Siirry sisältöön
Väkivallattomuutta tukevat muutokset vaihtelevat yksilöittäin. Yksilön ja parisuhteen ominaisuudet määrittelevät ensisijaiset tavoitteet, joita kohti tulee pyrkiä.

Tässä osiossa kerrotaan väkivallattomuutta tukevista taidoista ja niiden kehittämisestä. Väkivallattomuutta tukevat tavoitteet auttavat yksilöä hyvällä tavalla joustamaan, selviytymään ja palautumaan haastavista ja vaikeista tilanteista. Avun hakeminen henkilökohtaisiin ongelmiin parantaa omaa hyvinvointia ja vähentää riskiä käyttäytyä väkivaltaisesti. Ensimmäinen väkivallattomuutta palveleva tavoite on väkivallan uusiutumisen riskin ja siihen liittyvien pelkojen poistaminen. 

Turvallisuus on edellytys ongelmienratkaisulle 

Parisuhteessa, jossa lähisuhdeväkivaltaa on jo esiintynyt, on ensisijaista väkivaltaisen ja kaltoinkohtelevan käyttäytymisen lopettaminen. Väkivallan uhka estää usein myös muiden oleellisten asioiden ratkaisemista, sillä pelko ja stressireaktiot voivat haitata yhden tai useamman osapuolen kykyä ajatella selkeästi, omat ja toisen tunteet huomioiden. Lähisuhdeväkivalta voi johtaa puhumattomuuteen, etäännyttää perheenjäseniä toisistaan ja lisätä näkemyseroja heidän välillään. Tunteiden sanoittaminen ja keinojen etsiminen parempaan itseilmaisuun lisää turvallisuutta ja vähentää lähisuhdeväkivallan riskiä. 

Tavoitteena tunteiden sanoittaminen ja vastavuoroinen keskustelu 

Väkivaltariskiä vähentäviä tavoitteita voidaan alkaa pohtia sen jälkeen, kun akuutti väkivallan uhka on poistunut. Väkivaltaan aikaisemmin turvautuneen henkilön on tärkeä oppia mm. rakentamaan terveitä vastavuoroisia ihmissuhteita, eikä käyttää toisia omien tunteiden säätelyn apuvälineenä. Terveet vastavuoroiset ihmissuhteet pohjautuvat tasavertaisuuteen ja toisen henkilön ainutlaatuisen minuuden arvostamiseen ja kunnioittamiseen. 

Väkivallattomuutta tukevia tavoitteita ovat terveiden ihmissuhteiden rakentamisen kannalta keskeiset ominaisuudet ja taidot. Näitä ovat mm. oman autonomian ja itsetunnon vahvistaminen, empaattinen toisten huomioiminen sekä omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden ilmaiseminen rakentavalla ja läheisyyttä lisäävällä tavalla. 

Väkivallattomuutta palvelevat tavoitteet ovat yksilöllisiä 

Väkivallan käytön lopettaminen vaatii konkreettisia muutoksia käyttäytymisessä. Kaikilla ihmisillä on tarve ymmärtää syitä omalle käyttäytymiselleen, koska itseymmärrys lisää eheyden ja toimijuuden kokemusta. Edellytyksenä on oman rajallisuuden ja haavoittuvuuden tunnistaminen ja ilmaiseminen. Itseymmärryksen kehittäminen vaatii huomion kiinnittämistä siihen, kuinka häpeä, ylpeys, loukkaantuminen tai pettymys, sekä tavat käsitellä näitä vaikeita tunteita, voivat vahingoittaa omaa elämää ja ihmissuhteita. 

Väkivallan käyttöön liittyy yksilöllisiä altistavia tekijöitä, jotka täytyy ensin selvittää. Väkivallan uusiutumisen riskiä vähentävät konkreettiset tavoitteet vaihtelevat yksilöittäin. Seuraavana esimerkkejä yleisimmistä väkivallattomuutta tukevista tavoitteista. 

Tutkimuskirjallisuudessa toistuvia väkivallattomuutta palvelevia tavoitteita 

Liiallisen kuormittuneisuuden hallinta 

Tutkimukset kertovat stressin ja kuormittuneisuuden ennustavan sekä välitöntä että pitkäaikaista väkivaltariskiä. 

 • Ongelmallinen sosiaalinen ympäristö 
 • Matala tulotaso ja työttömyys 
 • Parisuhteen ristiriidat 
 • Toimimaton tai kaltoinkohteleva perheympäristö 

Ulkoisten kuormittavien tekijöiden hallintaa tukee ongelmia aiheuttavan ympäristön välttäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä kyky hallita stressitekijöiden määrää ja vaikutusta. 

Sisäinen kuormitus liittyy henkilön yksilölliseen tapaan nähdä ulkoiset tapahtumat. Ahdistuksen hallinnan ja rentoutumistaitojen opettelu vähentää sisäistä kuormitusta. Tavoitteena on ymmärtää miten aikaisemmat kokemukset saattavat vääristää tilanteen havaitsemista.  

Väkivaltaisten toimintamallien tunnistaminen ja väkivallattomien toimintamallien vahvistaminen 

 • Mustasukkaisuuteen liittyvien toimintatapojen muuttaminen 
 • Toisten pelkoreaktiota hyväksikäyttävien tapojen muuttaminen 
 • Kostamisen tarpeen tai taipumuksen välttäminen  
 • Ymmärtää omat epärealistiset uskomukset kyvystä tulkita toisen mielentiloja 

 Sosiaalisuutta edistävien taitojen vahvistaminen 

 • Tasapaino itsen ja toisten huomioimisen välillä 
 • Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 
 • Positiivissävytteinen kuva itsestä ja muista ihmisistä 
 • Tasa-arvoiset päätöksentekomallit 
 • Konfliktien ratkaisuun motivoituminen 
 • Omien, kumppanin ja suhteen tarpeiden tunnistaminen 
 • Itsetietoisuuden lisääminen 
 • Empatia 
 • Tunteiden ja etenkin vihan säätely 
 • Kommunikaatio- ja konfliktienratkaisutaidot 

Tunne-elämän vaikeuksista ja traumakokemuksista selviytyminen  

 • Sopeutuminen elämäntilanteen muutoksiin 
 • Häpeän ja kiintymyssuhdekokemusten käsittely 
 • Omien uhrikokemusten hoitaminen  
 • Lapsuuden perheessä sisäistettyjen haitallisten toimintamallien muuttaminen 

Mielenterveyden häiriöt 

 • Asianmukainen psykiatrinen hoito lähisuhdeväkivaltaongelman hoidon tukena. Esimerkkeinä vakava masennus, bipolaarihäiriö ja vakavat persoonallisuushäiriöt  

Päihdeongelmat ja muut riippuvuudet  

 • Asianmukainen päihdehoito 
 • Päihteiden haitallisen käytön välttäminen 
 • Riippuvuuksien hoito. Esimerkkeinä peliriippuvuus ja läheisriippuvuus  


Sivusto toistaa videoita YouTubesta. Videot näkyvät vain, jos hyväksyt Hyvä kysymys -sivuston markkinointievästeet. Pääset muokkaamaan evästesuostumustasi tästä linkistä avautuvalla sivulla. Valitse sivun keskikohdasta tekstilinkki Muokkaa hyväksyntääsi ja rastita avautuvasta näkymästä Markkinointievästeet. Klikkaa sitten Salli valitut evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

Pohdintatehtävät

 1. Löydätkö edellä kuvatuista väkivallattomuutta tukevista tavoitteista sellaisia, jotka tukisivat sinun tilanteessasi väkivallattomien ratkaisumallien omaksumista?
 2. Mikä olisi pienin mahdollinen kehitysaskel kohti tätä tavoitetta? Mikä tukisi tällaista muutosta? Mikä on muutoksen esteenä?
 3. Voisiko väkivaltatyöntekijä, lääkäri, diakonissa, hoitaja, psykologi,  sosiaalityöntekijä tai psykoterapeutti tukea sinua tavoitteessasi?

 

Kurssin on kehittänyt Lyömätön Linja, joka on Miessakit ry:n lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Lisätietoja: https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...