Siirry sisältöön

Ikääntyminen ja työelämä: eri ikäisiä töissä

26.09.2018 klo 17:10 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Työntekijän ikä on yksi työntekoon vaikuttavista asioista. Ikä ei kuitenkaan selitä kaikkea. Perhevaiheet eivät kulje kaikilla samassa tahdissa. Iän lisäksi henkilön omalla asenteella ja toimintatavoilla on iso merkitys. Työkokemuksen kartuttama tieto kannattaa hyödyntää työyhteisöissä.

1. Työntekijän ikä ei vaikuta kaikkeen

Työntekijän ikä on yksi työntekoon vaikuttavista asioista. Ikä ei kuitenkaan selitä kaikkea.

Iäkkäällä työntekijällä voi olla runsaasti työkokemusta mutta ei aina uusimpia tietoteknologisia taitoja. Tästäkin on poikkeuksia, ja yksilölliset erot teknologian käytössä ovat suuria.

Perhevaiheet eivät myöskään osu samaan aikaan saman ikäisillä ja samaa sukupuolta olevilla. Perheellistymisiän myöhentyminen tarkoittaa, että työpaikoilla voi olla reilusti yli 40-vuotiaita pienten lasten vanhempia. Perhevapaalle voi yhtä hyvin jäädä 30-vuotias nainen kuin 45-vuotias mies. Osa työntekijöistä, ikään katsomatta, hoitaa työnteon ohella myös sairasta tai vammaista läheistään. Joukossa voi olla myös nuoria aikuisia omaishoitajina.

2. Työkokemuksen kartuttama tieto kannattaa hyödyntää työpaikalla 

Kokemusperäistä tietoa tarvitaan muun tiedon ohella koko ajan muuttuvassa maailmassa. Pitkän työuran tehneet voivat auttaa hahmottamaan työpaikan ideointi- ja työskentelyprosessien ongelmakohtia ja niihin ratkaisuja. Työkokemuksen ja työuran keston rinnalla kuitenkin työmotivaatiolla, osaamisella ja sen kehittämisellä sekä työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on ratkaiseva merkitys työssä onnistumisen ja tulosten kannalta.

3. Työntekijän jaksamista ja työkykyä on tuettava kaikissa elämänvaiheissa

Perhesyistä aiheutuvien poissaolojen sujuvat järjestelyt ovat tärkeitä niin työntekijälle kuin työyhteisöllekin. Perheiden hyvinvointi, sairauspoissaolot, työn organisoiminen ja tuloksellisuus liittyvät toisiinsa eri tavoin.

Ikääntyvät työntekijät sairastavat usein enemmän kuin nuoret, joten sairauspoissaoloista kertyy suoria ja epäsuoria kustannuksia työnantajalle. Siksi työnantajan kannattaa sijoittaa henkilöstönsä työkyvyn ylläpitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja työterveyshuoltoon.

Joillakin  työpaikoilla on erityisiä ikäohjelmia, mutta eri ikäisten työntekijöiden työkykyä ja perheen ja työn yhteensovittamista voidaan tukea muillakin keinoilla työyhteisössä.

4. Hoitovastuu iäkkäistä ihmisistä lisääntyy tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa yhä useammat työntekijät huolehtivat ikääntyvistä omaisistaan. Siksi työnantajien on hyvä varautua omaisten hoitamiseen liittyviin järjestelyihin ennakolta. Moni työntekijä hoitaa samanaikaisesti sekä lapsiaan että ikääntyvien lähiomaistensa asioita. Lastenhankintaiän myöhentyminen johtaa myös siihen, että isovanhemmaksi tuleminen siirtyy, eikä omista vanhemmista saa välttämättä enää apua lapsiperheen arkeen. Toisaalta monet isovanhemmista ovat vielä itsekin aktiivisesti mukana työelämässä lastenlasten ollessa pieniä.

5. Asenteet ja teot ratkaisevat

Jos omaan ikääntymiseen tai lähiomaisten hoitamiseen liittyvät tilanteet hoidetaan työpaikalla huonosti, seurauksena saattaa olla esimerkiksi: lisääntyneitä sairauspoissaoloja, työntekijän tai koko perheen arjen kuormittumista sekä turhia irtisanoutumisia. Ikääntyviä työntekijöitään huonosti kohtelevan tai muulla tavoin perheen ja työn yhteensovitusta huonosti tukevan työnantajan maine kärsii. Tämä saattaa haitata myös nuorempien työntekijöiden rekrytointia työyhteisöön.

Miten omaisen hoivaa ja työntekoa voi yhdistää perheystävällisesti?

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Työelämä-teemachat 28.5.2024

Vaikuttaako gynekologinen sairaus tai oire työkykyysi? Tervetuloa Korennon työelämäteemaiseen chattiin!

Mitä on astman hallinta? / Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoisku

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa keuhkolääkäri Antti Saarinen Filha ry:stä.

Digilaitteet ja keskittyminen, tehtäviä lapsen kanssa

Tässä osuudessa voitte käsitellä yhdessä lapsen kanssa digilaitteiden vaikutuksia keskittymiseen. Lue alapuolella olevat tehtävänannot....