Siirry sisältöön

Seksuaalioikeudet osa 4: Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Julkaistu 23.06.2020 - Väestöliitto
Kolmas seksuaalioikeus: Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa koskea toiseen ilman lupaa. Lisäksi kehollinen koskemattomuus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus tehdä itse päätöksiä koskien omaa elämää ja kehoaan.

Tähän seksuaalioikeuteen kuuluu esimerkiksi oikeus päättää omasta kumppanistaan ja siitä, haluaako harrastaa seksiä ja, jos haluaa niin kenen kanssa. Suostumus on tämän oikeuden keskiössä. Se tarkoittaa sitä, että kaikkeen seksuaaliseen kanssakäymiseen on oltava kaikkien osapuolten suostumus. Suostumuksella varmistetaan, ettei kenenkään oikeutta keholliseen koskemattomuuteen loukata.

Yhteiskunnan on turvattava jokaisen oikeus elää turvassa ilman pelkoa seksuaali- ja sukupuolistuneelta väkivallalta. Tähän oikeuteen sisältyy suojelu raiskauksilta, sukuelinten silpomiselta, seksuaaliselta kaltoinkohtelulta ja häirinnältä. Lisäksi tämän alle kuuluu jokaisen oikeus päättää itse avioitumisestaan, suojata itsensä suunnittelemattomilta raskauksilta sekä seksitaudeilta.

Sukupuolistunut väkivalta pitää sisällään eri ilmiöitä, kuten väkivaltaa, joka kohdistuu henkilöön esimerkiksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Suuri osa sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta kohdistuu tyttöihin, naisiin ja vähemmistöihin. Kuitenkin myös miehiin ja poikiin kohdistuu väkivaltaa heidän sukupuolensa vuoksi. Usein hyökätään etenkin niitä kohtaan, jotka haastavat sukupuolen ilmaisuun liittyviä normeja. Lisäksi miestenvälinen väkivalta ja tappelut, mitkä eskaloituvat sisäistyneistä käsityksistä, miten miehenä tulee puolustaa kunniaansa, ovat sukupuolistuneen väkivallan muotoja.

Yhteiskunnassa vallitsevat normit ja sisäistyneet oletukset ylläpitävät näitä haitallisia toimintamalleja. Toksisella maskuliinisuudella tarkoitetaan vahingollisia kulttuurisia vaatimuksia “miehisyydestä”, johon usein liitetään esimerkiksi kovuus, aggressiivisuus ja tunteettomuus. Tällöin feminiinisenä pidetyt ominaisuudet ovat merkki heikkoudesta ja siksi häpeäksi miehelle. Lisäksi miehiinkin kohdistuu lähisuhdeväkivaltaa, mistä ei kuitenkaan puhuta yhteiskunnassa yhtä paljon kuin naisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta. Usein miehille ja pojille avun hakeminen on vaikeampaa, koska heikkous ja herkkyys liitetään feminiinisiin ominaisuuksiin. Kenenkään ei tule kuitenkaan sietää väkivaltaa, ja jokaisella on oikeus hakea apua.

Yhteiskunnassa tulee edistää ja ylläpitää normeja, jotka ottavat huomioon seksuaalisuuden moninaisuuden ja yksilön oikeuden keholliseen koskemattomuuteen. Väkivalta on aina väärin ja rikos, eikä kenenkään tule kokea väkivaltaa sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Jokaisen tulee kokea olevansa turvassa omana itsenään.

Lisätietoa:

https://www.hyvakysymys.fi/uploads/2019/12/f0684ecc-vaestoliitto_juliste_a3_web.pdf

https://www.hyvakysymys.fi/uploads/2019/12/12839351-valmiswebseksuaalisuusoikeus_julkaisu_2019_sisus_web.pdf

Aihealueet:  Seksuaalisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä häpeälle voi tehdä?

Häpeä on tavallinen ja tarpeellinen tunne, jonka kokeminen voi auttaa ihmistä sopeutumaan paremmin yhteisön jäseneksi ja toimimaan viisaasti...

Seksuaalineuvontachat

Sexpo tarjoaa maksutonta neuvontaa seksuaalisuuden, seksin, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä.

Mitä tehdä, jos raskaudenpelko on suhteettoman suuri?

On tavallista, että raskauden mahdollisuus herättää jonkinasteista huolta ja pelkoa. Jos huoli on voimakasta ja pitkäkestoista sekä rajoittaa...