Siirry sisältöön
Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Auttamismalleina toimivat viiden käyntikerran yksilötyöskentely ja kymmenen kerran ohjattu vertaisryhmä.

Työskentely perustuu luottamukseen

Miessakeissa painotetaan hyvää työskentelysuhdetta ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Luottamus syntyy, kun mies pääsee puhumaan ja löytää ymmärtävän kuulijan usein pitkään piilossa olleelle väkivaltaongelmalle.

Keskustelun tavoitteista sovitaan yhdessä

Suhteen synnyttyä on tärkeää sopia mahdollisimman konkreettisista työskentelyn tavoitteista, joihin molemmat osapuolet voivat sitoutua. Lyhyessä työskentelyssä keskitytään yhteen tai kahteen ongelmaan, joihin pyritään saamaan helpotusta. Keskeistä on myös auttaa miestä havainnoimaan uudella tavalla omaa tilannettaan, jotta hän voi alkaa tehdä uudenlaisia ratkaisuja.

Auttamismalli rakentuu väljästi seuraavasti käyntikertojen mukaan:

1. käyntikerta: Väkivallan tunnistaminen.

Ensimmäisellä kerralla keskitytään luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentamiseen työntekijän ja asiakkaan välillä. Työntekijä nimeää väkivallan ja työskentelylle asetetaan yhdessä tavoitteet. Työntekijä kertoo trauman ja stressin vaikutuksista normalisoiden näin oirehdintaa. Ongelmaa hahmotetaan perhe ja läheiset huomioiden. Työntekijän vähimmäistavoitteena on saada asiakas tunnistamaan väkivalta ja auttaa häntä suojaamaan itsensä ja perheensä.

2. käyntikerta: Itsehavainnoinnin käynnistäminen.

Työntekijä tukee asiakkaan itsehavainnointia. Yhdessä asetettuja tavoitteita täsmennetään. Asiakkaan omien reagointitapojen havainnointi käynnistyy. Etsitään sopivia ahdistukseen ja muiden psyykkisten oireiden helpottamisen tapoja ja harjoitellaan niitä. Asiakas oppii tunnistamaan omaa aggressiotaan. Työntekijän tavoitteena on varmistua, että asiakas oppii tunnistamaan stressireaktion.

3. käyntikerta: Oman toimijuuden tunnistaminen.

Työskentelyssä tunnistetaan ja työstetään tunteita. Siinä etsitään toimimattomia ajatus- ja käyttäytymismalleja ja etsitään korvaavia malleja sekä harjoitellaan uusia. Työntekijän tavoitteena on varmistaa, että asiakkaalle syntyy realistinen käsitys siitä, mihin hän voi vaikuttaa.

4. käyntikerta: Oman toimijuuden vahvistaminen.

Työskentelyssä muotoillaan uudelleen ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja sekä vahvistetaan toimivia malleja. Työntekijän tavoite on vahvistaa asiakkaan jämäkkyyttä ja tervettä itsetuntoa.

5. käyntikerta: Työskentelyn lopettaminen.

Viimeisellä kerralla tarkastellaan sitä, miten tavoitteet on saavutettu. Tutkitaan myös muutosten esteitä. Samalla laaditaan jatkosuunnitelma ja arvioidaan myös perheen tukitoiminen tarve sekä sovitaan seurannasta. Työntekijän tavoitteena on varmistaa, että asiakas kykenee hakemaan apua, jos oirehtiminen tai väkivalta jatkuvat.

Omat tarpeet täsmentyvät työskentelyssä

Työskentelyn läpileikkaavana teeman on auttaa miestä siirtymään uhrin asemasta enemmän omaan toimijuuteen. Teemoja ovat muun muassa väkivallan tunnistaminen, itsehavainnointi, itsetunnon ja jämäkkyyden vahvistaminen, omien ajatusten, tunteiden ja toimintamallien tunnistaminen sekä omien tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen ja hyväksyminen.

Onnistuneen työskentelyn seurauksena:

  • Mies tunnistaa kokemansa väkivallan ja pystyy suojaamaan itseään ja perhettään.
  • Mies oppii tunnistamaan stressireaktion.
  • Asiakkaalle syntyy realistinen käsitys siitä, mihin hän voi vaikuttaa.
  • Miehen jämäkkyys ja terve itsetunto vahvistuvat.
  • Asiakas kykenee hakemaan apua, jos oirehdinta tai väkivalta jatkuvat.


Sivusto toistaa videoita YouTubesta. Videot näkyvät vain, jos hyväksyt Hyvä kysymys -sivuston markkinointievästeet. Pääset muokkaamaan evästesuostumustasi tästä linkistä avautuvalla sivulla. Valitse sivun keskikohdasta tekstilinkki Muokkaa hyväksyntääsi ja rastita avautuvasta näkymästä Markkinointievästeet. Klikkaa sitten Salli valitut evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

Pohdintakysymyksiä:

  1. Miten voidaan varmistua, ettei väkivalta ei enää toistu?
  2. Miehet hakeutuvat varsin myöhään keskusteluavun piiriin. Mieti, miksi näin on.

Lisätietoa:

Miessakkeihin voi ottaa yhteyttä Väkivaltaa Kokeneet Miehet -nettilomakkeella.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...