Gå till innehållet

Vad är bra sex?

22.05.2023 klo 08:48 - Skrivet av Sini Rantakari , Familjerådgivare, par- och familjepsykoterapeut och utbildningspsykoterapeut , Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Människans sexualitet och därmed även närheten i en parrelation förändras livet igenom. Ibland kan anpassningen till förändringarna försvåras av våra föreställningar om hurdant sexet borde vara. Ju mindre man har talat med varandra om sina förväntningar och önskemål, desto större inverkan har dessa outtalade antaganden. Om man vill fortsätta att stå varandra nära måste man i ett långt parförhållande bekanta sig med varandra på nytt i olika livsskeden, även sexuellt. Det kan man göra genom att fråga, berätta, lyssna och beröra på ett sätt som passar båda.

Funderar du på vad som är bra sex?

Människans sexualitet förändras livet igenom och det gäller också all närhet i ett parförhållande. Det är vanligt att förändringar sker till exempel när ett barn föds eller på grund av barnlöshet, fysiska och psykiska sjukdomar, överbelastning, klimakteriet eller om kommunikationen inte fungerar. Om paret inte lyckas anpassa sig till förändringarna kan all fysisk närhet upphöra för en lång tid. Det här kan orsaka ett lidande som återspeglar sig både i det personliga välbefinnandet och i atmosfären i parförhållandet.

Ibland kan anpassningen till förändringarna försvåras av våra föreställningar om hurdant sexet borde vara. Ju mindre man har talat med varandra om sina förväntningar och önskemål, desto större inverkan har dessa outtalade antaganden. Ett typiskt antagande är att sexet alltid ska gå till på ett visst sätt: förspel, samlag, orgasm och återhämtning. Ett sådant mentalt schema kan i vissa situationer bidra till att man förstår varandra och kan också vara en trygg rutin.

Men om schemat inte fungerar för någondera parten kan det hända att hen börjar tänka att det är något fel på hen själv. I stället kan det vara bra att fundera på om schemat fortfarande tjänar den egna sexualiteten. En handlingsmodell som ständigt upprepas kan av någondera parten upplevas som en prestation där det inte finns något utrymme för närvaro, lyhördhet för varandras behov och ett äkta möte. Om ett samlag eller en orgasm vid något tillfälle uteblir kan den gemensamma stunden efterlämna känslan av misslyckande eller skam, och en rädsla för att inte ”lyckas” nästa gång heller. Scheman och mål som ställs utifrån är inte alltid till nytta.

Om man inte har lust för samlag?

Det verkar som om många har en slags ordlös överenskommelse om att närhet alltid leder till samlag. När partnern föreslår närhet med ord, gester eller handlingar kanske den andra vägrar och avvisar förslaget bara för att hen inte kan lova att vara redo för samlag just denna gång. Ett sådant löfte ska man inte heller behöva ge på förhand.

Ibland kan redan tanken på samlag kännas så avlägsen att man inte vill ha någon närhet överhuvudtaget för att den andra ”inte ska missförstå”. Om man inte diskuterar det blir tröskeln för fysisk närhet allt högre. Under olika livsskeden kan det finnas varierande orsaker till att lusten till samlag saknas. Det är bra att samtala om orsakerna så att de inte leder till att man också undviker andra former av intim närhet.

Ibland kan den som sagt att hen inte har lust med sex få tillbaka lusten om paret kommer överens om att den här gången, den här veckan eller den här månaden bara vara nära men inte ha samlag. Om man väljer att pröva på detta ska det givetvis vara ett gemensamt beslut. Det kan hjälpa paret att fokusera på närheten i stället för på målet. Den ömsesidiga emotionella kontakten och tryggheten förstärks och då ökar också den sexuella njutningen.

Att lära känna varandra är en livslång resa

Om man vill fortsätta att stå varandra nära måste man i ett långt parförhållande bekanta sig med varandra på nytt i olika livsskeden, även sexuellt. Det kan man göra genom att fråga, berätta, lyssna och beröra på ett sätt som passar båda. Man kan ge varandra lugna kramar, smeka på olika ställen, se varandra i ögonen. Kärnan i sexuell samvaro är närvaro och gemensam njutning. Ord som är viktiga i trygg sex är ”ja”, ”nej” och ”kanske”. Tvång ingår överhuvudtaget inte i trygg sexuell närhet.

Intim närhet kan i bästa fall vara en trygg lek där vad som helst kan hända så länge båda är överens. Ibland kan leken leda till upphetsning men den behöver inte göra det. Ibland leder leken till samlag men ingenting förpliktar till det. Ibland kan den ena eller båda få orgasm men det är inte nödvändigt. Kontakten och njutningen i varje enskild stund är värdefull i sig oberoende av vad den leder till. Paret är tillsammans i denna stund, närvarande för varandra just nu. I vissa livssituationer kan det här lyckas bäst om man kommer överens om sexträffar i kalendern.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Tror du att du känner din partner utan och innan? Du kan bli överraskad

Ofta tror vi att vi vet allt om vår partner efter många år tillsammans. Är det verkligen så? Du kan bli överraskad också i ett långvarigt...

Det går att frigöra sig från skammens makt

Skam är något som är bekant för många. Skammen uppstår när en kontakt bryts. Skam är en övergripande känsla av oduglighet som rubbar vår...

Hur ska man samordna krävande arbete och familjeliv?

Arbete och familjeliv kan stöda varandra eller så kan de bli varandras konkurrenter, och då löper makarna risk att hamna i en cirkel av konkurrens...