaisemiseen on useimmiten olemassa monia tapoja. Parisuhteessa molemmat joustavat. Mikäli ei jousteta, tai jälkikäteen saa kuulla piikittelyä, on suhde muuttunut valtapeliksi.

Mikäli väkivaltaa jo ilmenee

Mikäli puoliso käyttää väkivaltaa itseä tai perheenjäseniä kohtaan, tapahtuneet on hyvä kirjata ylös. Väkivaltaa käyttävä ihminen kieltää usein tekonsa. Hän on tyypillisesti myös taitava manipuloimaan ja tekemään muista syyllisiä tekoihinsa.

Tiedot voivat olla hyödyllisiä myöhemmin. Väkivaltaa käyttävä ihminen on pahimmillaan usein taitava hämmentämään ja sekoittamaan muiden mieliä. Siksi oman mielenterveyden ja oikeusturvan vuoksi asioita voi olla hyvä kirjata ylös.


Sivusto toistaa videoita YouTubesta. Videot näkyvät vain, jos hyväksyt Hyvä kysymys -sivuston markkinointievästeet. Pääset muokkaamaan evästesuostumustasi tästä linkistä avautuvalla sivulla. Valitse sivun keskikohdasta tekstilinkki Muokkaa hyväksyntääsi ja rastita avautuvasta näkymästä Markkinointievästeet. Klikkaa sitten Salli valitut evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

Pohdintakysymyksiä:

  1. Mikäli mukaudut helposti muiden toiveisiin, pohdi, miksi tyydyt elämään jonkun toisen arvojen mukaista elämää?
  2. Osaatko kertoa, jos jokin asia ei sinua miellytä?
  3. Saako teillä olla asioista erimieltä?
  4. Koetko riittäväsi puolisollesi?
  5. Pitääkö sinun ansaita rakkaus ja positiiviset kommentit?

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...