Siirry sisältöön

Seksuaalioikeudet osa 9: Seksuaalioikeudet ja kestävä kehitys

Julkaistu 05.10.2020 - Väestöliitto
Seksuaalioikeuksien toteutuminen edistää kestävää kehitystä.
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sovittiin vuonna 2015 ja tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alusta. Tavoitteita on 17 ja jokaisessa tavoitteessa on alatavoitteita, joita on yhteensä 169. Tavoitteiden kantavana periaatteena on, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen (Leave no-one behind). Näiden tavoitteiden tarkoituksena on turvata nykyisille ja myös tuleville sukupoville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen tavoitteet ottavat huomioon ympäristön, talouden sekä sosiaalisen kestävyyden. Sosiaalisessa kestävyydessä otetaan huomioon esimerkiksi ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa tulevaisuuteensa, vaatia oikeuksiaan ja tuoda esille huolenaiheitaan.

Seksuaalioikeudet liittyvät kestävään kehitykseen. Erityisesti kestävän kehityksen tavoitteet:

• 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

• 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutuminen on välttämättömyys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Seksuaalioikeudet linkittyvät kestävän kehityksen kaikkiin kolmeen pilariin: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen. Sen lisäksi, että seksuaalioikeuksien takaaminen vähentää inhimillistä kärsimystä, se on myös taloudellisesti järkevää. On välttämätöntä, että seksuaalioikeudet otetaan huomioon yhteiskunnissa ja ne turvataan laissa. Jos seksuaalioikeudet eivät toteudu, eivät muutkaan ihmisoikeudet voi toteutua.

Mahdollisuus käydä koulua riippuu siitä, miten hyvin seksuaalioikeudet toteutuvat. Esimerkiksi lapsiavioliitot ja teiniraskaudet johtavat usein koulunkäynnin keskeyttämiseen, mikä vaikuttaa inhimillisen pääoman menettämiseen sekä nuoren äidin tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksiin ja tulotasoon. Varhaisten raskauksien aiheuttamat kustannukset ulottuvat äidin toimeentulon lisäksi myös lapseen, perheeseen, yhteisöön ja kansantalouteen asti.

Ehkäisyvälineiden parempi saatavuus puolestaan vähentäisi muista terveyspalveluista, kuten synnytysvaurioiden ja seksitautien hoidosta tai raskaudenkeskeytyksistä aiheutuvia kuluja moninkertaisesti. Seksuaalioikeuksien toteutuminen vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin sopeutumisessa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen parantaa ihmisten hyvinvointia, jolloin ihmisillä on enemmän resursseja selviytyä erilaisista luonnonkatastrofeista ja muista humanitaarisista kriiseistä. Ehkäisyneuvonnan ja ehkäisyvälineiden avulla perheet voivat päättää oman lapsilukunsa. Usein perheet valitsevat pienemmän lapsimäärän, joka taas vapauttaa aikaa koulutukselle ja työntekoon ja parantaa perheen tulotasoa.

Testaa toteutuvatko sinun seksuaalioikeutesi: hyvakysymys.fi/testi/toteutuvatko-sinun-seksuaalioikeutesi/#/

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Suomen Kipu ry:n Lounaschat: Kipu ja lääkärikäynnit

Pitkittyneen kivun kanssa lääkärikäyntejä välillä kertyy. Uskaltaako lääkäriin mennä jos sieltä ei saakaan apua? Miten sitä yhdellä...

Sjögrenliitto reumahoitajan ryhmächat 18.1. klo 18

Tule mukaan keskustelemaan Sjögrenliiton ryhmächattiin, jossa reumahoitaja vastaa kysymyksiin ja voit keskustella toisten Sjögrenin syndroomaa...

Suomen Kipu ry:n lounaschat: Kipu ja ystävyyssuhteet

Kipu voi vaikuttaa monin eri tavoin ystävyyssuhteeseen. Miten voisi saada ystävät ymmärtämään tilannetta? Miten voisi perua menoja ilman, että...