Siirry sisältöön

Mitä on seksuaalinen häirintä?

15.10.2018 klo 12:50 - Tuottanut Väestöliitto
Seksuaalinen häirintä on vallan väärinkäytön muoto, joka tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Seksuaalisessa häirinnässä loukataan teon kohteeksi joutuneen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaaliseen häirintään voi liittyä rikokseksi määriteltyjä tekoja. Näistä on aina tehtävä ilmoitus poliisille.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä käytöstä, joka ei ole toivottua seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneen näkökulmasta. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaalisesti latautuneet puheet, vitsit tai ehdotukset sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat intiimit huomautukset tai kysymykset, kun nämä teot tarkoituksella tai tosiasiallisesti loukkaavat henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Mikäli edellä mainitut teot kohdistuvat suojaikärajan alla olevaan, voi silloin täyttyä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit. Lue lisää suojaikärajasta artikkelistamme.

Seksuaalista häirintää voi esiintyä eri tilanteissa, kuten vapaa-ajalla, harrastuksessa, koulussa, työharjoittelussa, työpaikalla, kotona, julkisissa paikoissa tai liikennevälineissä. Seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä sukupuoleen katsomatta alaikäinen, täysi-ikäinen, tuttu tai tuntematon henkilö. Teko voi kohdistua samaa tai eri sukupuolta olevaan.

Seksuaalinen häirintä on vallankäyttöä. Usein loukkaukseen liittyy myös se, että teon kohteeksi joutunut kokee ilmapiirin olevan uhkaava, vihamielinen, alistava, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava. Häiritsijä pyrkii usein häivyttämään teon vakavuutta toteamalla, että teko oli läppää, huumoria tai tarkoitettu vitsiksi. Mikäli uhri kertoo loukkaantuneensa seksuaalisesta häirinnästä, häiritsijä saattaa leimata uhrin tiukkapipoksi, huumorintajuttomaksi tai leikkiä ymmärtämättömäksi.

Suomen rikoslaki ei sisällä seksuaalisen häirinnän kriminalisointia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei rikoslaissa ole nimikettä ”seksuaalinen häirintä”. Rikoslaissa muun muassa kielletään toisen koskettelu tavalla, joka loukkaa kosketeltavan seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Tällöin voi tilanteesta riippuen täyttyä seksuaalisen ahdistelun tai lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit.

Jos henkilö syyllistyy esimerkiksi työpaikalla seksuaaliseen häirintään, hänen tekoonsa voidaan puuttua yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolain perusteella. Näissä laeissa on nimenomaan seksuaalista häirintää sisältävä lainkohta.

Jos joudut tai olet joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi:

  • Kerro asiasta luotettavalle aikuiselle esimerkiksi vanhemmallesi tai jollekin muulle läheisellesi, jotta sinun ei tarvitse jäädä asian kanssa yksin.
  • Hae keskusteluapua esimerkiksi terveydenhoitajalta, koulukuraattorilta tai -psykologilta, nuorisotyöntekijältä tai seurakunnan työntekijältä.
  • netari.fi-sivuston kautta löydät chat-palvelut, joissa voit myös keskustella tapahtuneesta.
  • Tee rikosilmoitus poliisille.

Nuorten palvelujen asiantuntijat, Väestöliitto

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä tehdä, kun seksitauti pelottaa valtavasti?

Seksitautitartunnan pelko on tavallinen tunne tilanteissa, joissa kondomi tai suuseksisuoja on jäänyt käyttämättä. Jos pelko vaikuttaa...

Miksi murehdin seksuaalisuudesta?

Murehtiminen on jonkinlaisen pulman jatkuvaa pyörittelyä mielessä, vaikka sitä ei voisi murehtimalla ratkaista. Siihen liittyy hankalia tunteita...

Miten murehtimisen kierteen voi katkaista?

Kun murehtiminen vie aikaasi valtavasti, kannattaa harjoitella murehtimisen kierteen katkaisemista. Huomion tuomisesta aisteihin ja tietoisen...