Siirry sisältöön

Mihin voi ottaa yhteyttä, kun on kokenut väkivaltaa?

Julkaistu 18.03.2021 - Tuottanut Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta , Miessakit ry
On olemassa useita tahoja, jotka auttavat väkivaltaa kokeneita miehiä.

Luotetut ystävät

Jos on joutunut kokemaan väkivaltaa, ei kannata jäädä asian kanssa yksin. On hyvä kertoa siitä jollekin sellaiselle henkilölle, johon voi luottaa. Se voi olla ensimmäinen askel, jonka jälkeen voi tunnistaa kokeneensa väkivaltaa ja tehdä tilanteen edellyttämiä toimenpiteitä.

Miessakit

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan verkkosivut

Poliisi

Kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisille mahdollisimman pian. Sen voi tehdä joko paikan päällä poliisipartiolle tai myöhemmin poliisiasemalla.

Poliisin verkkosivut

Lääkäri

Kannattaa hakeutua lääkäriin aina, vaikka vammat eivät vaatisikaan lääkärin hoitoa. On tärkeää, että lääkäri toteaa lievätkin ruhjeet ja mustelmat. Lääkärille kerrotaan, kuka vammat on aiheuttanut ja milloin. Lääkärintodistus on tärkeä todiste myöhemmin, jos tehdään rikosilmoitus.

Turvakoti

Turvakotiin voi aina hakeutua, jos väkivallan uhka kasvaa perheessä. Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Liiton 30 jäsenyhdistystä toimivat ympäri Suomea.

Ensi- ja turvakotien liiton kotisivut

Lastensuojelu

Jos oma tai kumppanin käyttäytyminen huolestuttaa itseä tai aiheuttaa pelkoa perheen muissa jäsenissä, on syytä hankkia apua. Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista. Virka-aikana voi ottaa yhteyttä oman alueen päivystävään lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Neuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsen terveys ja tukea vanhempia, jotta lapsella olisi hyvät edellytykset terveeseen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Lastenneuvolassa seurataan ja tutkitaan lapsen kasvua ja kehitystä, keskustellaan perheen terveystottumuksista sekä perhettä mahdollisesti askarruttavista kysymyksistä. Kriisitilanteista kannattaa keskustella neuvolassa.

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Jos on joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai joutunut rikoksen todistajaksi, voi saada tukea Rikosuhripäivystyksestä. Sen tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Rikosuhripäivystyksen kotisivut

Parisuhdeneuvonta

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voit hakeutua, vaikka et olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Asiakkaita palvellaan usein myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kirkon perheneuvonnan verkkosivut

Myös kunnat järjestävät maksutonta pariterapiaa.

Maria Akatemia

Maria Akatemia auttaa naista, joka pelkää käyttävänsä tai on jo käyttänyt väkivaltaa. Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä.

Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön verkkosivut

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Sovittelu on vaihtoehtoinen tai rinnakkainen tapa käsitellä rikosasiaa suhteessa perinteiseen tuomioistuinkäsittelyyn. Se edellyttää osapuolten henkilökohtaista ja vapaaehtoista suostumusta.

Käräjäoikeus

Jos pelkää turvallisuuden puolesta, on mahdollista hakea oman itsen ja lasten suojaksi lähestymiskieltoa sille, joka uhkaa. Lähestymiskielto tarkoittaa, että hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta yhteyttä. Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta, kirjallisesti tai suullisesti. Lähestymiskielto voi hakea myös perheensisäisenä, jolloin kieltoon määrätyn henkilön on poistuttava yhteisestä asunnosta eikä hän saa palata sinne.

Lisätietoa:

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...