Siirry sisältöön

Unelmat ja parisuhteesta huolehtiminen tulevaisuudessa

Julkaistu 26.11.2018 - Tuottanut Väestöliiton parisuhdetiimi , Väestöliitto
Tässä osassa kurssia käydään lyhyesti läpi sitä, miten hyvää yhteyttä voi ylläpitää omassa suhteessa.

Parisuhteessa kumppanit etsivät toisiinsa läheistä yhteyttä, joskus kadottavat sen ja löytävät uudelleen. Ihmissuhde ei pysy hyvänä, jos sitä ei huomioi ja varaa sille aikaa. Yhteinen aika auttaa pitämään yllä läheisyyttä.  Yleensä suhteen alussa kumppanit viettävät paljon aikaa yhdessä ja tekevät hauskoja asioita, käyvät elokuvissa, harrastavat, urheilevat ja tapaavat ystäviä. Suhteen vakiintuessa yhdessä vietetty aika usein vähenee. Molemmat menevät omia menojaan. Pari ei välttämättä tule ajatelleeksi, että hauskaa aikaa yhdessä on liian vähän. Kun pari luopuu yhdessä vietetystä ajasta liian pitkäksi aikaa, kynnys siihen kasvaa. Voi alkaa tuntua, että ”eihän meillä ole enää hauskaa yhdessä” tai ”me ollaan kiinnostuneita eri asioista”. Mukavaan yhteiseen tekemiseen kannattaa panostaa. Kumppania ei kannata päästää lipumaan liian kauaksi.

TEHTÄVÄ 9 ”PURKKI”. MOLEMMAT KEKSIVÄT VIISI YHTEISTÄ HAUSKAA TEKEMISTÄ. KIRJOITTAKAA KUMPIKIN OMANNE LAPULLE JA LAITTAKAA LAPUT PURKKIIN. MOLEMMAT OVAT VASTUUSSA TOISEN TOIVEIDEN TÄYTTÄMISESTÄ. VETÄKÄÄ LAPPU PURKISTA. JOS YKSI TOIVOO MELOMISTA, TOINEN ON VASTUUSSA VARAUKSISTA.  JOS KUMPPANISI TOIVOO ELOKUVIIN MENEMISTÄ, VARAA LIPUT. VETÄKÄÄ PURKISTA  KAKSI TOIVETTA KUUKAUDESSA.

TEHTÄVÄ 10: KEKSIKÄÄ KUMPIKIN KOLME ASIAA, JOTKA VOISITTE ITSE TEHDÄ JATKOSSA PITÄÄKSENNE SUHTEESTA HYVÄÄ HUOLTA. JAKAKAA TOISILLENNE NÄMÄ KOLME ASIAA.

Stressiä purkava keskustelu

Ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat. Kaikki elämässä koettu stressi vaikuttaa parisuhteeseen. Jos elämässäsi on kovasti paineita ja huolta, tarpeesi säädellä vaikeita tunteita kasvaa. Tämä voi aiheuttaa sen, että olet parisuhteessa tavallista kiukkuisempi tai tavallista vetäytyvämpi. Usein käy niin, että omista stressin aiheista ei tule keskusteltua kumppanin kanssa. Tällöin voi helposti tulla väärinkäsityksiä. Toinen voi luulla, että ärtyneisyys tai omaan rauhaan hakeutuminen johtuvat suhteen asioista tai itsestä. Vaikeat tunteet myös tarttuvat helposti.  Tunteiden tarttumista voi ehkäistä sillä, että kertoo toiselle tunteiden alkuperästä, jolloin toinen saa etäisyyttä eikä lähde samalla tavalla mukaan tunteeseen.

Kun otatte riittävän usein aikaa stressiä purkavaan keskusteluun, eivät asiat jää pitkäksi aikaa vaivaamaan tai tule parisuhteen yhteyden väliin. Keskustelun avulla voitte kumpikin kuulla ja ymmärtää, mitä toisen elämässä ja mielessä tapahtuu. Keskustelussa on tärkeää hyväksyä se, että toisen kokemukset ja tunteet vaikuttavat itseen, mutta niitä ei tarvitse pelätä eikä niiltä tarvitse suojautua. Voit enemmänkin uteliaana kysyä, ”miksi tämä asia on sinulle niin tärkeä?” tai ”miksi se suututtaa sinua niin paljon?”.

Tehtävät

Stressiä purkava keskustelu pareille

Parisuhde ei ole muusta elämästä irrallaan oleva yksikkö. Elämän stressaavat ja kuormittavat asiat tulevat helposti myös suhteeseen. Omaa läheistä voi kuitenkin käyttää myös tukena ja kuulijana omissa elämänmutkissa. Tässä tehtävässä harjoitellaan elämänasioiden jakamista oman kumppanin kanssa.

Tehkää tehtävää vuoroperään niin, että ensin toinen on kuuntelija ja toinen puhuu ja vaihtakaa sitten osia.

  1. Pääsääntönä on puhua muista kuin suhdettanne suoraan koskevista asioita. Mitä kummankin elämään kuuluu parisuhteen ulkopuolella ja miten se vaivaa ja painaa mielessä?
  2.  Sopikaa keskenänne sellainen ajankohta tällaisen keskustelun käymiseksi, että se sopii kummankin tarpeisiin ja aikatauluihin.
  3. Käyttäkää noin 20-30 minuuttia päivässä tällaiseen keskusteluun.

Keskustelussa on kysymys aktiivisesta kuuntelemisesta:

Kumpikin saa vuorollaan puhua päivän tapahtumista: “Miten päiväsi on sujunut?” tai ” Millainen päiväsi on ollut?”

Vältä neuvomasta tai esittämästä ratkaisuehdotuksia. Tarkoitus ei ole ensisijaisesti ratkaista tai poistaa toisen ongelmaa, vaan tarjota tukea ja ymmärrystä. Tarjoa neuvoja ja ratkaisuehdotuksia vasta kun toinen selvästi niitä pyytää.

Ole aidosti kiinnostunut!

Ota katsekontakti kumppaniisi.

Keskity kuuntelemaan, älä tee muuta sellaista, mikä vie keskittymisesi (kännykkä, tv)

Tee täsmentäviä kysymyksiä.

Ilmaise eleillä ja äännähdyksillä, että että kuuntelet ja seuraat.

Ilmaise ääneen, että ymmärrät hänen kuvaamaansa tilannetta hänen kannaltaan. “Onpahan sinulla ollut päivä.” Tuon täytyy tuntua rankalta!”

Asetu puolisosi rinnalle, älä vastapuolen/ vastapuolien! Tehtävänä on tukea ja lohduttaa, ei olla puolueeton tuomari tai selvitysmies.

Ilmaise, että pysyt kumppanisi rinnalla muita vastaan. ” Miten voisin auttaa sinua tuossa.” “Kyllä me tästä yhdessä selvitään”.

Ilmaise että tykkäät puolisostasi!

Ilmaise, että hänen olonsa ja tuntemuksensa ovat sinusta ymmärrettäviä.

Tehtävä on osa Tahdolla ja taidolla parisuhdekurssia.

Unelmat

Miltä haaveilet elämänne näyttävän viiden vuoden päästä, entä kymmenen vuoden päästä? Mitä asioita toivot elämässänne olevan tuolloin? Unelmat eivät liity vain siihen, että mitä haluaa omistaa tai saavuttaa, vaan myös siihen, missä asioissa haluaa itse kehittyä. Olette nyt juuri tässä kohtaa parisuhdettanne ja elämäänne. Mieli usein kuitenkin karkaa kauemmas. Yhdessä unelmointi voi olla hyvin palkitseva hetki pareille. Se on yksi tapa vahvistaa sitoutumista toiseen.  Unelmoidessa voi pohtia, mitkä asiat tai ideat ovat juuri teille tärkeitä.

Tehtävät

Unelmien jakaminen parisuhteessa

Ihmisillä on erilaisia unelmia elämässään. Joskus unelmat saattavat olla samankaltaisia, joskus taas erilaisia. On tärkeää, että molempien unelmille on tilaa ja niitä on mahdollista jakaa.

Monesti ihmissuhteessa riitojen taustalla saattaa olla toteutumattomia toiveita ja unelmia. Usein emme muista tai ymmärrä jakaa kumppanillemme unelmiamme, vaan oletamme hänen ymmärtävän asiat kertomatta.

Jotta voimme toteuttaa tai ymmärtää unelmiamme, meidän pitää olla myös itse tietoisia niistä.

Mieti 3-5 tärkeintä unelmaa tai toivetta elämässäsi. Kirjoita nämä itsellesi ylös. Mieti myös miksi juuri nämä unelmat ovat sinulle tärkeitä. Mitä tarinoita, lapsuudenkokemuksia, ihanteita tai arvoja on noiden unelmien takana?

Kun olet valmis lue nuo unelmat ääneen kumppanillesi.  Tämän jälkeen vaihtakaa osia.

Kuunnellessa on tärkeää muistaa, että unelmat ovat unelmia. Niitä ei tarvitse ratkaista, voi vain kuunnella. Ole empaattinen ja rohkaiseva kumppaniasi kohtaan.

Viite: Dreams within a conflict, John Gottman

Parisuhteen hoitaminen päivittäin

Tässä on listattu joitakin asioita, joilla voit hoitaa parisuhdetta päivittäin:

Eron hetki:

Ennen kuin lähdette eri teille aamulla, on hyvä tietää edes joku asia siitä, mitä kumppanilla on odotettavissa päivän aikana.

Yhteen paluu:

Käyttäkää pieni hetki kertoaksenne päivästänne. Toinen keskittyy kuuntelemaan, ei neuvomaan toista.

Ihailu ja arvostus

Kerro joka päivä kumppanillesi, että arvostat häntä. Kommentti voi liittyä hyvin pieniinkin asioihin. ”Ihanaa, että laitoit tiskit koneeseen.”

kiintymyksen näyttäminen ja tunneyhteyden ylläpitäminen

Osoittakaa toisillenne hellyyttä. Koskettakaa, suudelkaa ja halailkaa toisianne.  Osoittakaa suhteenne arvo myös pyytämällä anteeksi, kun olette loukanneet toisianne.

Tutustukaa toisiinne yhä uudelleen

Olkaa kiinnostuneita toisistanne, ottakaa selvää toistenne tarpeista ja toiveista.

Vinkit ovat osa Tahdolla ja taidolla parisuhdekurssia.

Lähteet:

Driver, J. ja Gottman, J. (2004) Daily marital interactions and positive affect during marital conflict among newlywed couples. Family process. 43 (3). s. 301-314.

Meier, A. ja Allen, G. (2009) Romantic relationships from adolescence to young adulthood:evidence from the national longitudinal study of adolescent health. Sociol Q. 50(2). 308-335.

Martin M, Nummelin B, Lusenius, M. (2009) Parisuhdeopas opiskelijoille. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Multiprint.

McAllister, S. ym. (2012) Examining the early evidence for self-directed marriage and relationship education: A meta-analytic study. Family relations. 61. s. 742-755.

Gottman, J. ja Schwartz Gottman, J. (2006) 10 Lessons to Transform Your Marriage. Harmony books. New York.

Markman. H. ym. (2004) 12 hours to a great marriage. A step-by-step guode for making love last. Jossey-bass.

Johnsson, S. (2013) Suojelen sinua kaikelta. Kuinka rakastaa ja tulla rakastetuksi. Hogrefe psykologien kustannus.

McGeeney, E. , Hanson, E. ( 2017) Digital romance. A research project exploring young peoples use of technology in their romantic relationship and love lives. Royal society for public health report.

Love, lust and loneliness. A study into men aged 16-19 and their relationships (2017).

Pradis, A. ym. (2017) Dyadic dynamics in youg couples reporting dating violence: An actor- partner interdependence model. J interpers violence. 32(1) s. 130-148.

Hatfield, E. ja Richard, L. (2009) The neuropsychology of passionate love. Psychology of relationships.

Berger, A. ym. (2012) Relationship violence among young adult couples. Child trends research brief. 14. s. 1-8.

Busby, D. ym. (2001) RELATE: Relationship evaluation of the individual, family, cultural and couple contexts. Family relations. 50. s. 308-316.

Busby, D. ym. (2007) Self directed, therapist-directed, and assessment-based interventions for premarital couples. Family relations. 56. s. 279-290.Blackwell publishing.

Fawcett, E. ym. (2010) Do premarital education programs really work? a meta-analytic study. Family relations. 59. 232-239.

Halford, W. ym. (2003) Best practice in couple relationship education. Journal of marital and family therapy. 29 (3). s. 385-406.

Halford, K. (2004) The future of couple relationship education: Suggestions on how it can make a difference. 53. s. 559-566.

McAllister, S. (2012) Examining the early evidence for self-directed marriage and relationship education: A meta-analytic study. Family relations. 61. s. 742-755.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Puhutaan rahasta osa 1: Raha-asioista puhuminen puolison kanssa

Meillä kaikilla on oma suhtautumisemme rahaan. Erilaiset rahankäytön tavat ikään kuin periytyvät meille. Puolisot voivat keskustella yhdessä,...

Ihmissuhteiden lyhyt oppimäärä: kuusi askelta kohti parempaa yhdessäeloa

Askeleet kohti parempaa ihmissuhdetta etenevät Kuuden Koon -kaavan mukaisesti. Kunnioitus, katse, kuuntelu, kosketus, kehuminen ja kiittäminen ovat...

Sopivasti erillisyyttä ja riittävästi läheisyyttä

Parisuhteen peruselementit ovat läheisyys ja erillisyys, molempia tarvitaan. Ilman riittävää läheisyyttä rakkaus ei pysy hengissä eikä ilman...