Siirry sisältöön
Tässä osassa kerrotaan miesten kokemasta väkivallasta ilmiönä. Miesten kokema väkivalta on yleinen, mutta vähän tunnettu ilmiö.

Väkivaltaa käyttävä pyrkii omaan tavoitteeseensa

Väkivalta on yksisuuntaista vaikuttamista toiseen. Väkivaltaa käyttävä pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa toista vahingoittamalla. Väkivalta voi olla sekä tietoinen että vähemmän tiedostettu toimintatapa.

Miehet paitsi tekevät myös kokevat paljon väkivaltaa. Yli puolet suomalaisista miehistä on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa 15 vuotta täytettyään. Yleisimmin erityisesti nuorehkot miehet joutuvat tuntemattoman tekemän väkivallan kohteeksi. Miehet kertovat kokemastaan väkivallasta viranomaisille tai muille tahoille naisia harvemmin.

Kolmannes poliisin tietoon tulleista uhreista on miehiä

Vaikka parisuhteessa tapahtuva väkivalta mielletään usein miesten tekemäksi ja naisten kokemaksi, miesten kokema väkivalta on yleistä myös parisuhteessa. Poliisin tietoon tulleesta parisuhdeväkivallasta noin kolmannes kohdistuu miehiin.

Miesten kokemasta väkivallasta on puhuttu varsin vähän, mutta tilanne on muuttumassa. Miehet ovat paremmin tietoisia ilmiöstä ja osaavat hakea apua omaan tilanteeseensa. Suomalaisissa kyselytutkimuksissa ilmenee, että vielä kuitenkin ainoastaan 3–4 prosenttia miehistä on ilmoittanut kokemastaan väkivallasta poliisille. Naisten kohdalla luku on kymmenen prosenttia.

Törkeissä tapauksissa väkivalta jakaantuu tasan

Tapon yrityksissä ja törkeissä pahoinpitelyissä sukupuolten välistä eroa ei juurikaan ole. Lievemmissä rikosmuodoissa miesten osuus uhreista vähenee merkittävästi. Mitä nuorempiin ikäluokkiin mennään, sitä tasaisemmin väkivallan kokeminen jakaantuu sukupuolten välille.

Naisten miehiin kohdistama parisuhdeväkivalta on yleisempää niissä maissa, joissa sukupuolten väliset tasa-arvoerot ovat pienempiä. Maissa, joissa naisten asema on huonompi, heihin kohdistuu enemmän väkivaltaa ja siihen suhtaudutaan sallivammin.

Pohdintakysymyksiä:

1. Miesten kokema väkivalta on yleistä. Miksi siitä tunnutaan puhuvan varsin vähän julkisuudessa?
2. Miksi miehet raportoivat niin vähän kokemastaan väkivallasta?

Lisätietoa:

Miessakit on julkaissut selitysvideot miesten kokemasta väkivallasta ja Miessakkien auttamismallista. Lyhyet videot avautuvat linkeistä:

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Erochat sateenkaari-ihmisille

Harkitsetko eroa? Oletko erotilanteen keskellä? Chatissa voit keskustella perheterapeutin kanssa eroon liittyvistä pohdinnoista.

Sinulle, jonka kumppani on ollut uskoton

Uskottomuus aiheuttaa usein kriisin parisuhteeseen. Silloin on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Asian käsittely joko yksin...

Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen chatissa

Kurssista saat tietoa itsetuhoisuudesta kärsivän nuoren kohtaamisesta chatissa. Pääset myös itse kokeilemaan osaamistasi itsetuhoisen nuoren...