Siirry sisältöön
Tässä osassa kerrotaan miesten kokemasta väkivallasta ilmiönä. Miesten kokema väkivalta on yleinen, mutta vähän tunnettu ilmiö.

Väkivaltaa käyttävä pyrkii omaan tavoitteeseensa

Väkivalta on yksisuuntaista vaikuttamista toiseen. Väkivaltaa käyttävä pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa toista vahingoittamalla. Väkivalta voi olla sekä tietoinen että vähemmän tiedostettu toimintatapa.

Miehet paitsi tekevät myös kokevat paljon väkivaltaa. Yli puolet suomalaisista miehistä on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa 15 vuotta täytettyään. Yleisimmin erityisesti nuorehkot miehet joutuvat tuntemattoman tekemän väkivallan kohteeksi. Miehet kertovat kokemastaan väkivallasta viranomaisille tai muille tahoille naisia harvemmin.

Kolmannes poliisin tietoon tulleista uhreista on miehiä

Vaikka parisuhteessa tapahtuva väkivalta mielletään usein miesten tekemäksi ja naisten kokemaksi, miesten kokema väkivalta on yleistä myös parisuhteessa. Poliisin tietoon tulleesta parisuhdeväkivallasta noin kolmannes kohdistuu miehiin.

Miesten kokemasta väkivallasta on puhuttu varsin vähän, mutta tilanne on muuttumassa. Miehet ovat paremmin tietoisia ilmiöstä ja osaavat hakea apua omaan tilanteeseensa. Suomalaisissa kyselytutkimuksissa ilmenee, että vielä kuitenkin ainoastaan 3–4 prosenttia miehistä on ilmoittanut kokemastaan väkivallasta poliisille. Naisten kohdalla luku on kymmenen prosenttia.

Törkeissä tapauksissa väkivalta jakaantuu tasan

Tapon yrityksissä ja törkeissä pahoinpitelyissä sukupuolten välistä eroa ei juurikaan ole. Lievemmissä rikosmuodoissa miesten osuus uhreista vähenee merkittävästi. Mitä nuorempiin ikäluokkiin mennään, sitä tasaisemmin väkivallan kokeminen jakaantuu sukupuolten välille.

Naisten miehiin kohdistama parisuhdeväkivalta on yleisempää niissä maissa, joissa sukupuolten väliset tasa-arvoerot ovat pienempiä. Maissa, joissa naisten asema on huonompi, heihin kohdistuu enemmän väkivaltaa ja siihen suhtaudutaan sallivammin.

Pohdintakysymyksiä:

1. Miesten kokema väkivalta on yleistä. Miksi siitä tunnutaan puhuvan varsin vähän julkisuudessa?
2. Miksi miehet raportoivat niin vähän kokemastaan väkivallasta?

Lisätietoa:

Miessakit on julkaissut selitysvideot miesten kokemasta väkivallasta ja Miessakkien auttamismallista. Lyhyet videot avautuvat linkeistä:

Sivun kansikuva: Juha Kalaoja / Visualfinland.com

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten tukea lasta, jonka sisarus on huostaanotettu?

Huostaanotto on kriisi koko perheelle, myös sijoitetulle lapselle ja hänen kotiin jääville sisaruksille. Sisaruksille voi muodostua huostaanottoon...

Lapsen huostaanotto on kriisi koko perheelle

Lapsen huostaanotto aiheuttaa perheessä lähes poikkeuksetta kriisin. Huostaanotto on kriisi, vaikka sitä olisi yhdessä lastensuojelun...

Miesten kokema parisuhdeväkivalta (Miessakit ry)

Tämä verkkokurssi sisältää tietoa miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta. Kurssissa kerrotaan myös, miten väkivaltaa kokeneet miehet voivat...