Siirry sisältöön

Elämänkaari ja työnteko

17.11.2020 klo 08:34 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Työnteon ja työuran tukeminen tarkoittaa, että sinun on mahdollista olla työelämässä eri elämänvaiheissa ja perhetilanteissa. Perhe ymmäretään tässä laajasti: se tarkoittaa eri ihmisille erilaisia läheisiä ihmissuhteita, joiden hyvinvointi on itselle erityisen merkityksellistä.

Työssäsi voit tarvita joustoja muun muassa tilanteissa, joissa

 • oma terveydentilasi heikkenee; sairastut tai vammaudut vakavasti
 • elämäntilanteesi muuttuu esimerkiksi eron, leskeytymisen tai yksinhuoltajuuden myötä
 • perheessä on erityistarpeinen lapsi
 • murrosikäinen nuori tarvitsee erityistä tukea
 • sairastunut tai vammautunut puoliso tarvitsee erityistä tukea
 • iäkkäälle pitkäaikaissairaalle omaiselle on järjestettävä paikka hoivakodista tai sinun on hoidettava muita hänen arkisia asioitaan säännöllisesti (vrt. myös edunvalvontavaltuutus)
 • tai: elämässä on useampia näistä edellä mainituista tilanteista ja/tai joku muu iso muutos, joka vaikuttaa jaksamiseesi tai työkykyysi

Työpaikan omat ohjeistukset

Työpaikan omiin ohjeistuksiin on hyvä kirjata erilaiset lyhyt- ja pitkäaikaisten poissaolojen ja joustojen ehdot, kuten palkallisuus tai palkattomuus, lääkärintodistuksen tarve ym.

Joustot voivat olla tarpeellisia äkillisissä poissaoloissa tai ennalta tiedossa olevissa lyhyt- tai pitkäkestoisissa tilanteissa. Ohjeistuksissa voi olla mainintoja myös etujen säilymisestä tai muista asioista ja ehdoista pitkän poissaolon aikana.

Perheenjäsenistään ja lähiomaisistaan huolehtivat niin pienten lasten vanhemmat kuin oman puolisonsa tai muiden läheistensä hoitajat.

Ikääntyvien työntekijöiden tukeminen ei välttämättä edellytä erillistä työpaikan ikäohjelmaa, vaikka se voikin selkiyttää pelisääntöjä ja käytäntöjä.

Työpaikalla on hyvä sopia eri-ikäisille asetettavista tulos- ym. tavoitteista, niiden mittaamisesta ja vaikutuksesta palkkaukseen.

Yrityksen tai organisaation ikäohjelmassa tai muussa eri ikäisten työntekijöiden hyvinvointia tukevassa henkilöstöpolitiikassa on hyvä mainita esimerkiksi seuraavia asioita:

 • johtamistyyli: monet ikääntyvät suosivat keskustelevaa johtamista ja henkilökohtaista kohtaamista
 • tietotaidon ja osaamisen ylläpitomenetelmät
 • niin sanotun hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtäminen muille työntekijöille ja yrityksen tai organisaation käyttöön
 • mentorointi
 • työaikajoustot
 • työstä palautumiseen varattu aika

Muualla verkossa: Monimuotoiset perheet -verkosto, Työ ja perhe

Lue lisää:

Ikääntyminen ja eri ikäisiä töissä

Työnteko, jos puoliso sairastuu vakavasti

Työpaikan tuki, jos puoliso tai lähiomainen sairastuu vakavasti

Omaishoidon ja työn yhdistäminen perheystävällisesti

Työpaikan tuki perhe-elämän kriiseissä

Työpaikan perheystävällisyys

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Asiantuntijan tietoisku / Astman ABC

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Kangasniemi.

Itsetuntokoulu nuorille aikuisille

Itsetunto on tärkeä osa mielenterveyttä, mutta ihmissuhteiden ristiriidat heikentävät itsetuntoa (THL 2024). Tämä itsetuntokoulu vahvistaa...