Gå till innehållet

Artiklarna

Artiklarna är skrivet textinnehåll, producerat av organisationernas sakkunniga. Artiklar kan sökas med målgrupp eller ämnesområde som filter.

kuvassa on tietokone ja lasten leluja
Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens och jämförelse. Diskussion, identifiering av behov, framförhållning, ömsesidighet och tolerans är nycklar till...
Producerat av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Vet du hur ett LAT-förhållande ser ut? Kanske du själv är i ett sådant förhållande? Förkortningen ”LAT” används för ett fast förhållande där partnerna bor separat. Begreppet kommer från engelskans ”living apart together”. Denna form av...
Producerat av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Man
Depression är en sjukdom som blir synlig i mötet med andra människor. Därför är det vanligt att partnern märker att något är fel innan personen själv gör det. Om du är orolig för att din partner kanske har insjuknat i depression är det viktigt att tala om...
Producerat av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vad är bra sex?

Människans sexualitet och därmed även närheten i en parrelation förändras livet igenom. Ibland kan anpassningen till förändringarna försvåras av våra föreställningar om hurdant sexet borde vara. Ju mindre man har talat med varandra om sina förväntningar...
Producerat av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
När familjen får barn är det mycket som förändras, och det kan vara svårt att få tid för närhet. För närhet behövs lämpliga, lugna förhållanden utan störande faktorer som elektronik, barn eller djur. Små barn kan sova eller passas av någon annan eller...
Producerat av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
I en parrelation möter vi varandras olika tankar och åsikter och det kan ge upphov till konflikter och gräl. I den här artikeln tar jag upp fyra metoder för att få slut på grälandet.
Producerat av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
På bilden två pojkar som gör grimaser
Pojkarnas telefon är en telefon- och webbtjänst, avsedd för alla pojkar och unga män under 20 år. Våra tjänster är kostnadsfria och anonyma. Hos Pojkarnas telefon får du prata eller chatta med en av tjänstens sakkunniga som är anställda hos...
Producerat av Befolkningsförbundet