Siirry sisältöön

Seksuaalioikeudet osa 8: Oikeus vaikuttaa

Julkaistu 15.09.2020 - Väestöliitto
Seitsemäs seksuaalioikeus: Oikeus vaikuttaa
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Kestävä kehitys vaatii aktiivista epäkohtiin tarttumista ja muutosten tekemistä. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa omien ja muiden seksuaalioikeuksien toteutumiseen. Ihmisten on voitava vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon niin perheiden, yhteisöjen, valtioiden kuin YK:n tasolla.

Vaikutusmahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien puolesta on käytävä jatkuvaa kamppailua. Monissa maissa miehillä on perinteisesti ollut oikeus päättää naisten kehosta, valinnoista ja elämästä. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet elää yhteiskuntiensa hyväksyminä on heikkoa tai olematonta monissa maissa. Seksuaalioikeuksien ytimessä on sukupuolten tasa-arvo ja jokaisen oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä oman kehonsa ja elämänsä suhteen. Yhteentörmäystä perinteisten käytäntöjen ja arvojen kanssa on monesti vaikea välttää, mikä saattaa joskus johtaa väkivaltaan, häirintään ja uhkailuun. Tästä syystä on tärkeää puolustaa ihmisoikeuksia arkielämässä, jotta ihmisoikeuspuolustajien ääni ei hukkuisi ihmisoikeuksien vastustajien äänen alle. Erityisesti nuorten on tärkeää voida vaikuttaa seksuaalisuuteensa liittyviin päätöksiin. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä nuorille, sillä ne vaikuttavat seksuaalisen ja sukupuoli-identiteetin muodostumisen lisäksi heidän terveyteensä, koulutukseensa ja tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksiin. Nuorten ääni jää hyvin usein päätöksenteon ulkopuolelle, vaikka nuoria on maailmassa enemmän kuin koskaan.

Ihmisoikeudet eivät toteudu ylhäältä alaspäin määriteltyinä totuuksina, vaan ihmisten tulee voida vaikuttaa myös niiden sisältöjen määrittelyyn. Perinne tai näin on aina ollut -ajattelu ei ole peruste olemassa olevalle lainsäädännölle. Lainsäädäntöä ja yhteiskunnan normeja pitää voida tarkastella kriittisesti. Valtion tulee tarjota kansalaisille mahdollisuus helppoon, tasa-arvoiseen ja tulokselliseen osallistumiseen lakien suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja seurantaan. Nuorille pitää myös opettaa vaikuttamista ja kertoa eri vaikuttamisen keinoista. Vaikuttamisen lähtökohtana on se, että ihmiset tietävät oikeuksistaan ja osaavat vaatia muutosta epäkohtiin. Tunne siitä, että voi omilla valinnoillaan ja toimillaan vaikuttaa oman elämän suuntaan ja muiden ihmisen mahdollisuuksiin, on keskeinen hyvinvoinnin tae. Vain siten yhteiskunnat voivat kehittyä sellaisiksi, että ne ovat olemassa kaikkia asukkaitaan varten. Vaikuttamisen mahdollistaminen on siten avainasemassa kestävälle kehitykselle. Yhteiskunta, jossa seksuaalioikeudet toteutuvat, hyödyttää kaikkia.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten raskaudenkeskeytys tehdään?

Raskaudenkeskeytyksellä eli abortilla kuvataan tyypillisesti tilannetta, jossa raskaus on alkanut ja abortti-toimenpiteillä se päätetään....

Puhutaan hedelmällisyydestä

Tämä verkkokurssi käsittelee ihmisen hedelmällisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi on kaikille avoin ja suunnattu 13-19-vuotiaille...

POIKAST | Suuri pornokeskustelu

Poikien Puhelimen Poikast-podcastissa sukelletaan tällä kertaa pornon ihmeelliseen maailmaan. Studiossa vieraana ihastuttava ja asiantunteva...