Siirry sisältöön
Väkivalta on vuorovaikutusta tuhoavaa yksipuoleista toiseen vaikuttamista. Tämä osio käsittelee väkivallan ja toiset ihmiset huomioivan vuorovaikutuksen eroavaisuuksia.

Väkivalta  

Väkivalta on yksisuuntaista vaikuttamista toiseen, väkivaltaa käyttänyt pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa toista vahingoittamalla. Usein väkivallan käytön taustalla on monia samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä. Väkivallan lisäksi ihmissuhteen positiivisen kehityksen kannalta keskeisiä ovat väkivallantekijän kyvyt myönteiseen yhteenliittymiseen.

Käsitykset miehen ja naisen roolista ja siitä miten muiden odotetaan suhtautuvan itseen vaihtelevat paljonkin. Yksilöiden välille voi syntyä väkivallan käyttöön päätyviä ristiriitatilanteita, varsinkin jos käsitykset sukupuolirooleista poikkeavat paljon toisistaan. Sama pätee lapsiin suhtautumiseen, ääripäänä väkivallan hyväksyminen kasvatuskeinona.

Ulkoisten stressitekijöiden vaikutus väkivallankäytön laukaisijana 

Lisääntynyt stressi voi heikentää aggression hallintaa. Yksittäisen väkivaltaisen teon taustalla voi olla monia stressiä aiheuttavia tekijöitä, jotka voivat liittyä työhön, ihmissuhteisiin, terveyteen, talouteen tai läheisten huoliin, joita on vaikea ratkaista nopeasti.

Vaikeasti kohdattavan tunteen käsittely väkivaltaisella reaktiolla 

Pettymyksen tai loukkaantumisen tunne ja sitä seuraava suuttuminen ja sanallinen satuttaminen on tyypillinen esimerkki vaikean tunnekokemuksen käsittelystä väkivallan avulla.

Välitön suuttuminen ja toisen sanallinen loukkaaminen vaimentaa loukkaantumisen tunnetta.  Vastaanottajan kannalta loukkaaminen on verbaalista väkivaltaa.  

Toisen alistaminen ja kontrollointi oman mielen tasapainon ylläpitämiseksi pysyvänä toimintatapana  

Tarve kontrolloida ja alistaa läheisiä toistuvasti motivoituu kontrolloijan tunne-elämästä. Oman psyykkisen tasapainon ylläpitäminen toteutetaan toiminnallisesti kohdistamalla läheisiin arvostelua, rajoittamista, loukkaamista, uhkailua ja muita tarkoitukseen sopivia keinoja. Kontrolloinnin ja alistamisen toimintatavoista luopumiseen tarvitaan tekijän vahvaa motivaatiota ja pitkäjännitteistä hoitoa. 

Empaattinen suhtautuminen toiseen 

Empaattinen suhtautuminen toiseen on väkivallan käytölle vastakkainen tapa toimia. Omat tunteet ja ajatukset pyritään ilmaisemaan niin, että ne olisivat toiselle helposti vastaanotettavassa muodossa.

Toisen tunteiden ja ajatusten ilmaisut pyritään vastaanottamaan niin, että ajatellaan viestiä toisen näkökulmasta ja otetaan tunteet vastaan hänen kokemuksenaan.

Ristiriidan olemassaolon hyväksyminen 

Erilaisesta tunnekokemuksesta ja ajattelusta aiheutuvan ristiriidan kieltämisen tarve liittyy usein vaikeuteen hyväksyä toisen erillistä, itsenäistä tapaa kokea ja ilmaista itseään. 

Tietoisuus omista tunnekokemuksista ja ajattelusta 

Omien tunteiden, mielikuvien ja ajatusten tunnistaminen ja hyväksyminen erillisenä omana kokemuksena on edellytys itseä ja toista ymmärtävälle kohtaamiselle. Jokainen on vastuussa omista tunteistaan ja teoistaan ja myös niiden säätelystä.

Tunteiden ja ajatusten ilmaiseminen toinen huomioiden 

Mikäli haluamme toisen vastaanottavan viestimme, meidän tulisi ottaa toisen tunnetila ja ajattelu huomioon. Olemme usein eri mieltä asioista ja niillä on toisille suurempi merkitys kuin toiselle. Vastavuoroisessa keskustelussa ristiriita hyväksytään ja silti puhutaan ja yritetään ymmärtää toisen kokemuksia ja näkemyksiä.


Sivusto toistaa videoita YouTubesta. Videot näkyvät vain, jos hyväksyt Hyvä kysymys -sivuston markkinointievästeet. Pääset muokkaamaan evästesuostumustasi tästä linkistä avautuvalla sivulla. Valitse sivun keskikohdasta tekstilinkki Muokkaa hyväksyntääsi ja rastita avautuvasta näkymästä Markkinointievästeet. Klikkaa sitten Salli valitut evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

Pohdintatehtävät 

  1. Tarkastele miten toimit, kun läheisesi tekee jotain mistä et pidä. Kerrotko hänelle miltä sinusta tuntuu hänen näin toimiessa? Muuttuuko käyttäytymisesi toista kohtaan vihamielisemmäksi? Oletko taipuvainen odottamaan kumppanilta tunteidesi mukaisesti toimimista, vai näetkö muutostarpeen itsessäsi? Missä tilanteissa toinen ratkaisutapa tuntuisi oikeammalta?
  2. Miten näet miehen roolin perheessä? Minkälaisia miehen mallin tai malleja olet saanut elämässäsi seurata? Mitä hyviä ja huonoja puolia asiassa on?
  3. Onko läheisissä suhteissasi tilaa erilaisille mielipiteille, ilman että se loukkaisi sinua tai jotain toista? Liittyykö se vain tiettyihin asioihin, vai pitääkö aina löytyä konsensus? Missä asioissa olisi erityisen tärkeää hyväksyä erilaiset näkökulmat tai mielipiteet.

 

Kurssin on kehittänyt Lyömätön Linja, joka on Miessakit ry:n lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Lisätietoja: https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Maksutonta neuvontaa kahden kulttuurin pareille ja perheille

Familian pari- ja perheneuvonta on kahden kulttuurin pareille ja perheille tarkoitettua lyhytkestoista keskusteluapua ja vertaistukea huolta...

Kun selviytyjän syyllisyys ei hellitä

Sodan jaloista pelastunut voi huokaista päästessään turvaan maahan, jossa vallitsee rauha. Paosta on suoriuduttu, eikä räjähdysten ääniä...