Gå till innehållet

Vad betyder sexuell myndighetsålder?

31.03.2022 klo 13:45 - Producerat av Befolkningsförbundet
Gränserna för sexuell myndighetsålder, som också kallas skyddsålder, anges i den finska strafflagen: de är 16 år och 18 år. Meningen med åldersgränserna är att ge barn och unga straffrättsligt skydd mot bland annat sexuellt utnyttjande. Avsikten är inte att begränsa ungas sällskapande med varandra.

Det finns två sexuella myndighetsåldrar i den finska strafflagen: 16 år och 18 år. 

  • Att den sexuella myndighetsåldern är 16 år betyder att man inte får begå sexuella handlingar mot eller ha samlag med personer under 16 år. 
  • Enligt lagen anses personer under 16 år inte kunna ge giltigt samtycke till en sexuell handling eller ha samlag med en klart äldre ungdom eller en vuxen. 
  • Det här beror på att den sexuella och psykiska mognaden och utvecklingen hos personer under 16 år ännu inte är avslutad och de anses vara i behov av särskilt skydd. 
  • Den sexuella myndighetsåldern på 18 år skyddar barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade inom familjen eller av personer i förtroende- eller auktoritetsposition.
  • Släktingar och personer som är i auktoritetsställning eller förtroendeförhållande får inte begå några som helst sexuella handlingar mot eller ha samlag med någon som är under 18 år. 
  • Personer i auktoritetsställning eller förtroendeförhållande är till exempel barnets eller den ungas lärare, ledare i en hobby eller liknande, tränare eller assistent. 

Sexuella handlingar 

Till sexuella handlingar räknas till exempel beröring av könsorganen, förslag eller frågor som gäller sex eller samlag, olämpligt sexuellt prat, att berätta om sexuellt laddade händelser, göra onanerande gester, att skicka sexuellt färgade meddelanden, e-post, videor och brev, att fotografera eller filma ett naket barn eller en naken ungdom eller att be barn eller unga uppträda på en pornografisk bild eller att locka dem att se på masturbation, samlag eller porrfilmer. Handlingarna kan ske ansikte mot ansikte, på nätet, på sociala medier eller spelplattformer.  

Begränsningsbestämmelsen om sällskapande 

Strafflagens avsnitt om sexualbrott innehåller en begränsningsbestämmelse som gäller sällskapande. Meningen med bestämmelsen är att inte straffa den äldre parten som sällskapar med någon under 16 år för att paret i samförstånd har begått sexuella handlingar med varandra eller har haft vaginal- och/eller analsamlag.  

De unga ska ligga nära varandra i fråga om psykisk och fysisk utveckling. Båda ska ge sitt samtycke till de sexuella handlingarna och förstå vad de ger sitt samtycke till. Handlingarna får inte kränka någonderas självbestämmanderätt.  

Meningen med sexuell myndighetsålder eller skyddsålder är inte att förbjuda två 16-åringar att företa sexuella handlingar sinsemellan eller att ha vaginal- och/eller analsamlag med varandra, om båda har gett sitt samtycke till det och de förstår vad de har gett sitt samtycke till. En sexuell handling, ett samlag eller samtycke får inte vara kopplad till någon form av påtryckning, utnyttjande eller tvingande. 

Varför är vuxna intresserade av ungas relationer? 

I majoriteten av de ungas relationer förvekligas umgänget och sexet så att de ungas självbestämmanderätt respekteras. Samtycket och och diskussion om samtycke är självklara saker, och till exempel i fråga om sex framskrider man på den mindre erfarna partens villkor. I de här fallen väcker det sällan oro hos de vuxna för sina ungdomar. 

Om en vuxen eller en yrkesmänniska är bekymrad över hur en ung människa mår, är det hens ansvar och skyldighet att ta reda på till exempel åldersskillnaden mellan de sällskapande och om det finns något i relationen som tyder på sexuellt utnyttjande. 

Vuxna vill hjälpa unga att ta vara på sig själva och stärka sitt sexuella välbefinnande. 

 

Källor:
Finlands strafflag

 

Uppdaterad 16.03.2023

Skribenter: 
Sakkunniga vid Befolkningsförbundets tjänster för ungdomar 

Ämnesområdena:  Sexualitet , Ungdom

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Vad är porr?

Porr eller pornografi framställer sex och nakenhet. Porren är en del av underhållningsindustrin. Avsikten med porren är att tittaren blir...

Vad är klitoris?

Klitoris finns i snippan i vulvans område. Den har samma mjuka svällkroppar som penisen. Klitoris har ingen annan egentligen fysiologisk funktion...

Serien Sexuella rättigheter: Rätten till hälsovårdstjänster ämnade för den sexuella hälsan

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...