Gå till innehållet

Vad är sexuella trakasserier?

09.05.2022 klo 11:05 - Producerat av Befolkningsförbundet
Sexuella trakasserier är en form av maktmissbruk som någon utövar i samband med social växelverkan. Den som trakasserar någon sexuellt kränker den andras sexuella självbestämmanderätt. Sexuella trakasserier kan också omfatta handlingar som definieras som brott. Sådana ska alltid anmälas till poIisen.

Med sexuella trakasserier menar man verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende som den som utsätts för det, inte vill vara med om. Hit hör till exempel sexuellt insinuerande gester eller miner, prat med sexuell underton, oanständiga skämt eller förslag samt intima påpekanden eller frågor om kroppen, klädseln eller privatlivet, som oavsiktligt eller de facto kränker den andras psykiska eller fysiska integritet. Om den som utsätts för handlingar av det här slaget är yngre än gränsen för sexuell myndighetsålder, kan det uppfylla kännetecknen för sexuellt utnyttjande. Läs mer om sexuell myndighetsålder i vår artikel. 

Sexuella trakasserier kan förekomma i olika situationer, till exempel på fritiden, i hobbysammanhang, i skolan, på arbetspraktik, på arbetsplatsen, hemma, på offentliga platser eller i kollektivtrafiken. De som trakasserar en annan sexuellt kan vara av alla kön, minderåriga, fullvuxna, bekanta eller obekanta. Förövarna kan trakassera personer som är av samma eller av annat kön. 

Sexuella trakasserier är fråga om maktutövning. Den utsatta upplever ofta stämningen som hotfull, fientlig, nedtryckande, förringande, förnedrande eller ångestframkallande. Trakasseraren försöker ofta vifta bort allvaret i handlingen genom att säga att det var ett skämt, eller avsett som humoristiskt. Om den utsatta konstaterar att de sexuella trakasserierna känts kränkande, kan det hända att förövaren stämplar offret som en torrboll som saknar humor, eller hävdar att de inte förstår att det bara är på lek. 

Sexuella trakasserier är inte direkt kriminaliserade i den finska strafflagen. Det betyder att beteckningen ”sexuella trakasserier” inte finns i strafflagen. Strafflagen förbjuder dock beröring på ett sätt som kränker den utsattas sexuella självbestämmanderätt och från och med 2023 är även sexuellt antastande, även annat än beröring, straffbart. Det kan vara fråga om t.ex. att ge fräcka förslag eller skicka sexuella bilder utan samtycke  av mottagaren. Beroende på situation kan handlingen uppfylla kännetecknen för sexuellt antastande eller sexuellt utnyttjande.

Om någon gör sig skyldig till sexuella trakasserier till exempel på arbetsplatsen, kan man ingripa i hens beteende med grund i diskriminerings- eller jämställdhetslagen. De innehåller ett lagrum som gäller uttryckligen sexuella trakasserier.  

Om du utsätts eller har utsatts för sexuella trakasserier: 

Skribenter: 
Sakkunniga vid Befolkningsförbundets tjänster för ungdomar 

 

Uppdaterad 15.03.2023

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Sexualrådgivningschatt för unga

Sexualrådgivningschatten är riktad till 13-19 åriga unga. I sexualrådgivningschatten kan du diskutera kring frågor relaterade till sexualitet...

Vad är porr?

Porr eller pornografi framställer sex och nakenhet. Porren är en del av underhållningsindustrin. Avsikten med porren är att tittaren blir...

Vad är klitoris?

Klitoris finns i snippan i vulvans område. Den har samma mjuka svällkroppar som penisen. Klitoris har ingen annan egentligen fysiologisk funktion...