Gå till innehållet

Artiklarna

Artiklarna är skrivet textinnehåll, producerat av organisationernas sakkunniga. Artiklar kan sökas med målgrupp eller ämnesområde som filter.

Man

Depression är en sjukdom som blir synlig i mötet med andra människor. Därför är det vanligt att partnern märker att något är fel innan personen själv gör det. Om du är orolig för att din partner kanske har insjuknat i depression är det viktigt att tala om...
Producerat av

Vad är bra sex?

Människans sexualitet och därmed även närheten i en parrelation förändras livet igenom. Ibland kan anpassningen till förändringarna försvåras av våra föreställningar om hurdant sexet borde vara. Ju mindre man har talat med varandra om sina förväntningar...
Producerat av
När familjen får barn är det mycket som förändras, och det kan vara svårt att få tid för närhet. För närhet behövs lämpliga, lugna förhållanden utan störande faktorer som elektronik, barn eller djur. Små barn kan sova eller passas av någon annan eller...
Producerat av
I en parrelation möter vi varandras olika tankar och åsikter och det kan ge upphov till konflikter och gräl. I den här artikeln tar jag upp fyra metoder för att få slut på grälandet.
Producerat av
Sexuella trakasserier är en form av maktmissbruk som någon utövar i samband med social växelverkan. Den som trakasserar någon sexuellt kränker den andras sexuella självbestämmanderätt. Sexuella trakasserier kan också omfatta handlingar som definieras som...
Producerat av Befolkningsförbundet
Lääkäri kuuntelee asiakasta
Du kan testa dig för könssjukdomar på hälsostationer, privata läkarstationer och polikliniker för könssjukdomar. Testförfarandena varierar mellan olika kommuner, så den färskaste informationen om testningen i din hemkommun får du genom att ringa...
Producerat av Befolkningsförbundet
På bilden två pojkar som gör grimaser
Pojkarnas telefon är en telefon- och webbtjänst, avsedd för alla pojkar och unga män under 20 år. Våra tjänster är kostnadsfria och anonyma. Hos Pojkarnas telefon får du prata eller chatta med en av tjänstens sakkunniga som är anställda hos...
Producerat av Befolkningsförbundet
Söker du information om coronaviruset? På den här sidan hittar du information och länkar på olika språk.
Producerat av Befolkningsförbundet
Symptomen på coronavirussmitta kan påminna om en förkylning såsom rinnande näsa, ont i halsen och feber. Särskilt äldre människor och personer med bassjukdomar såsom hjärtsjukdomar, astma eller diabetes är särskilt utsatta. För dem kan viruset orsaka...
Producerat av Befolkningsförbundet