Siirry sisältöön
Kurssin ensimmäisessä jaksossa käydään läpi millainen on hyvä seurustelusuhde. Jakson tarkoituksena on kartoittaa millainen suhde teillä on juuri tällä hetkellä. Mitä hyvää ja mitä kehitettävää omassa suhteessanne on?

Tervetuloa kurssille!

Hyvän rakkaussuhteen löytäminen on monelle yksi elämän isoimmista unelmista. Kumppanin löytämiseen liittyy toiveita turvallisesta läheisyydestä, hauskanpidosta ja syvästä yhteydestä toiseen ihmiseen. Jokainen kaipaa tunnetta siitä, että kelpaa ja riittää jollekin omana itsenään. Rakkaus antaa turvaa.

Vaikka ihmiset etsivät rakkautta, rakkaus voi olla pelottavaakin. Rakkauden voi menettää ja rakkaus voi saada tuntemaan itsensä haavoittuvaksi. Rakkaussuhde tuo hyvää oloa ja onnea, mutta myös vaikeita ja kipeitä tunteita. Seurustelusuhde luo paineen tai toisaalta antaa mahdollisuuden oman persoonallisuuden kasvuun.

Toisinaan saatat väsyä vaikeisiin tunteisiin, joita seurustelusuhde tuo elämääsi. Ehkä noissa hetkissä ajattelet, että yksin tai jonkun muun kanssa olisi helpompaa. Kuitenkin kaikissa suhteissa on hyviä ja huonoja puolia. Huomaa, että voit myös itse vaikuttaa parisuhteesi laatuun. Parisuhteen onnellisuutta voi kasvattaa. Voit olla toiveikas parisuhteestasi silloin, kun molemmat kokevat sen arvokkaaksi ja ovat valmiita pohtimaan omaa osuuttaan sen hyvinvoinnissa.

Seurustelusuhde on sinulle ja kumppanillesi tärkeää, sillä lähditte mukaan tälle kurssille. Tämä  kertoo myös rohkeudesta. Vaatii rohkeutta miettiä parisuhdettaan ja omaa toimintaansa, eikä asioiden muuttaminen ole helppoa.

Osallistu kurssin jaksoille esitetyssä järjestyksessä. Kurssi sisältää paljon tehtäviä ja vie jonkin verran aikaa. Toisaalta juuri parisuhdetehtävät ja niiden tekeminen yhdessä lisäävät suhteessanne läheisyyttä ja ymmärrystä.

Kurssin voi nostaa esiin myös vaikeita tunteita. Siksi on hyvä etukäteen sopia säännöistä. Katsokaa yhdessä alla olevat säännöt ja sitoutukaa noudattamaan niitä kurssin tekemisen ajan.

1. Työskentelemme yhdessä suhteemme eteen.

2. Emme päästä riitoja kasvamaan liian suuriksi kurssin aikana. Otamme taukoa riidasta ja rauhoitamme tilanteen, kunnes olemme valmiita jatkamaan.

3. Teemme molemmat oman osamme. Kumpikaan meistä ei odota, että vain toisella on ”pulmia” ja että hänen täytyy muuttua.

4. Mietimme molemmat, miten kumppanilla olisi turvallinen ja hyvä olo kurssin aikana.

Hyvä seurustelusuhde

Nuoret haluavat parisuhteelta samoja asioita, kuin muunkin ikäiset ihmiset: kunnioitusta, rehellisyyttä, uskollisuutta, hyvää keskusteluyhteyttä ja mahdollisuutta tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Kaikissa onnellisissa ja tyytyväisissä parisuhteissa on seuraavia asioita:

1. Rakkautta ja ystävyyttä: Hyvässä seurustelusuhteessa kumpikin kuuntelee toista. Kumpikin ottaa aikaa toiseen tutustumiseen ja on kiinnostunut kumppanin asioista.

2. Seurustelukumppanit kohtelevat toisiaan ystävällisesti ja kunnioittavasti: Hyvässä seurustelusuhteessa kumppanit puhuvat toisistaan ja parisuhteestaan mukavaan sävyyn. Molemmat tukevat toisiaan.

3. Molemmat tekevät oman osansa suhteen hyväksi: Molemmat kertovat kokemuksistaan ja tunteistaan toiselle kunnioittavalla tavalla, eivätkä esimerkiksi syytellen tai pitämällä mykkäkoulua. Molemmat ovat rehellisiä toisilleen.

4. Molemmat ovat sitoutuneita pitämään kiinni suhteesta myös vaikeina tai hankalina aikoina: Vastoinkäymiset eivät tarkoita suhteen loppua, vaan molemmat ovat valmiita tekemään töitä, että yhteys voisi löytyä uudelleen.

 Seurustelusuhteet ovat erilaisia

Ystävyys on hyvin tärkeä osa seurustelusuhdetta. Yleensä nuorilla on kokemuksia ystävyyssuhteista, vaikka seurustelusuhteita ei olisi vielä ollut kovin montaa. Monilla on kokemuksia ystävistä, joiden kanssa on helppo ja hyvä olla, sekä niistä ystävistä, joiden seurassa ei ole ollut yhtä mutkatonta. Hyvän ystävän kanssa voi jakaa syvimmät tunteet ja ajatukset ja olla todella oma itsensä. Monissa elokuvissa kuvataan seurustelua salamarakastumisena, jossa on voimakasta seksuaalista vetovoimaa. Pidemmän päälle juuri ystävyys on oleellista onnellisen suhteen kannalta.

TEHTÄVÄ 1: LISTAA 5 ASIAA, JOTKA SINUSTA KUVAAVAT HYVÄÄ YSTÄVÄÄ. LISTAA 5 ASIAA, JOTKA KUVAAVAT HYVÄÄ SEURUSTELUKUMPPANIA. MITÄ SAMOJA ASIOITA JA MITÄ EROAVAISUUKSIA LÖYSIT? MIETI, MITEN ITSE TOIMIT SEURUSTELUKUMPPANINA? ENTÄ HYVÄNÄ YSTÄVÄNÄ? ONKO NÄISSÄ JOTAIN EROA?

Jotta seurustelusuhde olisi muutakin kuin ystävyyttä, tarvitaan kipinää. Kipinä näkyy siinä, että kumppani tuntuu erityiseltä ja ainutlaatuisemmalta kuin kukaan toinen. Haluat olla kumppanin lähellä ja koskettaa häntä. Kumppaniin kohdistuu toiveita, unelmia ja odotuksia. Jos suhde perustuu pelkkään intohimoon, se sisältää vain halua ja valloittamista. Kun halu hiipuu, suhde hiipuu. Intohimoinen suhde voi olla repivää, jos suhteessa mennään yhteen ja erotaan vuoristoradan lailla.

Parisuhteessa on tärkeää sitoutua kumppaniin tunteiden tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnet omaa kumppaniasi kohtaan kiintymystä. On tärkeää voida hyväksyä, että parisuhteessa kumppanit ovat hyvällä tavalla riippuvaisia toisistaan. Sitoutuminen ja kiintymys tarkoittavat, että ihminen on valmis luopumaan joistakin asioista toisen hyväksi ja valmis jakamaan hänen kanssaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan.

Parisuhteet ovat erilaisia. Ystävyyden, kipinän, intohimon, tunteen, läheisyyden ja sitoutumisen määrä voi vaihdella eri suhteissa.

TEHTÄVÄ 2: MITKÄ OVAT ERITYISEN HYVIÄ ASIOITA PARISUHTEESSANNE? MIETTIKÄÄ MOLEMMAT TAHOILLANNE 3 HYVÄÄ ASIAA SUHTEESSANNE JA JAKAKAA NÄMÄ SITTEN TOISILLENNE.

TEHTÄVÄ 3: MILLAISIA OVAT PARISUHTEENNE HANKALUUDET? KERTOKAA TOISILLENNE 2 ASIAA, JOTKA KOETTE TÄLLÄ HETKELLÄ HANKALANA SUHTEESSANNE. ÄLKÄÄ YRITTÄKÖ RATKAISTA NÄITÄ VAIKEUKSIA NYT. RIITTÄÄ, ETTÄ VOITTE SANOA NE ÄÄNEEN.

Videoiden parien esittely

Petra ja Pyry ovat olleet yhdessä noin vuoden. He tapasivat samassa kaveriporukassa. Suhde lähti pikku hiljaa liikkeelle kaveruuden kautta. Varsinaista päätöstä yhdessä olosta ei tehty. Jossain vaiheessa he vain huomasivat olevansa pari.

Pyry ja Petra kokevat suhteen vahvuutena sen, että viihtyvät yhdessä. Tämä näkyy videolla hassutteluna ja halailuna. Petra kokee kuitenkin hankalana, että Pyry on vetäytyvä ja häntä on vaikea lähestyä. Pyry taas kokee vaikeana sen, että Petra suuttuu herkästi.

Elsa ja Essi ovat olleet kolme vuotta yhdessä. Pari tapasi yhteisten tuttavien bileissä. Molemmat kokivat heti, että jutussa oli jotain tärkeää. Suhde alkoi heti tiiviinä.

Elsa ja Essi kuvaavat suhteensa vahvuutena sen, että he ovat toistensa parhaita ystäviä. He myös kertovat, että heidän arvomaailmansa on hyvin samanlainen. Elsa kuvaa, että suhteen haasteena ovat olleet parin väliset riidat. Elsa kokee ajoittain epävarmuutta ja mustasukkaisuutta Essistä. Essi miettii, että seurusteluun on vaikuttanut myös se, että lähipiiri ei ole heti hyväksynyt parin suhdetta.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tukea parisuhteen hyvinvointiin -parisuhdekurssi

Tämä kurssi on suunnattu yksilöille ja pareille, jotka haluavat vahvistaa keskinäistä yhteyttään ja pyrkiä ymmärtämään sekä itseään...

Häpeä ja rakkaus parisuhteessa

Häpeä syntyy, kun yhteys katkeaa: kun ihminen lähestyy toista, mutta toinen kääntää pään pois. Kun tätä tapahtuu merkittävissä...

Pitkäaikainen puoliso – se läheisin, mutta välillä niin ärsyttävä tyyppi!

Tuntuuko pitkä parisuhteesi enemmän rasittavan sinua kuin antavan voimaa? Puolisosi ei tunnu mielenkiintoiselta tyypiltä vaan lähinnä...