Gå till innehållet

Vad är sexuella trakasserier?

09.05.2022 klo 11:05 - Producerat av Befolkningsförbundet
Sexuella trakasserier är en form av maktmissbruk som någon utövar i samband med social växelverkan. Den som trakasserar någon sexuellt kränker den andras sexuella självbestämmanderätt. Sexuella trakasserier kan också omfatta handlingar som definieras som brott. Sådana ska alltid anmälas till poIisen.

Med sexuella trakasserier menar man verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende som den som utsätts för det inte vill vara med om. Hit hör till exempel sexuellt insinuerande gester eller miner, prat med sexuell underton, oanständiga skämt eller förslag samt intima påpekanden eller frågor om kroppen, klädseln eller privatlivet, som avsiktligt eller de facto kränker den andras psykiska eller fysiska integritet. Om den som utsätts för handlingar av det här slaget är yngre än gränsen för sexuell myndighetsålder kan de uppfylla kännetecknen för sexuellt utnyttjande. Läs mer om sexuell myndighetsålder i vår artikel. 

Sexuella trakasserier kan förekomma i olika situationer, till exempel på fritiden, i hobbysammanhang, i skolan, på arbetspraktik, på arbetsplatsen, hemma, på offentliga platser eller i trafikmedel. De som trakasserar en annan sexuellt kan vara av alla kön, minderåriga, fullvuxna, bekanta eller obekanta. Förövarna kan trakassera personer som är av samma eller annat kön. 

Sexuella trakassier är maktutövning. Den utsatta upplever ofta stämningen som hotfull, fientlig, nedtryckande, förringande, förnedrande eller ångestframkallande. Trakasseraren försöker ofta vifta bort allvaret i handlingen genom att säga att den var ett skämt eller avsedd som humor. Om den utsatta konstaterar att de sexuella trakasserierna känts kränkande kan det hända att förövaren stämplar offret som en torrboll som saknar humor eller inte förstår att det bara är på lek. 

Sexuella trakasserier är inte kriminaliserade i den finska strafflagen. Det betyder att beteckningen ”sexuella trakasserier” inte finns i strafflagen. Strafflagen förbjuder dock beröring på ett sätt som kränker den utsattas sexuella självbestämmanderätt. Beroende på situation kan handlingen uppfylla kännetecknen för sexuellt antastande eller sexuellt utnyttjande av barn.  

Om någon gör sig skyldig till sexuella trakasserier till exempel på arbetsplatsen kan man ingripa i hens beteende med grund i diskriminerings- eller jämställdhetslagen. De innehåller ett lagrum som gäller uttryckligen sexuella trakasserier.  

Om du utsätts eller har utsatts för sexuella trakasserier: 

  • Berätta om det som hänt för en pålitlig vuxen, till exempel dina föräldrar eller någon annan närstående, så att du inte behöver hantera saken ensam.  
  • Sök samtalshjälp hos till exempel av skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller -psykologen, en ungdomsarbetare eller en församlingsarbetare. 
  • www.unginfo.fi kan du hitta tjänster som erbjuder samtalsstöd för unga på svenska.
  • Gör en polisanmälan. 

Skribenter: 
Experter inom Befolkningsförbundets tjänster för ungdomar 

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Serien Sexuella rättigheter: Rätten till sexuella hälsovårdstjänster

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt att synas

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt till integritet

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...